Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

1. In de gemeente..

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

1. In de gemeente..

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Als je op zondag in de kerk zo eens om je heen kijkt, zie je een groep mensen die onderling heel verschillend zijn. Verschillend in leeftijd, in maatschappelijke positie, in opleiding, in karakter. Die verschillen zijn dus niet de dingen die deze mensen in de gemeente samenbinden. Het is iets wat niet zichtbaar is. Het woordenboek geeft als betekenis van de kerkelijke gemeente: groep van gezamenlijke gelovigen. Het is dus het geloof in God wat deze mensen gemeen hebben. Het geloof in het bestaan van God zoals Hij Zich in Zijn Woord, in de Bijbel, geopenbaard heeft.

Jezus beloofde Zijn volgelingen: Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen (Mattheüs 18: 20). De Emmaüsgangers hebben dit op een bijzondere manier ervaren. Zij waren maar met z'n tweeën, maar lezus wilde in hun midden zijn. Waar drie samen zijn in Zijn naam, daar is de gemeente. De gemeente van Christus wordt dus niet door grote aantallen bepaald. Jezus heeft het slechts over twee of drie, die in Zijn Naam bijeen zijn gekomen om Hem aan te roepen en naar Zijn boodschap te horen.

We komen in de Bijbel het woord 'gemeente' veel tegen. Vaak is dat in de betekenisvan 'samenroepen' (Numeri 20:10, Handelingen 11: 26). De gemeente is dus eigenlijk een groep van mensen die door God zijn samengeroepen. Het woord 'kerk' komt daarentegen niet voor in de Bijbel. In deze schets willen we ons met name richten op de dingen die gebeuren in de plaatselijke gemeente. We gaan voorbij aan de kerk als instituut en de organisatie daarvan. Zie daarvoor bijvoorbeeld de derde schets in deze bundel.

De gemeente wordt in de Bijbel ook wel de 'kudde van Christus' genoemd. Hij is de goede Herder en wie bij deze Herder wil horen, moet ook van Zijn kudde zijn. Je hoort bij de gemeente die 's zondags samenkomt rond het Woord van God. Dat is het kenmerk van Gods gemeente. Zij vormt een gemeenschap rond het Woord en de Sacramenten. De gemeente wordt ook wel de 'werkplaats van de Heilige Geest' genoemd. De Heere roept niet alleen op om Hem te dienen, maar door Zijn Heilige Geest worden dienaars van satan ook echt gemaakt tot dienaars van God. Zij vormen de kern van de christelijke gemeente. Daarbij gaat het initiatief van God uit. Hij trekt mensen uit die gemeenschap door de kracht van Zijn Woord uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht.

Dat wil niet zeggen dat de gemeente alleen uit 'ware christgelovigen' bestaat. Ook daarin is de Bijbel duidelijk. Binnen de gemeente komt naast 'koren' ook 'kaf' voor. Naast 'schapen' ook 'bokken'. Naast 'zijn' ook 'schijn'. Naast 'levende ranken' ook 'dode ranken'. Naast 'goede vissen' ook 'kwade vissen'. Naast 'wijze maagden' ook 'dwaze maagden'. Echter, gelovigen en ongelovigen worden in de samenkomst van de gemeente opgeroepen tot geloof en bekering.

Hoe worden mensen lid van een gemeente? De gemeente is een groep mensen die door de Heere is apart gezet. Vaak omdat zij uit christelijke ouders geboren zijn. Zo worden mensen 'in lijn van de geslachten' tot de gemeente gevoegd. Ook wordt de gemeente wel uitgebreid doordat onkerkelijke mensen zich erbij voegen door doop en belijdenis.

Gemeente-zijn, wat is dat?

Tijdens de kerkdiensten is er sprake van gemeente-zijn. Dit gemeente-zijn richt zich met name op het samen Bijbellezen, samen bidden, samen zingen, samen het geloof belijden, samen naar de preek luisteren, samen de zegen ontvangen.

Gemeente-zijn krijgt alleen ge stalte rond de Bijbel. De zuivere verkondiging van Gods Woord vormt het hart van het gemeenteleven. Door die verkondiging wordt ook nieuw leven gewekt. Gemeente-zijn houdt echter meer in dan zondagse samenkomsten. De gemeente is ook een gemeenschap. In zijn brief aan de gemeente van Korinthe vergelijkt de apostel Paulus de gemeente met een lichaam dat vele leden heeft. Elk ledemaat heeft een eigen taak en gave en samen vormen de ledematen het lichaam. Ze kunnen elkaar niet missen. Het oor kan niet zonder het oog, en de hand kan niet zonder de voet. Allen behoren tot hetzelfde lichaam. Zo is het ook in de gemeente. Niemand kan en mag zeggen: ik kan wel zonder anderen of ik kan wel gemist worden. Gemeenteleden hebben elkaar nodig, ze maken deel uit van een gemeenschap. In deze gemeenschap is men verantwoordelijk voor elkaar. Het is niet goed als men zich aan het gemeente-zijn onttrekt door alleen maar

de erediensten bij te wonen en verder niets. Ook het bezoeken van catechisatie, jeugdvereniging, kringen en gemeenteavonden horen bij het gemeente-zijn. Juist deze bijeenkomsten bieden de mogelijkheid om andere gemeenteleden beter te leren kennen en vriendschappen op te bouwen. Hierdoor kan men anderen als het nodig is beter helpen. Er ontstaat hierdoor een band met elkaar die de eenheid in de gemeente bevordert.

Waarom is er een gemeente?

Waarom heeft God een gemeente op aarde? God heeft deze wereld met de mensen geschapen om Zichzelf, tot Zijn eer, opdat wij Hem zouden dienen. Ook na de zondeval wil Hij dat. Door het zenden van Zijn Zoon naar deze wereld geeft Hij de mogelijkheid tot verzoening en terugkeer en daarmee ook de mogelijkheid om Hem oprecht te dienen. Hij laat het verkondigen: laat u met God verzoenen en wordt behouden! Dit Evangelie laat de Heere vooral klinken binnen de kring van Zijn gemeente.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 2006

AanZet | 70 Pagina's

1. In de gemeente..

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 2006

AanZet | 70 Pagina's