+ Meer informatie

Sociale verhuurders kunnen zich bedruipen

Heerma schetst toekomst volkshuisvesting

2 minuten leestijd

ROTTERDAM (ANP) - Sociale verhuurders zullen in toenemende mate hun investeringen en exploitatie kunnen bekostigen uit hun algemene bedrijfsreserves. Dat kan „op den duur een zichzelf bedruipende sector tot stand brengen", die zich „met zo weinig mogelijk overheidssteun in stand houdt".

Dit toekomstbeeld schetste staatssecretaris Heerma (Volkshuisvesting) vandaag tijdens een congres in Rotterdam. Het werd georganiseerd in verband met het 90-jarig bestaan van de Woningwet.

Volgens Heerma vloeit de ontwikkeling van corporaties en gemeentelijke woningbedrijven tot „sociale ondernemers" logisch voort uit het volkshuisvestingsbeleid van na de oorlog. Aanvankelijk werd dat gekenmerkt door een grote bemoeienis van de overheid. Voor de wederopbouw en het bestrijden van de woningnood waren forse bouwsubsidies nodig.

De Nederlandse woningvoorraad is nu echter „ontegenzeglijk van goede kwaliteit" en de woningnood behoort tot het verleden, zegt de staatssecretaris. Zijn beleid, neergelegd in de nota "Volkshuisvesting in de jaren '90", heeft dan ook als doel de exploitatiesubsidies voor corporaties drastisch te verminderen. Voor de lagere inkomens wordt het wonen betaalbaar gehouden via de individuele huursubsidie.

Als einddoel ziet Heerma sociale verhuurders die het Rijk nauwelijks nog nodig hebben. Hij gaat er daarbij van uit dat de bedrijfsreserves van de verhuurders steeds gunstiger zal worden, onder meer doordat woningen meer kostendekkend kunnen worden verhuurd. Die reserves worden zo een „zichzelf voedend fonds" waarmee de woningvoorraad op peil gehouden kan worden. Als vangnet voor corporaties die in financiële problemen raken, kan het Centraal Fonds Volkshuisvesting dienen. Alle .corporaties dragen nu al bij aan dit fonds.

Geen werkelijkheid

Van het beeld dat Heerma oproept, een volkshuisvesting die het Rijk vrijwel niets kost, kan overigens pas ergens in de volgende eeuw sprake zijn. Tot 2014 moet het Rijk zijn subsidieverplichtingen nakomen. Ook de bijdragen voor de stadsvernieuwing lopen door tot 2005.

Volgens prof. H. Priemus, hoogleraar in Delft, zal het ideaal van Heerma echter nooit werkelijkheid worden. Priemus stelt dat de staatssecretaris véél' té* vér is doorgeschoten in zijn streven naar decentralisatie en kostenbeheersing. Priemus meent dat binnenkort de wal het schip zal keren en dat het volkshuisvestingsbeleid een „krachtige renaissance" zal beleven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.