+ Meer informatie

DE VORMINGSCURSUS

4 minuten leestijd

In dit artikel wil ik de aandacht van de lezers en speciaal van de ambtsdragers onder hen vragen voor de vormingscursus. Is dat nodig?

De cursus waarover het hier gaat geniet wel bekendheid. Hij bestaat ook al meer dan vijfentwintig jaar en het aantai deelnemers loopt in de honderden.

Toch lijkt het de commissie die de organisatie van de cursus verzorgt, niet overbodig om in ‘Ambtelijk Contact’ nog eens te wijzen op het belang van dit werk.

Van het begin af was de cursus ook voor de ambtsdragers bedoeld.

Het eerste programma kan als voorbeeld dienen (1970-1971). Er waren toen twee bijbelse onderwerpen (De boodschap van de profeten - Hoe lezen we het Nieuwe Testament?) en een van meer historische aard (Oecumenica). Geloofsleer en ethiek kwamen aan de orde (resp. De sacramenten en De christeijke vrijheid). Tenslotte was er de rubriek ‘Geestelijke stromingen’ (met Het Humanisme).

Er is elk jaar weer gezocht naar een verscheidenheid van belangrijke en actuele onderwerpen. In de cursus 1997-1998 waren het: De voorbeden in de Bijbel; Melanchthon (mede naar aanleiding van zijn geboortedag in 1497); Het leven na dit leven; Spreken over God in een na-christelijke tijd; Hoe ben ik christen op de werkpiek; Kinderen en jongeren in gemeente en eredienst.

Onder de docenten waren in de regel enkele hoogleraren uit Apeldoorn en naast hen verschwende predikanten - ds. J.H. Velema het meest. Ook anderen leverden een bijdrage, zoals in de laatste cursus br. D. Koole (Hoe ben ik christen op de werkpiek) en drs. P.D. Hofland (Kinderen en jongeren in gemeente en eredienst).

Aan reacties ontbrak het niet. In een nabeschouwing kon de commissie telkens vaststellen, dat een cursus aan de verwachtingen had voldaan.

Elk jaar geven deelnemers weer aan, wat zij graag ter sprake gebracht willen zien.

Daar wordt zoveel mogelijk rekening mee gehouden.

Alles moet altijd wel binnen het geheel van een programma functioneren dat zowel voor broeders als zusters, zowel voor ouderen als jongeren aantrekkelijk is. Daarbij mogen de ambtsdragers niet uit het oog verloren worden. Uit de gekozen thema’s van de cursussen 1995-1996 en 1996-1997 zijn er te noemen waaruit blijkt dat ook aan deze groep deelnemers gedacht is: De brief van Jacobus; De mens - een beeld van God; Het huisbezoek; Evangelisatie.

In de bundel ‘Vorming en verdieping’ (1995), die voor een gereduceerde prijs nog wel bij de commissie te krijgen is, werd een selectie uit de besproken stof geboden. In dit boek staat o.m.: Het lijden in het Oude Testament (ds. K. Boersma); Kerkrecht en gemeenteopbouw (dr. W. van ‘t Spijker); Doop, kinderdoop, Geestesdoop (drs. W. Steenbergen); Jezus, de enige weg? (dr. W.H. Velema).

Als de belangstelling aanhoudt, zullen er zeker meer onderwerpen behandeld worden waaraan ambtsdragers iets kunnen hebben.

Het nieuwe cursusprogramma (1998-1999) is er al. Docenten en thema’s zijn: dr. T. Brienen, De Nadere Reformatie; dr. J. van Genderen, De Brief aan de Romeinen. Een Oriëntatie; dr. G.C. den Hertog, De verzoening; ds. J. Jonkman, De sleutels van het Koninkrijk; dr. J.W.Maris, De kerk; drs. J. Vuyk, Het werk van C.S. Lewis.

De ambtsdragers hebben meer te doen, veel meer zelfs. Bovendien zijn er de landelijke conferenties, die grote waarde hebben, en daarnaast classicaal of regionaal georganiseerde samenkomsten.

Waarschijnlijk nemen de laatste jaren naar verhouding minder ambtsdragers aan onze vormingscursus deel. Maar behalve de lessen met de bijbehorende samenvattingen zijn voor hen ook de gedachtenwisseling en de contacten met andere ambtsdragers en leden van de kerken van betekenis. Er is van gezegd, dat de regelmaat van de ontmoeting in dienst staat van de intensivering van het contact. Eigenlijk weerspiegelt ons kerkelijk leven zich ook in de kring van de cursisten.

Er is nog een reden om de aandacht van de ambtsdragers te vragen. Zij hebben de gelegenheid om gemeenteleden die voor zichzelf enige ‘vorming en verdieping’ zoeken - en ze zijn er, maar ze weten de weg soms niet direct te vinden - attent te maken op deze cursus.

Men moet er natuurlijk wat voor over hebben. Het zijn negen zaterdagmorgens (van 10.00 tot 12.30 uur) in Apeldoorn, Drachten of Rotterdam. In Goes zijn het zes zaterdagmorgens. Er is ook inschrijfgeld.

In gesprekken wordt dikwijls bevestigd, dat dit werk een functie heeft in onze kerken en dat het onder Gods zegen inderdaad tot verdere vorming en verdieping kan leiden.

Het adres van de Commissie Vormingswerk is:

Mevrouw A. Niewold-Vrieling, Parallelweg 53, 9756 CC Glimmen

Telefoon 050-406 28 48.

Data voor Apeldoorn, Drachten en Rotterdam:

12 sept., 3 okt., 7 nov., 28 nov., 19 dec. 1998;.16 Jan., 6 febr., 6 mil., 27 mrt. 1999.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.