+ Meer informatie

Bamboe „draagf meer dan gedacht

Wetenschapper dook in KNIL-archieven

3 minuten leestijd

ST. MAARTENSDIJK Oud Ger. Gem. in Ned. D.V. donderdag 4 juni 19.00 uur Dhr. A. P. v.d. Meer uit Kinderdijk SLIKKERVEER Herv. Comité Chr. School Churchülplein D.V. woensdag 3 juni 19.45 uur Ds. A. J. Wijnmaalen Belangst, van hier en elders hart. welkom TIENHOVEN (Gem. Maarssen) Herv. Comité D.V. donderdag 4 juni 19.30 uur Ds. A. J. Wijnmaalen VLAARDIN6EN Herv. Ger. Comité. Emmastr. 71 D.V. donderdag 4 juni 20.00 uur Ds. A. N. Langhout vanWijnjewoude EINDHOVEN — Een fundamenteel onderzoek aan de Technische Hogeschool te Eindhoven heeft aangetoond dat bamboe veel meer mogelijkheden biedt voor bouwkundige constructies dan tot nu toe werd aangenomen. Interessant is dat over de draageigenschappen van bamboe vrijwel geen literatuur beschikbaar was en dat men uiteindelijk terecht kwam bij oude handboeken van het voormalige KNIL tijdens de Atjeh-oorlog in 1890 beschreven. EINDHOVEN Tijdens een Wi tenschappelijk onderzoek aan de Ti in Eindhoven naar de constructit mogelijkheden van bamboe werd ee compleet spant van acht meter or der een belasting van 1500 kilo gi bracht.

De Heere, Die leven gaf en leven spaarde, verblijdde ons zeer met de geboorte van een zoon en broertje

Willem

Mettie Adriana
Het behaagde de Heere, de God van aUe leven, ons wederom een zoontje en broertje toe te vertrouwen. Met dankbaarheid en blijdschap mogen wy u hiervan kennis geven.

Gerrit Johannes

USSE Oud Ger. Gem. in Ned. De dienst van woensdag 3 juni om 19.30 uur waarin voor zou gaan ds. E. du Marohie van Voorthuysen gaat niet door LDORPSSTRAAT 155 ZOETERMEER

Emigreren?
^geijtenbeekgoesbv n verpaKkers verhuizers Teieroon: (01100) 14967 De 18e preek van OOGGENMR KEUKENS j

Heeft n onze keulten. showroom al bezocht?
(Van een onzer redacteuren)

Dezer dagen promoveerde ir. J. J. A. Janssen van de vakgroep constructief ontwerpen van de afdeling Bouwkimde van de TH in Eindhoven op de mogelijkheden die bamboe biedt, met name voor de derde wereld-landen. Het onderzoek was opgezet naar aanleiding van vragen van zendelingen, missionarissen en ontwikkelingswerkers. Zij vroegen advies hoe de dorpsbevolking schuren voor opslag van de oogst zou kunnen bouwen met bamboe. Daarom zal binnenkort behalve het proefschrift ook een eenvoudige handleiding voor mensen in de praktijk worden gemaakt.

De informatie over het bouwen met bamboe uit 1890 was nog zo interessant dat ir. Janssen er een herdruk van liet maken, die inmiddels is verspreiii onder ontwikkelingswerkers in de tropische landen. Er is ook voor een Engelse uitgave gezorgd.

Ir. Janssen is van mening, dat bamboe een grotere rol kan spelen in de bouw, omdat de mechanische eigenschappen nog nooit ten volle zijn benut. In bamboe-toepassingen is een ontwikkeling nodig zoals die bijvoorbeeld in houten spanten is geweest. Een eeuw geleden bouwde iedere timmerman een houten spant, net als zijn vader het vroeger deed, met teveel hout en geen idee over de veiligheid. Nu worden houten spanten ontworpen, berekend en gebouwd op basis van veel onderzoek, met minder hout en een goede kennis over de veiligheid.

Onderzoek

Voor het testen van bamboe werd dit materiaal besteld in de Philippijnen. Die bestelling gebeurde overigens via het Rijksinkoopbureau door de importeur van SOS-wereldwinkels: de goedkoopste leverancier. Aan de THE werd een laboratorium met tropisch klimaat gebouwd. Daarna zijn jarenlang proeven gedaan om de mechanische eigenschappen van bamboe te onderzoeken in samenhang met invloeden als: vochtgehalte, zit er een dwarsshot in het proefstuk of niet (bamboe heeft de vorm van een holle buis en op regelmatige afstanden zit een dwarsschot), komt het proefstuk onder de stam, uit het midden of uit de top en, tenslotte, de vorm van het proefstuk.

Omdat er voor bamboe geen officiële normen bestaan (in tegenstelling tot bijvoorljeeld hout) werd van de grond af l>egonnen met testen. Van de biologische structuur van de bamboe werden wiskundige modellen gemaakt voor het in de computer beproeven van c( structies.

Proevi

In het lopende onderzoek zijn 25 v bindingen die voorkomen in een spi bekeken. Er zijn er vier ultgeselectec die op ware grootte gebouwd en 1 proefd alsof het een dak te dragen hi De spanten zijn telkens verbeterd n behulp van een computermodel. Om omstandigheden in tropische landi waaronder het bamt>oe gebouwd : worden, zo goed mogelijk na te boots zijn de spantverbindingen gemas mét sisaltouw. Stalen bouten of and« „vreemde" produkten zijn soms ook bruikt maar uiteindelijk moeten constructies gemaakt kunnen word met lokaal beschikbaar materiaal.

Bamboe-toepassin

Volgens ir. Janssen kan in tropisc gebieden als Zuidoost Azië, Afrika < Zuid-Amerika veel meer dan tot dusv bij constructies gebruik gemaakt wo den van bamboe. Nu is immers bekei wat bamboe „kan hebt>en".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.