+ Meer informatie

Ontmoetingsdagen in 1974

4 minuten leestijd

D.V. zullen er in 1974 weer twee ontmoetingsdagen van vrienden en vrieodinnen van „Bewaar het Pand” worden gehouden, de eerste op zaterdag 20 april, dus in de week na Pasen, en de tweede op zaterdag 24 augustus 1974.

Het is nog wel vroeg en er kan nog heel veel gebeuren, waardoor deze dagen moeilijk of helemaal niet gehouden kunnen worden, maar we menen uit te moeten gaan van de bestaande mogelijkheden. Er is toenemende belangstelling voor onze toogdagen en daarom willen we onze vrienden en vriendinnen vroegtijdig met de data, waarop deze D.V. staan gehouden te worden, in kennis stellen. Men kan dan nu al beginnen deze dagen beschikbaar te houden, natuurlijk in het besef, dat wij allen afhankelijk zijn van de sparende hand des Heeren. Wanneer er bezwaren in de weg staan dan kan men mogelijk nu al daar rekening mee houden en alles doen om die weg te nemen, opdat we elkaar te zijner tijd weer in groten getale mogen ontmoeten. Er zijn er voor wie het financiëel moeilijk is om de kosten te dragen, maar we hebben vorige keren gezien, dat de liefde vindingrijk is. Dan heeft men er veel voor over. Men ontzegt zich een en ander en legt wat weg en komt. Moge dat in 1974 weer zo zijn.

We denken aan een nieuwe moeilijkheid in verband met de vervoers-gelegenheid De komende benzine-distributie zou oorzaak kunnen zijn, dat velen niet meer zo gemakkelijk met eigen auto kunnen komen, omdat men met de toegewezen benzine zuinig moet zijn. We stellen ons voor, dat men zijn best zal kunnen doen om op een of andere wijze wat benzine te sparen voor de ontmoetingsdagen. Men zou meer kunnen organiseren om met volle auto's te komen of slechts tot een centraal punt met de auto en dan gezamenlijk met anderen verder per bus of busje of met de trein. Misschien zijn er nog andere mogelijkheden. Ook hier geldt: de liefde is vindingrijk. Het is nu nog vroeg genoeg om er zijn gedachten over te laten gaan en met elkaar in overleg te treden.

De eerste ontmoetingsdag in 1974 zal D.V. in Sliedrecht worden gehouden. We hebben tot hier toe gastvrijheid genoten te Dordrecht-centrum. De kerkeraad van die gemeente hoeft het kerkgebouw steeds welwillend afgestaan. Tot drie keer toe zijn we daar samen geweest. We hebben kunnen constateren, dat het aantal bezoekers van tot jaar toenam. In het voorjaar van 1973 was het kerkgebouw geheel gevuld.

Gezien deze toenemende belangstelling moest de commissie rekening houden met het feit, dat er in 1974 een grotere vergaderruimte nodig zou kunnen zijn. Daarom heeft de commissie het oog geslagen op het kerkgebouw van de kerk van Sliedrecht-centrum. Dat is kortgeleden weer belangrijk vergroot en kan ook wanneer de toeloop van bezoekers aanzienlijk groter is allen herbergen. In Doornspijk hebben we gezien, dat het samenzijn in eenzelfde kerkgebouw de eenheid beter doet uitkomen dan wanneer we op twee plaatsen moeten vergaderen. De kerkeraad van Sliedrecht-centrum heeft zijn kerkgebouw hieivoor bereidwillig beschikbaar gesteld. We willen daarvoor onze dank uitspreken.

Sliedrecht ligt even gunstig als Dordrecht. Voor de een is de reis iets korter, voor de ander wat langer, maar dat maakt niet veel uit. De plaats ligt aan de grote verkeersweg en heeft een treinverbinding. De afstand van het station naar het kerkgebouw is iets groter dan in Dordrecht, maar die afstand is niet bijzonder groot.

Wie er zullen spreken op de eerste ontmoetingsdag is nog niet bekend. Dat kan D.V. vermoedelijk in een van de eerste nummers van de nieuwe jaargang van ons blad bekend gemaakt worden. We zijn ook bezig met de tweede ontmoetingsdag. De datum is al bepaald, zoals u hierboven hebt kunnen lezen. Verdere gegevens kunnen we nog niet verstrekken. Maar dat hopen we tijdig te kunnen doen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.