Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

4. De gemeente en Woordverkondiging

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

4. De gemeente en Woordverkondiging

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het preken van het Woord van God moet centraal staan bij het gemeente-zijn. Als je het Oude Testament leest, valt op hoeveel waarde de Heere eraan hecht dat Zijn Woorden worden doorgegeven aan de gemeente. Jongeren worden hierdoor vertrouwd gemaakt met Gods Woord. De Reformatie heeft de verkondiging van het Woord weer centraal gesteld. Als teken daarvan staat in een protestantse kerk de preekstoel in het midden. Sola Scriptura: alleen de Schrift. De Catechismus zegt bij de behandeling van het vierde gebod: "Dat ik inzonderheid op de sabbat, dat is, op de rustdag, tot de gemeente Gods naarstiglijk kome, om Gods Woord te horen."

Je komt dus 's zondags allereerst naar de samenkomst van de gemeente om het Woord te horen. Niet om een bepaalde predikant te horen. De Heere roept predikanten om het Evangelie te verkondigen. De Heere spreekt, niet alleen door middel van prachtige volzinnen, maar ook door gebrekkige mensenwoorden. Als je in de kerk zit, heeft God Zelf een boodschap voor jou! Waar het Woord gepredikt wordt, vergadert de Heere Zijn kerk en werkt Hij met Zijn Geest. Wie de samenkomsten verwaarloost, speelt met zijn geestelijk welzijn en raakt ook steeds meer van de gemeente vervreemd. Gemeente-zijn in de diepste zin van het woord wordt ervaren onder de prediking.

De prediking van Gods Woord

Voor 'prediken' wordt in de Bijbel oorspronkelijk een Grieks woord gebruikt dat de betekenis heeft van het uitvaardigen van een proclamatie door de koning. De prediker is als een heraut met een boodschap van de allerhoogste Koning. Zo moet naar hun boodschap geluisterd worden. Niet als het woord van een mens, maar als het Woord van God. De grote inhoud ervan is Jezus Christus, de Gekruisigde en Opgestane. Het is dus geen vrijblijvende zaak om naar de kerk te gaan en de preek te horen. Het Woord van God komt tot je. Je moet daar verantwoording van afleggen. Het is belangrijk om te bidden om het werk van de Heilige Geest. Gods Geest gebruikt de prediking om mensen aan de voeten van Christus te brengen.

Er wordt vaak gezegd dat er in onze gemeenten schriftuurlijk-bevindelijk gepreekt wordt. Wat betekent dat eigenlijk? Het Woord moet allereerst schriftuurlijk gepredikt worden. Dat betekent dat in de preek het hele Woord van God aan de orde moet komen. Wet en Evangelie. Beloften en bedreigingen. De afkomst en de toekomst van de mens. Met name ook de toekomst van hen die met God deze wereld doortrekken en de toekomst van hen die buiten God leven. Een schriftuurlijke prediking leidt tot een bijbels geloofsleven.

Wat is bevindelijke prediking? Als Paulus het woord 'bevinding' gebruikt in Romeinen 5: 4, dan heeft het woord daar de betekenis van 'beproefdheid'. Door beproeving heen blijkt in het leven van Gods kinderen dat Gods Woord niet beschaamt en dat de Heere Zijn Woord bevestigt. Voor ons heeft het een bredere betekenis gekregen. Wanneer wij over bevinding spreken dan bedoelen we daarmee, dat de waarheid van Gods Woord beleving moet worden in ons hart. Het is niet genoeg om verstandelijk te weten wat zonde en genade is. We moeten dat ook ervaren in ons hart. Zo diep, dat heel ons bestaan, heel ons leven erdoor vernieuwd wordt. In een bevindelijke prediking wordt de weg verteld waarin Christus tot de zondaar komt en de zondaar Christus leert kennen.

Schriftuurlijk-bevindelijke prediking mag niet blijven steken in een beschrijving van het geestelijke leven. De gemeente moet erdoor worden aangesproken, op zonden worden gewezen en worden opgewekt tot de dienst van God. De prediking is daardoor ook onderscheidend, separerend. Dat wil zeggen dat die prediking wijst op de scheidslijn die door de gemeente loopt. De scheidslijn tussen geestelijk levende en geestelijk dode leden, tussen geloof en ongeloof. Hieruit vloeit voort het appèl, de oproep, het bevel tot bekering en geloof. De prediker zal in de preek ook rekening houden met pasbeginnenden in de genade. Zij zijn als zuigelingen die nog niet toe zijn aan vast voedsel en nog met melk moeten worden gevoed. Er zijn kleingelovigen, zwakgelovigen en er zijn kinderen van God die dicht bij de Heere leven.


Belijdenis des Geloofs der Gereformeerde Kerken in Nederland, vastgesteld tijdens de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619

Artikel 28

Dat een iegelijk schuldig is zich bij de kerk te voegen

Wij geloven, aangezien deze heilige vergadering is een verzameling dergenen die zalig worden, en dat buiten haar geen zaligheid is, dat niemand, van wat staat of kwaliteit hij zij, zich behoort op zichzelven te houden, om op zijn eigen persoon te staan; maar dat zij allen schuldig zijn, zichzelven daarbij te voegen en daarmede te verenigen; onderhoudende de enigheid der Kerk, zich onderwerpende aan haar onderwijzing en tucht, den hals buigende onder het juk van Jezus Christus, en dienende de opbouwing der broederen, naar de gaven die hun God verleend heeft, als onderlinge lidmaten eenszelfden lichaams. En opdat dit te beter zou kunnen onderhouden worden, zo is het plicht aller gelovigen, volgens het Woord Gods, zich af te scheiden van degenen die niet van de Kerk zijn, en zich te voegen tot deze vergadering, het zij op wat plaats dat God ze gesteld heeft; ook al ware het zo, dat de magistraten en plakkaten der prinsen daartegen waren, en dat de dood of enige lichamelijke straf daaraan hing. Daarom, al degenen die zich van haar afscheiden of niet daarbij voegen, die doen tegen de ordinantie Gods.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 2006

AanZet | 70 Pagina's

4. De gemeente en Woordverkondiging

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 2006

AanZet | 70 Pagina's