+ Meer informatie

Gemengde blijdschap

4 minuten leestijd

Het moet ons tot blijdschap stemmen, te vernemen, dat .schier de hele wereld door, een grote vraag is naar de Bijbel, het Woord van de levende God. Het verheugt ons, als we horen dat duizenden exemplaren van de Heilige Schrift verspreid worden in landen waar voorheen slechts zelden vraag naar het Boek der boeken was. En we vinden de prestaties van de verschillende Bijbelgenootschappen enorm, als we opgeteld vinden in hoeveel talen ter wereld de Bijbel is vertaald. Steeds nog gaat dit crescendo.

En toch toch bekruipt ons de vrees: is de vraag naar het Woord Gods allervvege wel een symptoon van een ware behoefte naar de woorden des levens ?

Er is een tijd geweest dat de Bijbels achter slot en grendel moesten verborgen worden vanwege de „klop-

jacht" die gehouden werd. Niet alleen werden de gevonden Bijbels verbrand, maar de bezitters van de Heilige Schrift werden mede ten vure gedoemd. De doodstraf of vreselijke folteringen konden het gevolg zijn van het lezen in Gods Woord. De duivel ging om als een briesende leeuw. En nu... hoe is het veranderd! Overal is er vraag naar Gods Woord. De militairen, die in hun Bijbel lezen, worden niet meer moeilijk gevallen; ze worden niet meer met vinger en duim nagewezen; men haait de neus er niet meer voor op. Op de Openbare scholen moet de Bijbel weer komen, die er eerst is uitgeworpen. Gaat de duivel zich nu soms veranderen in een engel des lichts? Gaat men Gods Woord in onze tijd niet beschouwen als een stuk cultuur? Wordt de Bijbel niet gelijk gesteld met grote klassieke werken, die elk enigszins ontwikkelde toch moet kennen om niet als achterlijk te worden beschouwa,

Deze dingen kwamen in gedachten toen ik las van de Bijbeldag in Antwerpen. Op 1 Mei wordt in die Scheldestad de jaarlijkse Bijbeldag gehouden. Behalve moeder-, vader-en dierendag, is het nu ook al Bijbeldag. Ds. G. Hartdorff te Antwerpen schrijft hierover o.m.: , , 's Middags werd in de grote zaal van de Dierentuin de bijeenkomst gehouden voor de Protestanten uit Vlaanderen. Ook waren velen uit Noord-Brabant en Limburg aanwezig, die in autobussen gekomen waren. Alle deelnemers konden een speciaal Bijbeldaginsigne kopen, 's Avonds was de grote Evangelisatiesamenkomst. Achter vaandel en spandoek, met twee muziekcorpsen, trokken de Protestanten de stad door naar de Dierentuin, voorafgegaan door enkele politiemannen (die zelf ook nog met een Bijbel naar huis gingen!) Al spoedig stroomde de grote zaal vol. Naar schatting waren er 1500 mensen, waarvan ongeveer 500 buitenlanders. Het muziekcorps van het Leger des Heils blies fiks en pittig en al spoedig zong de hele zaal enthousiast op de wijs van Klokke Roeland:

„Nog is het tijd, nog is het tijd;

Nog klinkt de boodschap van Genade".

Wat moeten we hiervan nu zeggen? De Roomse pers van Antwerpen schreef van een „offensief, dat in menig opzicht prikkelend werkte op het Katholiek gemoed." Meewarig eindigt het artikel: „Laten we tenslotte bidden voor de protestanten, opdat zij hun dwaling inzien en zich zouden scharen bij de massa protestanten, die, in Holland en in andere landen naar de Moederkerk terugkeren."

Onze blijdschap over het menigvuldig verspreiden van de Bijbel, zelfs in het Roomse België, is vermengd met droefheid over de rfianier waarop zulks gebeurt.

Door het optochtelijke van vaandels en spandoeken, begeleid door muziekcorpsen, wordt het uitzonderlijke Boek der boeken geprofaneerd en gelijk gesteld met een Beek van een mensenkind.

Wij weten dat de Heere Zich vrijmaakt van de mens, op welke manier dan ook, door Zijn Woord te brengen daar waar het niet was of niet meer is.

Wat moesten wij het op prijs leren stellen, dat wij van jongsaf de Schriften geweten hebben, die ons wijs kunnen maken tot zaligheid.

Mocht het voor ons zijn een reuk des levens ten eeuwigen leven en een kracht Gods tot zaligheid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.