+ Meer informatie

Voor onze militairen

3 minuten leestijd

(Rectificatie)

Jongens ik kom nog even terug op mijn artikel „Discipline en straf" nr. 24 dd 29 mei 1959. „Oud Militair" staat er altijd onder de artikelen. Nu die naam is toch goed gekozen al zeg ik het zelf, want ik heb in bovengenoemd artikel iets „ouds" geschreven. Sinds eind vorig jaar is het ondergaan van deze straffen aanzienlijk gewijzigd. Gelukkig heeft iemand die het weten kan mij er op attent gemaakt. Ik dank de briefschrijver voor zijn uitvoerig schrijven. De wijzigingen laat ik nu volgen.

De met licht arrest gestrafte mag wel in de kantine binnen het kazernement of kamp komen. Wanneer de wachtcommandant gestraften-appel houdt, laat hij ook een signaal in de kantine geven.

Verzwaard arrest wordt niet meer in de cel ondergaan, maar in daarvoor ingerichte strafkamers. De strafkamer is dus geen cel en wordt ook niet afgesloten. De deur gaat niet op slot, maar de gestrafte mag de strafkamer niet verlaten. De met verzwaard arrest gestrafte militair mag roken in de strafkamer en hoeft ook niet meer zijn broekriem, veters en dergelijke dingen af te geven. Hij blijft dus volkomen model gekleed. Zijn lectuur is vrij al zal er voornamelijk op worden gelet dat hij zeker studiemateriaal meeneemt plus poets gerei.

Streng arrest wordt nog ondergaan in de cel. De gestrafte blijft echter model gekleed. Veters, broekriem, bretels, stropdas blijft hij dragen. Hij mag geen rookmateriaal meenemen. Als lectuur mag hij meenemen de Bijbel en andere (in een opgemaakte lijst vermelde) godsdienstige lectuur, alsmede alle militaire voorschriften en poetsgerei. Het schrijven van brieven is toegestaan.

Twee maal per dag wordt hij gedurende een half uur gelucht. Zijn strozak houdt hij zijn gehele straftijd in de cel. Als hij zijn straf begint brengt hii zijn strozak en dekens mee en hij houdt dat dus bij zich. Overdag moet ook in de cel, het bed model worden opgemaakt, terwijl de man dus zelf model gekleed is. Dit zijn dus de wijzigingen die eind vorig jaar zijn ingegaan. De briefschrijver had ook nog een opmerking over het lasteren van Gods Naam. Het is nuttig dat jullie daar kennis van nemen. Het lasteren van Gods Naam kan zeer zeker met de bovengenoemde straffen worden gestraft. U zult het met mij eens zijn (aldus cle schrijver) clat vloeken enz. een krijgstuchtelijk vergrijp is. (Zie artikel la van het Reglement op de krijgstucht). Artikel 22 van hetzelfde reglement stelt het bezigen van vloeken en godslasteringen strafbaar.

Wanneer een militair zich schuldig maakt aan overtreding van artikel 22 punt A van het Reglement op cle krijgstucht en deze overtreding wordt gerapporteerd, clan kan het niet anders of hij wordt met één van deze krijgstuchtelijke straffen gestraft.

De militair die een mindere uitvloekt (waarbij dus ook Godslasterlijke taal kan worden gebruikt) kan zelfs gestraft worden met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden.

Dit uitvloeken levert dan op een overtreding van artikel 141 van het Wetboek van Militair Strafrecht, waarbij deze strafmaat is gesteld (met strafverzwaring wanneer het in dienst wordt gepleegd).

Deze overtredingen moeten natuurlijk ter kennis worden gebracht van cle tot straffen bevoegde meerdere en dat gebeurt helaas maar bitter weinig.

„Oud Militair"

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.