Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

4. Toekomst

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

4. Toekomst

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Paulus geeft Timotheüs naast praktische tips ook persoonlijke raadgevingen voor het inrichten van het gemeenteleven en aanwijzingen voor de ambten. De brieven aan Timotheüs worden niet voor niets pastorale brieven genoemd. Diverse keren wordt de voorganger van de gemeente Efeze opgeroepen om bij de juiste leer te blijven. Omdat er veel dwaalleraren zijn in de gemeente Efeze wordt Timotheüs opgeroepen om daar tegen te strijden. Dat is echter alleen mogelijk als hij persoonlijk het geloof in Jezus Christus niet verliest. Daarom roept Paulus hem diverse malen op het ware geloof te behouden. Slechts dan alleen, door een waar geloof, zal Timotheüs in staat zijn om alle tegenstanders te weerstaan.

Paulus wijst Timotheüs erop dat hij nog niet alle moeilijkheden achter de rug heeft, maar dat er nog meer zal volgen. Diverse malen wijst hij hem erop dat er in de (nabije) toekomst nog meer tegen Gods leer gestreden zal worden, maar ook dat mensen van wie hij dat niet verwacht had ongelovig blijken te zijn.

Laatste dagen

In i Timotheüs 4: 1 schrijft Paulus dat in het laatste der tijden mensen van de leer en het geloof af zullen vallen. De gemeente van Efeze, waar Timotheüs stond toen hij de brief van Paulus ontving, is inderdaad afgedwaald van het geloof. Paulus schrijft niet alleen dat er gemeenteleden zijn die zich van de gemeente af zullen keren, maar ook wat de oorzaak daarvan is. De hoofdoorzaak hiervan is dat de gemeenteleden achter leugensprekers aan zullen lopen en hun geweten zullen dichtschroeien.

Kenmerken

Allereerst geeft Paulus een algemene omschrijving van mensen die de gemeente zullen verlaten. Daarnaast geeft hij in 2 Timotheüs 3 een opsomming van eigenschappen die mensen zullen kenmerken in de laatste dagen. Het gaat dan om mensen die zelfzuchtig en geldgierig (mensen die alleen aan zichzelf denken als het gaat om aandacht en om geld) zijn. Maar ook om laatdunkende (minachtend) en hovaardige (arrogante) mensen. Hij vervolgt zijn opsomming met lasteraars en achterklappers (roddelaars) en mensen die ouderen ongehoorzaam zijn. Ook ondankbaarheid is een kenmerk van de zware tijd in de laatste der dagen waarin mensen de kerk de rug zullen toekeren. Maar Paulus is nog niet klaar en gaat verder met onheiligheid, liefdeloosheid en onverzoenlijk die de donkere tijd die komen zal zullen kenmerken.

Daarnaast zijn ook onmatigheid (alles in te grote hoeveelheden), wreedheid, roekeloosheid en opgeblazen-zijn (alles beter weten) kenmerken van de zware tijden. Ten slotte noemt Paulus nog verraders, mensen die zonder liefde tot het goede leven en mensen die meer liefhebbers zijn van wellusten dan van God. In 2 Timotheüs 3 geeft Paulus een opsomming van personen die niet waarlijk tot de 'gemeente Gods' behoren. Hij waarschuwt Timotheüs om een afkeer te hebben van mensen die zich gelovig voor doen, maar zich ondertussen liever bezig houden met de genoemde activiteiten.

Dwaalleraars

Mensen die doen alsof ze ware christenen of nieuwe voorgangers zijn, zullen de gemeenteleden met valse verhalen van het ware geloof afbrengen en afhouden. Deze mensen doen alsof ze de waarheid verkondigen en leven op het eerste gezicht alsof ze ware christenen zijn. Zo proberen ze mensen op een dwaalspoor te zetten. De duivel heeft voor iedereen een eigen manier om hem of haar van het ware geloof af te houden. Om Timotheüs en de gemeente te wijzen op het gevaar van deze dwaalleraars noemt Paulus een aantal van deze mensen in zijn tweede brief met naam en toenaam.

