+ Meer informatie

Ouderlingenconferentie 1966

2 minuten leestijd

De Ouderlingenconferentie 1966 zal D.V. gehouden worden op zaterdag 22 oktober, zaal „Licht en Leven” te Apeldoorn. Ds. A. W. Drechsler te ’s-Gravenhage heeft zich bereid verklaard een referaat te houden.

Hoewel de proefneming met het houden van de conferentie op zaterdag voor de diakenenconferentie niet duidelijk geslaagd is, wil het Comité toch deze proef voor de ouderlingenconferentie nog eens herhalen, omdat juist in voorgaande ouderlingenconferenties hiervoor gepleit is. Het zal dus van het bezoek van deze conferentie afhangen, of wij kunnen vaststellen dat wij op de goede weg zijn, of dat wij naar een werkdag moeten terugkeren.

Het comité heeft zich beraden over de wenselijkheid dat de comité-leden geleidelijk aan vervangen worden door andere broeders. Als gevolg daarvan is besloten, dat de „zittende” comitéleden, wanneer zij aan de beurt van aftreden zijn, nog één keer kandidaat gesteld kunnen worden, maar na de nieuwe periode definitief zullen aftreden. Op deze wijze kan over enige jaren het comité geheel „verjongd” zijn.

Met deze geleidelijke verandering kan op de komende conferentie reeds begonnen worden, aangezien br. W. A. van Engeland, die nu aan de beurt van aftreden is, zich niet meer herkiesbaar heeft gesteld. Ter vervulling van deze vakature zullen als kandidaat worden gesteld de broeders A. de Geus te Harlingen en P. Sluimer te Hilversum.

Op een vergadering van het comité heeft de penningmeester een overzicht gegeven van de financiën. Hierbij bleek, dat een aantal penningmeesters van kerkeraden niet bij zijn met het betalen van de bijdrage voor het conferentiewerk en dat er zelfs zijn, die het abonnementsgeld voor Ambtelijk Contact nog niet overgemaakt hebben. Laat degenen, die dit tot dusverre verzuimden dan dit bedrag zo spoedig mogelijk overmaken op giro 13500 Gem. Amsterdam, ten gunste van D 3298.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.