+ Meer informatie

CGK voeren federatief groeimodel niet in Generale synode Nunspeet gaat derde week in

4 minuten leestijd

NUNSPEET - De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) heeft gisteravond besloten het zogenoemde federatief groeimodel op dit moment niet in te voeren. Wel droeg zij haar deputaten voor de eenheid van de gereformeerde belijders in Nederland op om "samenwerking en nauwer kerkelijk samenleven" met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) op lokaal niveau "voluit te stimuleren en te faciliteren."

Het gaat hier om een besluit "dat ons allemaal pijn doet", zei de preses van de synode, ds. D. Quant, aan het einde van de -zo nu en dan geladen- bespreking over dit agendaonderdeel. "We hopen dat het toch tot zegen mag zijn voor de kerken die wij liefhebben, onze eigen kerken. Maar ook voor de kerken die we óók liefhebben, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt."

De synode stemde uiteindelijk in met het oordeel van de synodale commissie die het deputatenrapport had bestudeerd dat de CGK invoering van het federatief groeimodel -dat voorziet in een geleidelijk aan toegroeien naar een federatie met de GKV- "op dit moment niet kunnen dragen." Wat in de afgelopen jaren aan eenheid en samenwerking met de GKV is bereikt, moet echter behouden blijven en zo veel mogelijk worden uitgebouwd, zo sprak de vergadering uit. Het zogeheten Deputaten Overleg Eenheid (DOE-overleg) biedt daarvoor volgens haar goede mogelijkheden.

Verdriet

Tijdens de bespreking liet prof. dr. J. W. Maris, voorzitter van deputaten voor de eenheid van de gereformeerde belijders in Nederland, weten grote moeite te hebben met het oordeel van de synodecommissie dat de CGK invoering van het federatief groeimodel thans "niet kunnen dragen." Per saldo, zo stelde hij, scheppen we nu plaatselijk mogelijkheden omdat het landelijk nu eenmaal niet meer lukt. "Als dit het niveau is waarop besluitvorming plaatsvindt, dan heeft de synode zich op zo'n manier bij de impasse neergelegd dat het ongehoord is."

De hoogleraar gaf aan elk spoor van verdriet, van verootmoediging, in de voorstellen van de commissie te missen. "Als dit de norm is, dan was het waardevol geweest als de synode dat in 1947 (toen het deputaatschap werd ingesteld; red.) ook in haar overwegingen had betrokken: kerkelijke eenheid, goed, dat is de Bijbelse opdracht; maar als we het niet kunnen dragen, dan niet. Als de synode dat toen had uitgesproken, dan hadden we ons veel energie, tijd en geld kunnen besparen."

De rapporteur van de commissie, ds. A. P. van Langevelde, keerde zich tegen de suggestie als zou de commissie pragmatisch in plaats van principieel met de zaak zijn omgegaan. "Persoonlijk zeg ik richting mijn vrijgemaakte broeders óók: Ik heb u lief. Als ik hier voorstel het federatief groeimodel op dit moment niet in te voeren, dan is dat met pijn in het hart. Maar we moeten constateren dat het deputaatschap zelf geen kans heeft gezien om met een door alle deputaten gedragen voorstel naar buiten te komen (ten aanzien van de contacten met de GKV lagen er twee voorstellen; red.). Dan mag de vergadering van de commissie verwachten dat die een weg wijst die begaanbaar is. En dan zeg ik: Het moet zoals het kan als het niet kan zoals het moet. Waarbij geldt dat ook het ándere deel van deputaten, van de commissie, principiële overwegingen heeft."

Verschillende kanten

Prof. Maris gaf aan "niet de vrijmoedigheid" te hebben om te zeggen dat de CGK invoering van het federatief groeimodel "wél kunnen dragen. Maar moet er dan niet iets van verdriet in het besluitvoorstel doorklinken? Hebben wij niet een les te leren hoe wij met de kerk van de Heere dienen om te gaan?"

De synode besprak gisteren ook het onderdeel van het rapport waarin deputaten voor de eenheid van de gereformeerde belijders zich bezinnen op hun werk, en de reactie van de synodecommissie daarop. "De vraag kan gesteld worden of al het werk dat door deputaten sinds 1947 is verricht, de beoogde eenheid dichterbij heeft gebracht", aldus het deputatenrapport.

Deputaten constateren toenemende spanningen. "Als kerken hebben we op verschillend niveau contacten met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en met de Nederlands Gereformeerde Kerken, met de Gereformeerde Bond en met de Hersteld Hervormde Kerk en ook nog met de Gereformeerde Gemeenten. Gaan we straks allemaal een verschillende kant uit? De vele contacten zijn zo gegroeid. Op zich mogen we er dankbaar voor zijn. Het zou niet goed zijn als we elkaar niet eens spraken. Maar welke kant moeten en willen we uit? Wat is onze visie? Waar moet het heen met de kerk in Nederland?"

Tot een afronding van dit agendaonderdeel kwam het gisteravond niet.


Eenheid

CGK-synode besluit federatief groeimodel nu niet in te voeren.

Kerkverband kan model "op dit moment niet dragen."

Samenwerking en nauwer samenleven met plaatselijke gkv's wordt wel gestimuleerd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.