+ Meer informatie

Centraal nathuis is van de baan

Problemen leerindustrie

2 minuten leestijd

DEN HAAG — Het plan van de leerlooierijen in Noord-Brabant om in Oisterwijk een centraal nathuis (looihuis) te bouwen is van de baan. Voor de afvalwaterproblematiek van de leerindustrie zal daarom een andere oplossing moeten worden gevonden. Minister Lubbers (Economische zaken) heeft dit woensdag geantwoord op vragen van de Tweede-kamerleden Konings, Hartmeijer en Worrell (alien PvdA).

De belangrijkste bezwaren van de potentiële deelnemers aan het door de Nehem in nauw overleg met alle betrokkenen opgestelde plan voor een centraal nathuis zijn volgens minister Lubbers het verlies aan zelfstandigheid en flexabiliteit ten aanzien van de produktie in de voorgestelde opzet en de hoge kosten ondanks de principiële bereidheid van de overheid tot financiële steun. De potentiële deelnemers vreesden beknotting van het eigen beleid van de individuele bedrijven en ongewenst kwaliteitsverlies. Deze bezwaren hebben, aldus Lubbers, geleid tot het afzien van deelneming van een bedrijf dat voor de verwezenlijking van het nathuis een sleutelpositie inneemt, doordat het wat omvang betreft de helft van de bedrijfstak vertegenwoordigt.

In verband met het niet doorgaan van het centraal nathuis wordt nu op kosten van de leerindustrie een afrondend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid van het uitvoeren van een belangrijk gedeelte van de zuivering van het afvalwater, die op betrekkelijk eenvoudige wijze door de bedrijven in eigen beheer zou kunnen worden toegepast, zogenaamde chemische deelzuivering. Verder zal worden bevorderd dat de vooral kleinere in eikaars buurt gelegen bedrijven zich tot kernen groeperen waarbinnen de nathuisactiviteiten geconcentreerd kunnen worden. Zodoende kan ook daar een groot gedeelte van de vuillast in het afvalwater kunnen worden teruggehouden door het voorzuiveren in eigen installaties.

Onderzoek

Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek zal van overheidswege worden bekeken of en zo ja in hoeverre de benodigde investeringen door subsidies kunnen worden ondersteund. Zoals ook bij het centraal nathuisplan werd beoogd zullen de kernen tevens de mogelijkheid bieden verdere samenwerking in de bedrijfstak te stimuleren. Slaagt deze alternatieve aanpak, dan zal volgens Lubbers het effect van het niet-doorgaan van het centraal nathuisplan op de kansen van voortbestaan van de verschillende leerlooierijen op korte termijn nauwelijks merkbaar hoeven te zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.