+ Meer informatie

Staphórsi: mogelijk toch jachthaven

Opnieuw verzoek bij raad ingediend

3 minuten leestijd

STAPHORST — Opnieuw heeft de heer R. Weide te Staphorst een verzoek ingediend bij het gemeentebestuur van zijn gemeente, een voorbereidingsbesluit te nemen voor een perceel grond aan het

voorstel verenigen. Bovendien twijfelt hij aan de noodzaak van een jachthaven, waarvan aanleg ten koste zal gaan van de in de gemeente beschikbare landbouwgrond. Woensdagavond zal de raad zich over dit voorstel uitspreken.

reeds zaterdagavond tussen tien uur en __ _._ . „ Meppelerdiep, teneinde de moge half elf uit de bocht vloog en in een sloot üjkheid te scheppen op dit perceel terechtkwam. 'een jachthaven te realiseren.

In de vergadering van 21 maart 1979 had de gemeenteraad van Staphorst, wegens mogelijke verstoring van de zondagsrust, besloten geen medewerking te verlenen aan een gelijkluidend verzoek van de heer Weide. In een bezwaar- en beroepsprocedure die daarop is gevolgd heeft de Raad van State besloten genoemd raadsbesluit te vernietigen. Uit dat besluit bleek onder meer dat de eventuele belangen, die met de aanleg van een jachthaven in Staphorst worden gediend en de belangen die daardoor zouden worden kunnen geschaad, onvoldoende tegen elkaar zijn afgewogen. (Van een medewerker)

Medewerking

De meerderheid van het college van B en W is van oordeel dat de gevraagde medewerking dient te worden verleend. Eéh lid van het college kan zich om principiële redenen niet met dit Volgens de Rotterdamse politie raakte de heer Hoogland op de rijksweg tussen Rotterdam en Dordrecht door nog onbekende oorzaak met zijn personenauto van de weg en reed na tegen een lichtmast te zijn gebotst in een sloot.

_-_„„„,„ kei ert de Abraham Crijnssen w"?"'^aan de~D:rdre WJ de Koninklijke Maatschap. Straatweg is dit weekeinde pij „De Schelde" in Vlissingen.
het stoffelijk overschot gevonden van de 26-jarige G.

TIEL — In de nacht van zaterdag op zondag is de 46jarige H. L. van Hemert uit Tiel met zijn auto bij de Nieuwe Kade in Tiel in het water gereden. Dit heeft de politie zondag meegedeeld. De bestuurder wordt nog vermist. Zijn auto is inmiddels opgedregd.

Ter gelegenheid van deze „dubbele doop" sprak de minister over de relatie defensie-Nederlandse industrie. De aanschaffingen die de Nederlandse defensie de laatste jaren heeft gedaan berusten op de Defensienota 1974. Een defensienota en dikwijls ook een defensiebegroting is de neerslag van het denken over vrede en veiligheid van politieke partijen, die een regeringscoalitie vormen. In de jaren 1981 tot en met 1985 zal defensie zo'n 15 16 miljard aan investeringen doen; althans op basis van de nu nog bestaande plannen. Ook bij internationale projecten, d.w.z. materieel dat gezamenlijk met NAVO-bondgenoten wordt verworven (denk bijvoorbeeld aan het F-16-programma) wordt steeds bezien hoe de Nederlandse industrie daarbij maximaal kan worden ingeschakeld. De plaatsing van orders in Nederland levert naast de gunstige invloed op de betalingsbalans tevens een bijdrage tot de werkgelegenheid. Ook wordt de werkgelegenheid bevorderd door bij plaatsing van orders in het buitenland compensatie te verdienen in de vorm van coproduktie in het betreffende materieelproject en door compensatie-opdrachten van voldoende kwalitatieve of kwantitatieve omvang bij de Nederlandse industrie onder te brengen.

In het kader van de vlootvernieuwingsplannen zei ir. A. Stikker president-direkteur Rijn-Schelde-Verolme,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.