+ Meer informatie

Kerk, Politiek, School __j

2 minuten leestijd

Het belangrijkste gebeuren uit de kerkhlstorie van Boskoop dateert uit omstreeks 1674, toen de Boskoopse pastoor werd vervangen door de eerste dominee Gerardus Douwe.

Thans z^n nagenoeg alle kerkel^ke gezinten in Boskoop vertegenwoordigd. Ook de pastoor is er allang: weer terug. De laatste aanwinst op kerkelijk terrein is de bouw van een nieuwe kerk voor de gereformeerde gemeente, die na jarenlange predikantsvacature zich thans in het bezit van een eigen predikant mag verheugen.

De godsdienstige verhoudingen naar percentages zijn: 30,3 R.K., 34,8 N.H., 13,4 Gerêf. Kerk, oyerige 7,6, geen 14,0. doel stelt het stichten vem een basisschool in Snijdelwijk. De vooruitzichten daarvoor zijn gunstig. De bestaande Chr. scholen hebben ruimtegebrek en het bestuur daarvan erkent de redelijkheid van de oprichting van een reform, school, hoewel men dat betreurt. B. en W. hebben de gemeenteraad reeds voorgesteld aan het stichten van de school medewerking te verlenen.

De leden van de nieuwe schoolvereniging vinden dat hun principes niet meer, althans onvoldoende, op de christelijke scholen tot uiting komen, waarom reeds velen hun kinderen de chr. school in Waddinxveen doen bezoeken. De vereniging heeft een lijst waarop 60 Idnderen voorkomen die de nieuwe school zullen gaan bezoeken. Volgens de wet bedraagt het minimum aantal 50 kinderen.

Vakonderwijs

Behalve enkele scholen voor meer uitgebreid lager onderwijs, bezit Boskoop ook enkele scholen voor vakonderwijs voor de kwekerij. Namelijk een Chr. Lagere Tuinbouwschool, met daaraan verbonden de Hoveniersvaksohool, samen gevestigd in een modem gebouw aan de Zijde. Daarnaast is er de reeds van 189Ö daterende Middelbare Rijks Tuinbouw School.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.