Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

3. Verhoring op het gebed

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

3. Verhoring op het gebed

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Genezing op het gebed. Het is een wonder wanneer iemand, tegen alle verwachtingen van de geneeskunde in, beter wordt. De Heere kan en wil nog steeds wonderen doen en op buitengewone wijze werken. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde.

Het gebed en gebruik van middelen sluiten elkaar echter niet uit, zagen we in het gedeelte over ziekenzalving. De Heere werkt meestal op gewone wijze. In dat geval zegent Hij de middelen en mag genezing volgen. We mogen - en moeten - daarom de middelen gebruiken, anders handelen we niet verantwoord.

Wat van belang is, is hóe we de middelen gebruiken. We hebben de Heere soms nauwelijks nodig, want de artsen kunnen zoveel. Dat zeggen we natuurlijk niet hardop, maar zo leven we vaak wel. We vinden het vaak vanzelfsprekend dat we weer beter worden of door een operatie heen komen. Misschien is er zelfs niet om gebeden en alles lijkt vanzelf weer goed te gaan.

Blijkbaar werkt God dus ook zonder dat Hij er om wordt gevraagd. Misschien is dat zelfs wel zo in de meeste gevallen. Duizenden mensen bezoeken de huisarts of het ziekenhuis en hebben baat bij de middelen die worden aangewend. Waarschijnlijk bidden de meesten van hen daar niet om, hebben ze God daar niet voor nodig.

We moeten echter niet denken dat we, wanneer we wel bidden, een bepaald recht hebben op verhoring of dat we beter zijn dan zij die niet bidden. In ieder van ons woont het kwaad. Het feit dat de Heere heel vaak ongevraagd gezondheid en genezing schenkt, laat zien dat Hij goed is. God toont ons Zijn barmhartigheid hiermee, Hij vergeldt niet naar dat we verdienen.

Het is belangrijk dat we dat belijden, wanneer we om Gods zegen vragen. Dat de Heere genezing geeft aan heel veel mensen zonder daar door hen om gebeden te zijn, brengt ook bij het bijbelse bevel van voorbede. Want terwijl velen niet meer bidden, mag de nood van de wereld voor God worden neergelegd wanneer de gemeente van Christus samenkomt. De gemeente komt samen op de plaats van het gebed. Er wordt voorbede gedaan voor overheid en gezondheidszorg. Er wordt hulp gevraagd voor hen die geopereerd moeten worden. Dan is er dus toch gebed. Het gebed van de Kerk is de kurk waar de wereld op drijft.

Het doen van voorbede voor de wereld om de Kerk heen is belangrijk, maar ook voor de gemeenteleden onderling. Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus (Galaten 6: 2). De apostel Paulus roept hier en op andere plaatsen christenen op met elkaar mee te leven in gebed en daad (1 Thessalonicenzen 5: 14 en 17).

De Heere wil dat we leven zoals Hij dat van ons vraagt. Ondanks dat de relatie tussen het houden van Gods geboden en gezondheid niet meer zo direct is als in het Oude Testament, wil Hij nog steeds Zijn zegen verbinden aan die levenswijze. Dat is geen automatische, maar wel een Bijbelse regel. Die Mijn geboden heeft en dezelve bewaart, die is het die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden (Johannes 14: 21).

Hij wil bovendien ook dat we afhankelijk leven. In Psalm 10 staat dat de Heere het verdriet en de moeite ziet, opdat men het in Uw hand geve (vers 14). Dat betekent niet dat we een wensenlijstje uitspreken. Bidden is ook niet een soort therapie waardoor we beter kunnen worden en langer kunnen leven. Het is een uiten van het besef dat we zonder Gods hulp niets kunnen doen.

De Heere belooft verhoring op het gebed. Een ieder die bidt, zal ontvangen (Lukas 11: 5-13, Johannes 14: 12-14). Hij hoort de nood en zal in de nood voorzien. Dat is iets anders dan dat de Heere altijd doet waar we om vragen. Hij geeft niet altijd genezing, ondanks het vurige gebed. Maar de Heere belooft rust en vrede in Hem. De Heere is nabij allen die Hem aanroepen (Psalm 145: 18). Hij belooft kracht en steun.

Paulus moest van genade leren leven, zagen we al eerder. Gaat het ons om iets dat we graag willen krijgen of om Iemand? Wanneer God wordt gebeden om de Heilige Geest, dan zal Hij Die niet onthouden. Dat gebed zal Hij zeker horen en verhoren. Dat heeft Hij Zelf beloofd. Het antwoord dat Paulus op zijn gebed kreeg, is van toepassing op iedereen die zo tot God komt: Mijn genade is u genoeg (2 Korinthe 12: 9).

 


Bij de Christelijke Gebeden achter in de Bijbel, staat het volgende gebed 'voor kranke en aangevochten (beproefde) mensen':

"O almachtige, eeuwige en rechtvaardige God, en barmhartige Vader, Gij Die een Heere van de dood en van het leven zijt, zonder Wiens wil niets geschiedt, noch in de hemel, noch op de aarde; hoewel wij niet waardig zijn Uw Naam aan te roepen, noch te hopen dat Gij ons zult verhoren, als wij aanzien hoe wij tot nog toe onze tijd doorgebracht hebben; wij bidden U, dat Gij naar Uw barmhartigheid ons wilt aanzien in het aangezicht van Jezus Christus, Die al onze zwakheid op Zich genomen heeft.

Wij bekennen dat er niets in ons is, dan genegenheid tot het boze, en onbekwaamheid tot enig goed; waarom wij ook deze straf, ja nog veel meer verdiend hebben. Maar Heere, Gij weet, dat wij Uw volk, en Gij onze God zijt; wij hebben tot niemand toevlucht, dan alleen tot Uw barmhartigheid, die Gij nooit iemand geweigerd hebt, die zich tot U bekeerd heeft. Dus bidden wij dat Gij ons onze zonden niet wilt toerekenen, maar reken ons toe de wijsheid, gerechtigheid en heiligheid van Jezus Christus, opdat wij in Hem voor U bestaan mogen.

Verlos ons om Zijnentwil uit dit lijden, opdat de bozen niet denken dat Gij ons verlaten hebt.

En zo het U belieft ons langer alzo te oefenen, zo geef ons geduld en sterkte, dat alles naar Uw wil te dragen, en laat het ons alles naar Uw wijsheid ten beste komen. Kastijd ons liever hier, dan dat wij hierna met de wereld zouden moeten verloren gaan. Geef ons dat wij deze wereld en al wat aards is mogen afsterven, opdat wij dagelijks naar het evenbeeld van Jezus Christus meer en meer vernieuwd worden. Laat ons door geen ding van Uw liefde gescheiden worden; maar trek ons meer en meer tot U, opdat wij het einddoel van onze roeping met vreugde aanvaarden mogen, hetwelk is met Christus te sterven, te verrijzen, en in eeuwigheid te leven. Wij geloven ook dat Gij ons verhoren zult door Jezus Christus..."

... gevolgd door 'het Onze Vader' en de geloofsbelijdenis.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 2008

AanZet | 97 Pagina's

3. Verhoring op het gebed

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 2008

AanZet | 97 Pagina's