+ Meer informatie

Verenigingsnieuws

2 minuten leestijd

BOSKOOP

m De J.V. „Filadelfia" der Gereformeerde Gemeente alhier hoopt D.V. Dinsdag 13 Februari haar 16e jaarvergadering te houden in het kerkgebouw aan de Dwars-Nieuwstraat. Aanvang half acht. Het bestuur voegt aan deze mededeling een vriendelijk doch dringend opwekkingswoord toe aan allen, die medeleven met ons Verenigingsleven hiervan blijken te geven door Uw aanwezigheid. Allen hartelijk welkom.

De secretaris, C. HEIKOOP.

LEMMER

Wegens het bedanken voor zijn functie als secretaris der J.V. te Lemmer is in de plaats van J. Eizema, Mutserd 1 bij Lemmer gekozen: M. Frankema, Nieuwe Buren 16, Lemmer.

ROTTERDAM—C.

De Jongel. Vereen. „Guido de Brés" hoopt D.V. Donderdag 22 Febr. a.s. haar 5e jaarvergadering te houden in de zaal achter het kerkgebouw aan de Eoezemsingel.

Naast de gebruikelijke jaarverslagen zullen de volgende onderwerpen worden behandeld: Bijbels onderw. „Abraham's Offer" door W. v. Bochove en „Het Reveil" door J. Tintel.

Deze avond zal onder leiding staan van de Weleerw. Heer Ds M. Blok.

(De tijd van aanvang werd niet vermeld in de gegevens. Waarschijnlijk 8 uur, zoals ook vorig jaar. Red.)

ROTTERDAM—Z.

JAARVERGADERING J.V. „Timotheüs" te Rotterdam—Z., gehouden 14 Januari 1951.

Deze vergadering die onder leiding stond van de erevoorzitter Ds A. de Blois werd door Ds geopend met het laten zingen van Psalm 25 : 5 en 6. Daarna leest hij 2 Tim. 3 en gaat voor in gebed. In zijn openingswoord heette Ds allen hartelijk welkom, ook de kerkeraad, die goed vertegenwoordigd was. Voorts bepaalde Ds ons bij Timotheüs die van kindsaf aan was onderwezen in de leer der zaligheid en wenste ons bij de verstandelijke kennis van Gods Woord, bovenal de bevindelijke kennis.

Daarna kregen de secretaris en penningmeester gelegenheid om hun jaarverslag te lezen.

Vriend J. Commijs behandelde „Tweeërlei keus" naar aanleiding van Ruth 1. Op dit onderwerp volgde een flinke bespreking, waarna gepauzeerd werd.

Na de pauze werd gezongen Ps. 68 : 16 en kregen de afgevaardigden van verschillende plaatsen gelegenheid hun felicitaties over te brengen.

Vriend K. Hogerwerf las een gedicht voor „De duivel op weg naar de kerk" en vr. J. Brouw behandelde „De Hugenoten en de St. Bartholomeiisnacht." Om der tijdswil kon daar geen bespreking op volgen.

Ouderling v. Vuuren wenste namens de kerkeraad allen het ene onmisbaar nodige toe op reis door de tijd, en naar de eeuwigheid en sloot deze zeer gezellige en leerzame avond met dankgebed, nadat nog gezongen was Ps. 84 : 3,

De secretaris, CHR. v. d. POEL.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.