+ Meer informatie

Onderzoek naar wir-fraude loont goed

Controleurs haalden per persoon per dag 22.000 gulden binnen

4 minuten leestijd

DEN HAAG — Het onderzoek naar de fraude tijdens het inmiddels beruchte 'wir-weekend' van 28 februari 1988, dat de belastingdienst het afgelopen jaar heeft uitgevoerd, blijkt een uiterst lucratieve activiteit te zijn geweest. Per dag en per persoon haalden de controle-ambtenaren gemiddeld 22.000 gulden voor de schatkist binnen.

Het wir-dossier is inmiddels al weer vier jaar oud. Alles draait in feite om twee data: 28 en 29 februari 1988. Op 29 februari van dat jaar vermeldde de Staatscourant dat met ingang van die dag ondernemers niet meer in aanmerking kwamen voor een zogenaamde wir-premie op hun investeringen. Daarmee kwam een einde aan de legale wir-periode en werd een periode van grote moeilijkheden ingeluid.

Ondernemend Nederland bleek namelijk op 28 februari 1988 opeens voor zo'n 7 miljard gulden te hebben geïnvesteerd. Uiteraard was dat niet de bedoeling van de toenmalige staatssecretaris Koning (VVD) van financiën, maar op een of andere manier heeft het bedrijfsleven er lucht van gekregen dat de wir zou worden afgeschaft. Ondernemers die toch al van plan waren uit te breiden, deden dat toen direct en waren dus nog op net op tijd om de wir-premie op te strijken. Voor de schatkist was het jammer, maar op zich handelden deze ondernemers niet frauduleus.

Het vermoeden bestond echter dat niet alle ondernemers zich even strikt aan de wet hadden gehouden. De belastingdienst heeft daarom van januari tot september 1991 een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar fraude met wir-premies. De aandacht van het team van 840 controleurs richtte zich daarbij uitsluitend op de weekwisseling in februari 1988. In totaal besteedden zij 16.000 mandagen aan de actie.

Grenzen

Niet alle bedrijven in Nederland kwamen in aanmerking voor onderzoek. Dat zou de capaciteiten van de belastingdienst overigens ook ver te boven gaan. Het team besloot alleen bedrijven die vennootschapsbelasting betalen (nv's en bv's) te bekijken. Daarmee vielen al meer dan 400.000 bedrijven en bedrijfjes af. Een tweede grens die het team hanteerde, was de eis dat het bedrijf in kwestie een wir-claim van minimaal 15.000 gulden moest hebben ingediend.

Na deze selectie bleven er nog altijd 8100 bedrijven over, met bij elkaar een wir-claim van bijna 1,5 miljard gulden. Van deze bedrijven zijn er tijdens de nu afgesloten actie 5500 onderworpen aan een onderzoek naar fraude. Bij ongeveer 30 procent van de onderzochte bedrijven bleken de zaken niet in orde te zijn. Uit het verslag van de belastingdienst, dat gisteravond werd vrijgegeven, blijkt dat voor een bedrag van 262 miljoen gulden aan wir-claims zal worden 'gecorrigeerd'. Dat is 22.000 gulden per controleur per dag. Ter vergelijking: een 'normaal' onderzoek levert 3000 gulden per persoon per dag op. De onderzoekers schrijven ih het rapport dat de uiteindelijke opbrengst eerder hoger dan lager dan de 262 miljoen gulden zal zijn. Dat komt onder meer door het feit dat in een aantal gevallen met zeer voorzichtige schattingen is gewerkt. Belangrijker is echter dat nog 2600 van de geselecteerde 8100 ondernemingen niet zijn onderzocht. Samen zijn deze 2600 bedrijven goed voor een wir-claim van 610 miljoen gulden.

„Deze wir-claim is op grond van de binnen het tijdsbestek van de actie beschikbare capaciteit buiten het onderzoek gebleven. Het is evident dat ook in deze wir-claim van 610 miljoen een te corrigeren wir-bedrag te destilleren valt", zo staat in het rapport.

Apart onderzoek

De belastingdienst zal voor de bedrijven die nog niet onder de loep zijn genomen, geen nieuwe landelijke actie opzetten. Het onderzoek naar de wirfraude gaat wel door, maar dan gewoon in het kader van het reguliere werk, zo zei staatssecretaris Van Amelsvoort gisteravond in de Tweede Kamer. Wel zullen de ambtenaren van de belastingdienst met meer dan gewone aandacht blijven kijken naar het wir-weekend van '88.

Van Amelsvoort wees er op dat het grootste deel van de geclaimde wir-premie nog niet daadwerkelijk is uitbetaald. Het betreft volgens hem „grotendeels nog openstaande posten". Mocht er onterecht al wel zijn betaald, dan volgt een navorderingsaanslag. Eventueel kan daarbij een boete worden opgelegd van maximaal 100 procent. In de ernstigste gevallen kan er daarnaast nog een strafrechtelijke vervolging worden ingesteld. Zestig bedrijven hebben het met de wir zo bont gemaakt, dat zij inderdaad voor de rechter zullen moeten komen. Het gaat in deze zestig gevallen om een fraude van meer dan 50.000 gulden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.