+ Meer informatie

Oostvaardersplassen is natuurgebied

1 minuut leestijd

DEN HAAG — In het structuurschema natuur- en landschapsbehoud, dat staatssecretaris Wallis de Vries van CRM en minister Beelaerts van Blokland van Ruimtelijke Ordening maandag aan de Tweede Kamer hebben aangeboden, staan de Oostvaardersplassen aangegeven als natuurgebied.

In een toehchting óp het structuurschema zei Wallis de Vries dat het beleid erop is gericht het gebied, dat zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot een der belangrijkste watervogel- en moerasplaatsen van Noordwest-Europa, in stand te houden en waar mogelijk te versterken. Minister Tuynman van Verkeer en Waterstaat houdt voorlopig nog vast aan de aan te leggen spoorlijn van Amsterdam naar Lelystad, die dwars door het natuurgebied loopt. De staatssecretaris wil een ingreep in het volgens hem zeer waardevolle natuurgebied alleen toestaan, als een zwaarwegend maatschappelijk belang dit nodig maakt. Daarvoor zal eerst een uitgebreid onderzoek verricht moeten worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.