Er zal zelfs een tijd komen dat deze mensen de andere gemeenteleden zullen opstoken om zich ook tegen Timotheüs en zijn mede-ambtsdragers te keren. Ze zullen alleen datgene willen horen wat ze zelf horen willen. Het gaat hen niet om de zuivere prediking volgens het toenmalig bekende deel van de Bijbel, maar om een prediking die naar hun oren is. Ze zullen andere voorgangers zoeken die het minder nauw nemen met de Schrift en het christelijke leven. De invloeden vanuit de wereldse, zedeloze stad zullen weer de kop op steken.

Reactie

Timotheüs moet zich niet door deze tegenstanders van het geloof laten afbrengen, maar hij moet juist in die moeilijke tijd het Evangelie verkondigen. Zoals in 2 Timotheüs 4 staat, moet hij wanneer het mogelijk is het Woord prediken en dwalingen weerleggen. Daarnaast roept Paulus hem op om de dwaalleraars te bestraffen en de gemeente zonder bitterheid en in alle rust te vermanen om bij de door hem verkondigde leer te blijven. Ook in deze zware tijd moet hij een evangelist zijn. Een evangelist is iemand die door een apostel naar een bepaalde plaats wordt uitgezonden om het Evangelie te verkondigen en om de gemeente te versterken.

In 2 Timotheüs 2 vanaf vers 22 geeft Paulus Timotheüs een aantal aanwijzingen hoe hij met zijn tegenstanders om moet gaan en hoe hij bekwaam gemaakt kan worden om door de Heere gebruikt te worden. Timotheüs moet zich ver houden van de verleidingen van de jeugd, zoals eergierigheid, (over)moed, zoeken van eigen eer en wellusten. Paulus roept mensen in moeilijkheden op om op zoek te gaan naar de gerechtigheid, het ware geloof, liefde en naar vrede met ware gelovigen die de Heere oprecht aanroepen. Gods volk wordt dus als voorbeeld gesteld voor Timotheüs. in tegenstelling tot het met de dwaalleraars mee gaan, moet hij de gelovigen als voorbeeld nemen.

Na het geven van een na te volgen voorbeeld geeft Paulus een advies aan Timotheüs, namelijk om vragen die alleen maar discussie uitlokken niet te beantwoorden omdat deze alleen maar tot twist en ruzie leiden. Een dienstknecht is namelijk niet aangesteld om te twisten, maar om vriendelijk en bekwaam te zijn en om te leren (2 Timotheüs 2: 24). Om de gemeenteleden die zich tegen hem en het Woord keren niet van God af te stoten, moet hij deze mensen met zachtmoedigheid onderwijzen en hen wijzen op de mogelijkheid om zich nog tot God te bekeren. Ondanks dat ze zich van God hebben afgekeerd, blijft Hij hen opzoeken. Paulus schrijft namelijk: en zij wederom ontwaken mochten uit den strik des duivels, onder welken zij gevangen waren tot zijn wil. Hieruit blijkt dat God hen ondanks alles nog wil laten ontwaken en hen tot Hem wil laten bekeren. Deze opdracht ontvangt Timotheüs als reactie tegen de dwaalleraars. Hij hoeft dus niet bij de pakken neer te gaan zitten of zich anders op te stellen en wat minder streng zijn. Het enige wat hij hoeft te doen, is de genade van God aan zondige mensen prediken en hen er op wijzen dat bij God alle dingen mogelijk zijn. Dat ook mensen die in de strik van de duivel gevangen zijn nog vrij gemaakt kunnen worden uit deze banden.

Twee oude brieven van de bekende apostel Paulus aan de jonge voorganger Timo theüs. In deze brieven staan aanwijzingen voorde gemeente en voor het christelijk leven. Deze brieven waren niet alleen in die tijd actueel, maar zijn ook nu nog volop actueel.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 2006

AanZet | 70 Pagina's

4. Toekomst

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 2006

AanZet | 70 Pagina's