+ Meer informatie

WIJ ZIJN GERUST !

DAAR IS „NIETS LOOS”!

4 minuten leestijd

dat we in de 8e jaargang van ons blad, no. 29, Mogelijk zullen onze lezers zich nog herinneren d.d. 29 november 1973, een artikel hebben geschreven onder het hoofd: „Daar is iets „loos” Dit naar aanleiding van een berichtgeving in het kerkblad „Leer en Leven” van de Christelijke Gereformeerde Kerken van de Classis Haarlem. De berichtgeving had betrekking op een aangepaste kerkdienst voor gehandicapten, waarin o.a. zou voorgaan een zekere pastoor A. Loos.

We schreven naar aanleiding daarvan het volgende:

De berichtgeving stond in de 28e jaargang van genoemd Classisblad no 1, van 29 november ’73. (Let op de datum)!

„We vinden zoiets bedroevend! Of is het mogelijk een vergissing. Maar dan ook gaarne een rectificatie. We willen aan het eind gaarne het goede denken, maar dat gaat wel moeilijk, op deze manier. Dit wordt AANGEPASTE GODSDIENST, een Evangelie NAAR de mens. En dat is geen EVANGELIE meer.”

We hadden gedacht in een volgend nummer van genoemd Classisblad een rectificatie te zullen vinden, met de mededeling, dat deze berichtgeving op een „vergissing” berustte. We wilden toch gaarne het goede denken? (Zie de weergave van ons schrijven, hierboven afgedrukt).

Wij kregen 18 januari 1974 nummer 5 van de 29e jaargang van het eerder genoemde. Haarlemse Classicale Kerkblad, en daar stond, nota bene! weer dezelfde mededeling in van de aangepaste kerkdienst voor gehandicapten, met pastoor A. Loos er bij.

We hebben daar niet op gereageerd, maar wel gedacht: Zou de Redaktie nu helemaal niet begrijpen, dat een dergelijke berichtgeving in een Christ. Geref Classicaal Kerkblad niet thuis hoort? Het lijkt wel of men in de Classis Haarlem „onbekeerlijk” is.

Doch nu zijn er veel mensen, ook in de Classis Haarlem, die blijkbaar onze reaktie gelezen hebben. Zij zijn, volgens de predikant uit Beverwijk, met vragen naar hem gekomen, hoe dit nu eigenlijk zit? Genoemde predikant v. B. heeft zich toen gehaast om in de 29e jaargang no. 6, van vrijdag 1 februari 1974, te zeggen, dat de Christelijke Gereformeerde Kerken, met deze diensten NIETS te maken hebben en daar ook geen ENKELE verantwoordelijkheid voor dragen. Verder verwees hij naar een mededeling van de Redaktie, in hetzelfde nummer.

We hebben die mededeling gelezen, en die willen we onze lezers ook niet onthouden. Eerlijk is eerlijk!

Zij luidt als volgt:

„Maar met de diensten IJmond hebben we NIETS uit te staan, en daar werken we NIET aan mee. Een bericht betreffende die diensten IJmond is dan ook zonder voorkennis van de redaktie geplaatst. Dit kan voorkomen worden, wanneer men zich houdt aan de regel: alle kopy inzenden aan de redaktie.

Tevens voorkomt men daarmede, dat andere bladen, zoals b.v. „Bewaar het Pand”, uit het plaatsen van dergelijke berichten gedachten gaan vertolken, die er volkomen naast zijn en die een bedekte aantijging (onderstreping van mij, v. d. E.) zijn aan het adres van onze Classis, alsof wij zouden streven naar een „aangepaste godsdienst, een Evangelie naar de mens”. Het blad „Bewaar het Pand” (en mogelijk geldt dit ook voor andere bladen) kan gerust zijn, en het moge ook „bewaren” wat staat in zondag 43 van onze Heidelbergse Catechismus: „dat ik niemand lichtelijk en onverhoord oordele of helpe veroordelen”.

Het behoeft geen betoog, dat we met deze mededeling blij zijn! We zijn nu gerust. Er is „NIETS LOOS!”

Alleen ter verantwoording nog het volgende : Wij kunnen niet inzien dat we ten deze gezondigd hebben tegen hetgeen er staat in Zondag 43 van de Heid. Cat., gezien de voorzichtige wijze waarop we onze reaktie stelden.

De bedoeling van ons schrijven was geen ander, dan bij de Classis Haarlem aan de bel te trekken, om hen wakker te maken, hen er op attent te maken dat een dergelijke berichtgeving in onze Christ. Geref. Kerkelijke bladen niet thuis hoort. En men is wakker geworden „zij het laat”, anders had een dergelijke berichtgeving voor de TWEEDE maal niet meer plaats gehad.

Doch nu komt zo iets NIET meer voor. We zijn gerust. Er is „NIETS LOOS”! We schrijven dit eerlijk omdat we met de redaktie gaarne zondag 43 onderschrijven. Doch laat mfen zich ook hoeden voor de „schijn des kwaads”, want die is er toch wel geweest, gezien het feit van de herhaling van deze „gewraakte berichtgeving”.

Verder zijn we dankbaar dat men van ons schrijven in „Bewaar het Pand” nota heeft genomen. We hopen dat men ook van dit schrijven nota nemen zal. Want ons doel is geen ander, dan om het Pand te bewaren, d.w.z. ook „de Waarheid bewaren”! Vandaar ook dit schrijven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.