+ Meer informatie

„Desnoods ingrijpen via loonmaatregel"

Nieuw ziekengeldvoorstel ingediend

2 minuten leestijd

DEN HAAG — Minister Den Uyl en staatssecretaris mevr. Dales (Sociale zaken) hebben bij de Tweede kamer het lang verwachte wetsontwerp betreffende de wijzigingen in de ziektewet ingediend. Zij dreigen daarin met een loonmaatregel voor het geval dat CAO's tot stand komen die de beschikbare loonruimte van 6 à 6,5 procent overschrijden.

Belangrijke elementen uit het definitieve voorstel zijn: volledige premieheffing over het ziekengeld, invoering van vijf wachtdagen voor rekening van de werkgever en een verhoging van de ziektewetpremie van 0,2 procent. De maatregelen moeten een structurele ombuiging in de sfeer van het ziekteverzuim opleveren en bedragen van 1,4 miljard gulden.

Als gevolg van de premieheffing zal de netto-uitkering in de toekomst ongeveer 90 procent van het laatst verdiende inkomen gaan bedragen. De sociale partners mogen evenwel onderhandelen over handhaving van de bestaande CAO-afspraken die voorzien in een aanvulling tot 100 procent ten laste van de ondernemers. Inzet van de stakingacties is het realiseren van zo'n volledige doorbetaling.

Slaagt de vakbeweging erin dat doel te bereiken dan worden de extra premielasten in feite afgewenteld op de werkgevers. De loonkostenstijging mag dit jaar in ieder geval niet boven de 6 à 6,5 procent uitgaan. Zodra in een belangrijke CAO deze grens wordt overschreden zal het kabinet ingrijpen via een algemene loonmaatregel. Een en ander komt erop neer dat tegenover handhaving van 100 procent ziektegeld, hetgeen een loonkostenstijging zal veroorzaken van gemiddeld 0,75 procent, een compensatie moet staan van werkgeverszijde, bijvoorbeeld in de vorm van een korting op de prijscompensatie.

Herverzekeren

Het wetsontwerp laat voorts ruimte om te onderhandelen over de invoering van twee wachtdagen voor de werknemers. Zij zouden in dat geval de eerste twee ziektedagen geen uitkering ontvangen. Van werkgeverszijde is sterk aangedrongen op deze mogelijkheid.Dit jaar mogen alle ondernemers de wachtdagen die zij uit hun eigen portemonnee moeten betalen herverzekeren. Vanaf 1983 kunnen werkgevers die meer dan tien personeelsleden in dienst hebben dit risico alleen herverzekeren indien zij een actief beleid tot beperking van het ziekteverzuim voeren. In het voorstel is verder een minimum-dagloonregeling opgenomen. Iemand met een minimumloon kan daardoor bij ziekte nooit geconfronteerd worden met een inkomensachteruitgang. Anders gezegd: de netto ziekte-uitkering kan niet beneden het netto minimumloon uitkomen.

Gesprek

De voorgenomen maatregelen zullen niet meer per 1 april, zoals aanvankelijk de bedoeling was, in werking kunnen treden. De Tweede kamer heeft al laten weten dat men enkele weken nodig heeft om de behandeling van het wetsontwerp voor te bereiden. Minister Den Uyl wil volgende week een gesprek met de werkgeversorganisaties en de vakbeweging om te bezien of een einde kan, komen aan de stakingen.

(Zie verder pag. 3: „Waarschuwingen in de wind geslagen").Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.