+ Meer informatie

Wat is, wil en doet de Spaanse Evangelische Zending?

1 minuut leestijd

De S.E.Z. wil, tiitgaande van Christus' zendingsbevel, aan het Spaanse volk het evangeUe van vrije genade bekendmaken. De S.E.Z. is opgericht door prof. G. Wisse, die diep getroffen was door de geestelijke nood van het Spaanse volk toen hij die vernam. Vantiit de evangeUsatiepost te Madrid wordt hard gewerkt aan de Bijbel- en lectuurverspreiding. Verder is er het kinderbijbelproject, zijn er de schriftelijke cursussen, steun aan het ondervnjs, aan het EvangeUsch Hospitaal te Barcelona en aan de Verdedigingscommissie. De S.E.Z. is een interkerkelijke stichting, en als zodanig niet gebonden aan een bepaald kerkgenootschap. De bestuursleden behoren tot de Chr. Geref. Kerken, de Ned. Herv. Kerk, de CJeref. Gemeenten, Oud-Geref. Gemeenten etc., en kunnen allen gerekend worden tot de rechtervleugel van de Gereformeerde gezindte. Doordat het begfinsel ons bindt, is het ons vergfund in goede eendracht te werken aan de evangelieverkondiging in Spanje. Stelt u hier belang in, en wilt u dit streven steunen? Stort dan uw bijdrage op giro 95200 t.n.v. penningmeester S.E.Z. te Rotterdam, u kunt ook bellen of schrijven naar: F. v. Holten, Rozenburglaan 106, 3062 EJ Rotterdam, tel. 010-122142.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.