Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

5. Verwerking

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

5. Verwerking

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

De twee brieven aan Timotheüs zijn geschikt voor bijbelstudie. Voor verschillende Bijbelstudievormen: zie de Verwerkingsmap +16. Onderstaande vragen (naar aanleiding van ds. D. Rietdijk, Kernteksten uit de brieven aan Timotheüs (Kampen: De Groot Goudriaan 1992) zijn daarbij wellicht bruikbaar.

Vragen

1. Lees 2 Timotheüs 4: 1 en 2.

a. Wat betekent de verschijning van de Heere Jezus en wat zijn Koninkrijk?

b. Lees Mattheüs 11: 1. Is zijn Koninkrijk niet nu reeds aanwezig? Wat is het verschil tussen de twee koninkrijken?

c. Hoe wordt iemand onderdaan van het Koninkrijk?

2. Levenden en doden oordelen.

a. Hoe kunnen de doden geoordeeld worden (vergelijk 1 Thessalonicenzen 4: 13-18)?

b. Hoe zal het gaan met de levenden op het ogenblik van Zijn wederkomst?

Artikel 37 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis:

"Ten laatste geloven wij, volgens het Woord Gods, dat, als de tijd, van den Heere verordend (die allen creaturen onbekend is), gekomen, en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit den hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk Hij opgevaren is, met grote heerlijkheid en majesteit, om Zich te verklaren een Rechter te zijn over levenden en doden; deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren. En alsdan zullen persoonlijk voor dezen groten Rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van den beginne der wereld af tot den einde toe geweest zullen zijn, gedagvaard zijnde door de stem des archangels en door het geklank der bazuin Gods. [...] Daarom verwachten wij dien groten dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften Gods, in Jezus Christus onzen Heere."

c. Is er nu in het algemeen een verlangen naar zijn wederkomst?

d. Hoe zal de kerk er op die dag uitzien? Vergelijk Mattheüs 25: 1-3 en de situatie vandaag de dag in de kerk.

3. Het beeld van de loopbaan lopen vind je ook in Hebreeën 12: 1 en 2. Prachtig is het beeld van de wolk van getuigen rondom de loper.

a. Wie zijn dat?

b. Betekenen zij voor ons leven ook wat?

c. Zijn zij een voorbeeld of zijn ze tot aansporing?

Filippensen 3: 12-14 geeft ook het beeld van de loopbaan.

a. Wat bedoelt Paulus in die verzen?

b. Wat heeft hij nog niet gegrepen?

c. Hoe komt vanuit deze woorden ook een roeping tot ons?

Een derde gebruik van hetzelfde beeld vinden we in 1 Korinthe 9: 24-27.

a. Waarop legt de apostel hier de nadruk?

b. Hoe komt de goede strijd hier naar voren?

c. Wat is christelijke zelfverloochening?

d. Calvijn noemt de overdenking van het toekomende leven een krachtig middel tot zelfverloochening. Past deze opvatting in dit verband?

Belijdenis doen en strijden horen bij elkaar.

a. Waarom?

b. De Heere geeft een wapenrusting ten behoeve van deze strijd. Wat zijn de uitrustingsstukken en wapens (Efeze 6)?

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 2006

AanZet | 70 Pagina's

5. Verwerking

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 2006

AanZet | 70 Pagina's