+ Meer informatie

Delftse raad aanvaardt kademota 1992-1995

SGP/RPF/GPV tegen, Stadsbelangen loopt weg

4 minuten leestijd

DELFT — De meerderheid van de Delftse gemeenteraad aanvaardde vorige week de kadernota voor de jaren 19921995. Alleen de eenmansfractie SGP/GPV/RPF Stemde tegen het geheel van plannen en maatregelen voor de komende jaren. Stadsbelangen (vijf man sterk) onthield zich van het uitspreken van goed- of afkeuring door tijdens de stemming de raadszaal te verlaten.

De kadernota —verschenen onder de titel "Verandering van perspectief— moest dit jaar zwaarder van betekenis worden dan voorgaande jaren. Omdat in het najaar de begroting voor het volgende jaar wordt vastgesteld, vond de Delftse raad het belangrijk om in het voorjaar daarvoor, al duidelijkheid te scheppen over de manier waarop de gelden besteed zullen gaan worden. Om die reden werd de Kadernota 'verzwaard' tot een stuk waarin afspraken gemaakt worden over de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid in de komende jaren. Althans, dat was de opzet. Of het college hierin was geslaagd, werd door diverse fracties tijdens de behandeling ernstig betwijfeld.

Chr. A. Mensinga (SGP/GPV/RPF) noemde de nota „optisch bedrog". „Er is geen sprake van extra inspanning en beschikbaarstelling van eigen middelen voor milieu en sociale vernieuwing". Het college noemt in de nota deze punten „rode draden" voor de toekomstplannen. Verder spreekt de nota volgens Mensinga over een nadelig saldo voor 1992 van 2 miljoen gulden, terwijl bij de begrotingsbehandeling van vorig jaar al vast kwam te staan dat er in 1992 3,2 miljoen gulden te kort zou zijn.

Andere punten waarop Mensinga tijdens de behandeling in de raad wees, waren de onderbezetting bij de Delftse brandweer en het achterstallig onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. Beide krijgen in de nota volgens hem geen of onvoldoende aandacht.

Ook andere fracties hadden ook kritiek op het college. Onder anderenCDA-fractievoorzitter W. A. G. van Leeuwen stelde dat het college had verzuimd keuzes te maken. Hij vermoedde dat die keuzes wel weer zouden worden uitgesteld tot bij de begrotingsbehandeling in het najaar.

Zicht op Delft

Dat er zo veel vaagheden in de nota zitten, is volgens het college het gevolg van de bezuinigingen van de rijksoverheid. Door de maatregelen die het kabinet in het kader van de tussenbalans oplegt, dient de gemeente de komende jaren met tekorten op de begroting rekening te houden.

Met Zicht op Delft, het plan op hoofdlijnen voor de ontwikkeling van Delft tot het jaar 2000, wil het college starten met het Zuidpoortgebied. De bijna 16 miljoen gulden die voor Zicht op Delft is gereserveerd, wordt hiervoor gebruikt. Een motie van het CDA om dit geld deels ook voor de rest van de binnenstad te gebruiken, haalde het niet.

Voor de tekorten die de komende jaren moeten worden gedekt, heeft het college twee „denkrichtingen" in petto. Er moet een discussie worden gevoerd over de basistaken van de gemeente. Door het afstoten van de taken die niet echt tot gemeentelijk beleid gerekend moeten worden, kan geld worden bespaard.

Voorlopig worden in ieder geval de meeropbrengsten van de onroerendgoedbelasting gebruikt om een deel van de Delftse 'gaten' te vullen. Vorig jaar werd het onroerend goed van Delft opnieuw getaxeerd. Het college denkt nu 1,3 miljoen gulden meer binnen te krijgen.

Tering naar nering

De vaagheid over de te nemen bezuinigingsmaatregelen en het —ondanks de krappe beurs van de gemeente- toch doorzetten van de plannen voor de bouw van een nieuw theater van 14,3 miljoen gulden, brachten SGP/GPV/RPF'er Mensinga ertoe tegen de gehele kadernota te stemmen. „Van mij mag er best een theater komen, maar alleen als het kan", zo liet hij weten.

„Ik vraag me af of besluitvorming in dit stadium wel verantwoord is. Het gaat hier niet om een basisvoorziening voor de burgerij. En zo lang ik niet weet waar voor de bezuinigingen precies gesneden moet worden, kan ik geen goede afweging maken. De tering moet naar de nering gezet worden, maar u kent de nering nog niet", zo concludeerde hij.

De fractie van Stadsbelangen had ook zo haar bedenkingen tegen een deel van de kadernota; die gingen echter niet zo ver, dat de fractie tegenstemde. Fractievoorzitter C. A. Bonthuis zei dat hij de nota eigenlijk voor kennisgeving had willen aannemen, maar die mogelijkheid biedt de behandeling van een voorstel in de raad niet.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.