+ Meer informatie

Gebundelde innovatie kan goed werk doen

Primeur op Machevo-Milieu '81

3 minuten leestijd

UTRECHT — De internationale apparatenvakbeurs Machevo-Milieu, die gisteren in Utrecht werd geopend, heeft een belangrijke primeur. Voor de eerste keer in ons land worden op een „informatieplein" met een vloeroppervlakte van 5000 m2 de nieuwste technische ontwikkelingen en innovaties, op de terreinen die de beurs bestrijken, vanuit een totaalconcept door wetenschap, branche-organisaties en bedrijfsleven gemeenschappelijk uitgedragen.

Vertegenwoordigers van de Nederlandse industrie kunnen hier informatie putten uit uitgebreide gegevens die zijn opgeslagen in computergeheugens, de zogenaamde databanken. Een aantal gespecialiseerde instellingen die zijn aangesloten op de nationale en internationale databanken tonen hoe snel men te weten kan komen welke ontwikkelingen er op technologisch, economisch en marktgebied in de wereld plaatsvinden.

Enkele voorbeelden: er kan worden geput uit een octrooienbestand van 24 landen, het is mogelijk via de computer op de hoogte te komen van lopende onderzoekingen en projectontwikkelingen en ook is er speciale informatie te verkrijgen op het terrein van o.a. de chemie, werktuigbouwkunde, energie en milieubeheersing.

Bundeling

Machevo-voorzitter W. de Waard zei bij de opening van de beurs dat het noodzakelijk is dat de Nederlandse industrie een vernieuwingsproces ondergaat. Dat Vraagt zeer veel technologische kennis en zal ook gepaard moeten gaan met zeer grote investeringen. Daartoe is een bundeling van alle krachten nodig. „Dit vraagt bijvoorbeeld van de chemische procesindustrie, dat zij zich opnieuw oriënteert ten aanzien van de capaciteiten van de Nederlandse apparatenbouwers", aldus de heer De Waard. Hij liet er echter geen twijfel over bestaan dat dan ook van die apparatenbouwers een andere instelling wordt gevraagd ten aanzien van de eisen die afnemers stellen met betrekking tot kwaliteit en levertijd. Het is algemeen bekend dat de grote industrieën in de laatste jaren in toenemende mate apparatuur in het buitenland bestellen. Dat geeft aan dat ook de grote apparatenbouwers in ons land over het algemeen onvoldoende op de behoeften van hun afnemers hebben ingespeeld.

Achterstand inhalen

Om de achterstand in te halen is het noodzakelijk dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de kennis die in ons land aanwezig is bij universiteiten en onderzoekinstellingen. Juist om die kennisoverdracht en samenwerking tussen bedrijfsleven en wetenschap te bevorderen is het „informatieplein" opgezet. Hier tonen de Technische hogescholen, de Universiteiten van Amsterdam en Groningen, het Energieonderzoek Centrum Nederland, TNO en vele andere organisaties welk een kermisreservoir de Nederlandse industrie eigenlijk wel ter beschikking heeft.

De heer De Waard legde er de nadruk op dat er grote investeringen zullen moeten worden gedaan, maar dat ze ook moeten kunnen worden gedaan. Hij noemde het een kernpunt, dat de zware belastingdruk op het bedrijfsleven vermindert dient te worden om de toekomst van de industrie veilig te stellen. Ook zullen de middelgrote en kleinere ondernemingen, die de ruggegraat vormen van de apparatenbouw, in staat moeten worden gesteld om risicodragend vermogen aan te trekken, omdat leningen door de zware rentelasten praktisch onmogelijk en ondraaglijk zijn geworden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.