+ Meer informatie

VERKLARINGEN VOOR ONZE MILITAIREN INZAKE DE VACCINATIE.

2 minuten leestijd

De Synodale Commissie ter behartiging van de belangen onzer militairen doet bij deze een dringend beroep le. op de kerkeraden en 2e. op de leden of doopleden onzer Gemeenten, die in militaire dienst moeten, hun volle aandacht te besteden aan het tijdig invullen van of het verstrekken van gegevens voor een zogenaamde vaccinatie-verklaring.

De kerkeraden kunnen het beste hun medewerking hierin verlenen, door vanaf de kansel bekend te maken, dat degenen, die in militaire dienst moeten, er verstandig aan doen om de kerkeraad er tijdig van in kennis te stellen, wanneer zij in militaire dienst treden en zo mogelijk ook hun militair adres (indien dat al bekend is) opgeven.

Als deze verklaringen zijn ingevuld en voorzien van de handtekeningen van praeses en scriba van de kerkeraad ( indien de gemeente vacant is, moet ook de consulent tekenen) moeten deze worden gezonden naar de scriba van de deputaten bij de hoge Overheid, de Edelachtbare heer D. Kodde te Zoutelande, die voor de onmiddellijke terugzending zal zorg dragen.

Uit het bovenstaande blijkt wel duidelijk, dat niet tot het uiterste moet worden gewacht, indien er prijs op wordt gesteld op de dag van het in dienst treden zo'n verklaring te hebben, waardoor de betrokkene van veel moeilijkheden inzak» de vaccinatj» wordt ger. vrijwaard.

Deze verklaringen kunnen alleen door de kerkeraden worden aangevraagd bij dhr B. Roest te Scherpenzeel. Ze mogen door de kerkeraden uitsluitend worden verstrekt aan hen, die leden of doopleden der Gereform. Gemeente zijn.

Als de verklaring (en) voor de laatste handtekeninggezonden wordt (en) aan de Edelachtbare heer D. Kodde te Zoutelande, verdient het aanbeveling een gefrankeerde envelop, voorzien van het adres waarheen de verklaring moet worden teruggezonden, in te sluiten. Daarbij is het toegestaan, dat de verklaring desgewenst rechtstreeks naar de betrokken militair wordt gezonden.

B. Roest.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.