+ Meer informatie

Mogelijk bibliobus aan Kamperzeedijk

Op de foto: wethouder G. de Ko- Wissenkerke is in de gemeente ning {metselend) met óp de achter- Borsele het concept-vierjarengrond links burgemeester M G «lan specifiek welzijn 1982- 1985 verschenen. Het verschij- Genemuiden spreekt zich uit

2 minuten leestijd

GENEMUIDEN — De gemeenteraad heeft donderdagavond .opnieuw gediscussieerd over het vast te stellen bibliotheeksplan voor de periode 1983-19185. Na enkele stemmingen kwam de raad in feite tot de uitspraak de woonkern Kamperzeedijk als zogenaamde witte vlek aan te merken. De consequentie hiervan is dat deze woonkern in de toekomst te maken kan krijgen met een bibliotheekvoorziening in de vorm van een bibliotheekbus.

G^MSZV^

Reeds in een vorige vergadering werd door b en w juist het tegenovergestelde voorgesteld. Omdat destijds er geen overleg was geweest met het plaatselijk bestuur van de Stichting Bibliotheek en Leeszaal Genemuiden vond het merendeel van de raad het wenselijk dat het collegevoorstel werd teruggenomen. Thans had dat overleg wel plaatsgevonden, vandaar dat het voorstel opnieuw op de agenda was geplaatst.

Uit de discussie bleek dat verschillende fracties verbaasd waren over het feit dat er geen wijziging was gekomen in het voorstel. Vanachter de collegetafel sprak burgemeesffer G. van den Berg echter ook van verbazing over deze opstelling van verschillende woordvoerders. Dit omdat het college wel degelijk het door de raad opgedragen huiswerk had uitgevoerd. Ondanks dat er reeds op 23 februari een gesprek had plaatsgevonden , had dit bestuur tot nu toe geen kans gezien het toegezegde bestuursstandpunt hetzij schriftelijk, hetzij telefonisch mee te delen.

Burgemeester Van den Berg benadrukte dat men.niet langer kon blijven wachten met het vaststellen van het bibliotheekplan, omdat mogelijk dan de bestaande voorziening ook in gevaar zou komen. Verder was het college van b en w nog steeds van mening dat een extra voorziening voor de Kamperzeedijk niet noodzakelijk wordt geacht. Daarnaast zouden ook de financiële consequenties niet te doorzien zijn.

Enquête

De ARP'er H. van de Sluis stelde duidelijk dat de Kamperzeedijk zelf maar moest zeggen wat er moest gebeuren. Hij kon dan ook melding maken van een enquête onder de verenigingen en diende een voorstel in, waarin de raad moest uitspreken dat de uitslag van deze enguëte bepalend zou zijn of er een voorziening moest komen.

Hierbij dacht Van de sluis aan een oplossing in het verenigingsgebouw ,,De Dnester" een afdeling van de plattelands bibliotheek te vestigen. Met name in deze situatie moet de autonomie van het plaatselijk stichtingsbestuur blijken met betrekking tot welke boeken gewenst zijn, aldus de ARP'er. Het tussenvoorstel verkreeg echter geen steun van de wethouders, SGP en de WD en werd met zes tegen zeven verworpen.

Daarna werd gestemd over het collegevoorstel, dat op verzoek van de SGP werd gesplitst in twee delen. Het eerste deel betrof het uitspreken dat de bestaande voorziening van de Irenestraat moet blijven gehandhaafd. Door de SGP-fractie werd hier tegen gestemd. In het tweede deel vroeg b en w de raad uit te spreken dat in de periode 1983-1985 voorshand geen extra voorzieningen noodzakelijk worden geacht. Dit verkreeg echter alleen de steun van de wethouders en de SGP.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.