+ Meer informatie

Zwijgzame vissers snijden zicli leMjlc in vingers

ERLicuM - Inwoners van statistieken stemmeH niet overeen met waarheid

3 minuten leestijd

BERGEN (NH) — Als ambtenaren en biologen niets van de visserij weten, zoals door vissers wel beweerd wordt, dan Is dat voor een deel aan de vissers zelf te wijten. Zowel biologen als beleidsambtenaren .moeten namelijk werken met aanvoerstatistieken, waarvan ze weten dat die niet altijd overeenstemmen met de werke-

; de komende verkiezingen op nei weer het bekende rode potmoeten hanteren.
igeveer tien jaar geleden was Berli'een van de eerste Nederlandse geiten waar gestemd werd met bevan mechanische stemapparaHet college van B en W wilde voor komende verkiezingen elektroniapparatuur aanschaffen. De raad ; daar echter een stokje voor'gem met als argument dat de bevoleigenlijk nooit goed overweg heeft nd met al die vreemde apparatuur.

Dr. H. Oostrom van de directie der visserijen bij het ministerie van Landbouw en Visserij betoogde dit gisteren tijdens de visserijdagen in de Volkshogeschool te Bergen (NH). Hij sprak namens 'de directeur der visserijen, ir. Th. J. Tienstra, die voor EG-visserijzaken in Brussel moest zijn.

De biologen die adviezen moeten geven over de voor EG-vissers maximaal toelaatbare vangsten, aldus Oostrom, zijn volledig afhankelijk van wat er aan vis boven water komt. Hetzij door henzelf gevangen, hetzij door de visserij aan land gebracht. Vooral de gegevens uit de visserij, aan te dragen door de vissers zelf, zijn. belangrijk, maar die hebben de laatste jaren nu juist veel aan betrouwbaairheid ingeboet. H?t geven van juiste adviezen en het nemen van juiste beslissingen wordt daardoor voor respectievelijk biologen en ambtenaren erg moeilijk.

Ongerustheid

Gaat men bijvoorbeeld af op de officiële apnvoercijfers voor tong in 1980, dan heeft Nederland dat jaar zijn quotum bij lange na niet opgevist. Voor biologen is dat al reden geweest tot ongerustheid over de tongstand.

Oostrom sprak de vrees uit, dat het in EG-verband blijven verdedigen van het Nederlandse tongquotum met de officiële cijfers als basis de Nederlandse overheid voor grote problemen zal stellen.

Het internationale gezelschap van adviserende visserijbiologen, werkend onder auspiciën van de reeds in 1899 opgerichte internationale raad voor onderzoek van de zee, betracht volgens Oostrom een grote objectiviteit. Alle belanghebbende landen zijn er in vertegenwoordigd en men spitst de adviezen niet toe op de belangen Van bepaalde staten.

Voorzichtig

Wel zijn de biologen, zich bewust van rampzalige gevolgen die te hoog geadviseerde toelaatbare vangsthoeveelheden kunnen hebben, doorgaans met hun schattingen en adviezen aan de voorzichtige kant. Bovendien kunnen die adviezen van de werkelijkheid afwijken door onzekerheid over.de sterkte van jaarklassen van bepaalde vissoorten en door de onbetrouwbaarheid van de visserijstatistieken.

Een vorig jaar gehouden dialoog tussen biologen, visserijbedrijfsleven en worden genomen die afwijken van de uitgebrachte adviezen. Een voorbeeld daarvan is er al: de Europese commissie heeft, tegen het biologenadvies in, voorgesteld het vangstverbod voor haring op de Noordzee op te heffen. De commissie denkt voor dit jaar aan een totale vangst van veertigduizend ton', waarvan twaalfduizend voor Nederland. Wanneer dat voorstel in een besluit zal worden omgezet (de Nederlandse haringvisserij wil graag in juni weer. de Noordzee op) kon Oostrom nog niet meedelen. •

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.