+ Meer informatie

Ontmoetingsdag te Doornspijk

3 minuten leestijd

D.V. ZATERDAG 25 AUGUSTUS 1973.

De ontmoetingsdag te Dordrecht ligt weer achter ons. Bij velen is er een aangename herinnering achtergebleven. We hopen elkaar D.V. dit jaar nog eens te mogen ontmoeten. En wel op zaterdag 25 augustus a.s. Dan zijn de vakanties voor de meeste mensen achter de rug. Na een tijd van rust vraagt de arbeid weer de aandacht. We zijn immers geroepen om te arbeiden voor ons dagelijks brood. De arbeid is een zegen. Voor onze bejaarden is de arbeidstijd voorbij. Vele jeugdigen leven nog in de voorbereidingstijd voor hun plaats in dit leven. Anderen zijn door allerlei omstandigheden niet in de gelegenheid om aan het arbeidsproces deel te nemen, hoe graag zij dat ook zouden willen. Al is er de arbeid in het zweet des aanschijns om der zonden wil, dat neemt niet weg, dat de arbeid een zegen is en de roeping om te arbeiden blijft bestaan. We moeten echter ook en bovenal bedenken wat de Heere Jezus gezegd heeft: Werkt niet om de spijze, die vergaat, maar om de spijze, die blijft tot in het eeuwige leven.

Onze ontmoetingsdagen zijn er op gericht ons er op te bezinnen, wat we in dit opzicht van node hebben. Dat spreekt nog meer nu we in een tijd leven, waarin schier alles er op gericht is om de mens af te trekken van dit ene nodige. We leven in een ontredderde wereld in een tijd van vervlakking, in dagen, waarin allerlei nieuwe geluiden en leerstellingen worden gehoord. We lopen gevaar daarin mee afgevoerd te worden. De Heere roept tot waakzaamheid en gebed, tot voortdurende bezinning.

De bezoekers van onze ontmoetingsdagen gevoelen dit zelf en daarom zien ze weer uit naar de volgende keer, waarop we weer hopen samen te komen.

De keus voor een plaats van samenkomst is gevallen op Doornspijk. Dat ligt weer gunstig voor de belangstellenden uit het noorden. En deze plaats ligt ook niet al te ver weg voor hen, die uit het zuidelijk deel van ons land komen. We hebben de beschikking gekregen over het Ned. Herv. kerkgebouw. Deze medewerking waarderen we uiteraard zeer. We hebben ook zelf een gemeente in Doornspijk, maar het kerkgebouw van die gemeente is voor de vele honderden bezoekers, die we mogen verwachten, veel te klein. Er moeten nog allerlei voorbereidende maatregelen worden getroffen. Ds. Van Leeuwen, die binnenkort naar Elburg in de onmiddellijke omgeving van Doornspijk verhuist, heeft op zich genomen daarvoor te zorgen.

De bedoeling is de dag in te delen evenals de vorige keren het geval was. De morgensamenkomst zal aanvangen om half elf en de middagsamenkomst om 2 urfr. Zo ongeveer 4 uur zal de dag worden gesloten, zodat ieder tijdig thuis kan komen.

De indeling van de dag is D.V. als volgt:

MORGENSAMENKOMST:


Opening Ds. G. Blom;
Spreker Ds. R. Kok;
Sluiting Ds. J. D. van Vuuren.
Pauze.


MIDDAGSAMENKOMST


Opening Ds. H. C. van der Ent;
Spreker Ds. M. C. Tanis;
Sluiting Ds. H. van Leeuwen.


De onderwerpen, waarover gesproken zal worden, zijn nog niet bekend. De sprekers bezinnen zich daar nog op. Mogelijk dat deze in het volgende nummer kunnen worden medegedeeld.

We raden allen aan deze dag nu al te noteren en tijdig voorbereidingen te treffen om gemeenschappelijk op te trekken naar Doornspijk.

Dus tot ziens te Doornspijk D.V. zaterdag 25 augustus aanstaande.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.