+ Meer informatie

Bonn in zorgen over ontspanning

Groeiende macht Warschaupakt

2 minuten leestijd

BONN — De Westduitse regering heeft Moskou in een officiële verklaring woensdag doen weten dat het geen „rationeel alternatief' ziet voor ontspanning en dat zij bezorgd is over de gestadig groeiende bewapening in de landen aangesloten bij het Pact van Warschau.

„Het moedigt de ontspanning niet aan als een der partijen bij voortduring zegt dat de eigen defensieve maatregelen de vrede dienen en de andere ervan beschuldigt de vrede in gevaar te brengen en zich agressief op te stellen". De Bondsrepubliek en haar bondgenoten in de Atlantische Verdragsorganisatie NAVO - „beschouwen de bewapening van de landen van het Pact van Warschau met bezorgdheid".

Oppositie

De verklaring van Bonn vormt een formeel antwoord op een verklaring van de Sowjet-Unie van 22 mei. Daarin had Moskou onder meer gezegd dat „bepaalde kringen" in de Bondsrepubliek trachtten de bilaterale betrekkingen te ondermijnen. Met die kringen werd duidelijk de Christen-Demokratische oppositie bedoeld.

In de Westduitse verklaring is verder gezegd, en dat heeft duidelijk betrekking op de Cubaanse militaire interventie in Angola die de instemming had van Moskou, dat de ontspanning in de wereld er niet door wordt gediend ,,als er een poging wordt ondernomen de bestaande machtsbalans te veranderen door tussenbeide te komen in binnenlandse aangelegenheden in andere delen van de wereld met als doel de eigen invloed te vergroten".

Een realistisch beleid van ontspanning, aldus de Westduitse verklaring, kan alleen maar worden gegrondvest op een militair evenwicht. ,,Wie ook beweert militair de sterkste te zijn druist daarbij in tegen de objectieve voorwaarden voor evenwichtige verhoudingen in Europa en de wereld".

In het stuk wordt er voorts op aangedrongen dat de economische samenwerking tussen Oost en West en het zich vrijer her-en-derwaarts kunnen begeven van mensen en denkbeelden, zoals dat verleden jaar op de te Helsinki gehouden conferentie voor Europese Veiligheid en Samenwerking was afgesproken, sneller moeten worden verwezenlijkt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.