Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

4. Het lijden na het lezen van Job

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

4. Het lijden na het lezen van Job

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Zijn alle vragen over het lijden na het lezen van het boek Job opgelost? Op het eerste gezicht niet. Veel vragen krijgen geen direct antwoord. Waarom treft nu juist Job dit lijden? Had Job niet wat minder kunnen lijden?

En toch zijn ook alle vragen wel opgelost. Het boek Job steekt dieper af. Wanneer Job God ontmoet in Zijn grootheid en majesteit, beseft Job dat het geen vragen zijn die hij moet beantwoorden. Het zijn vragen die God al lang beantwoord heeft. God weet wat Hij met de mensen doet. Hij heeft Job laten zien dat de grote vragen over Gods handelen met mensen niet door menselijke wijsheid zijn op te lossen. De Heere, Die zelfs de wildste dieren heeft geschapen en in toom houdt, is het Die ook het leven van ieder mens in Zijn hand houdt. Dat is de les die Job moest leren.

Mag je dan wel vragen stellen? Het boek Job laat duidelijk zien dat je al je vragen mag en moet stellen. Wanneer je geen vragen stelt, leidt het er vaak toe dat je de bedoelingen van God met het lijden niet begrijpt. Door geen vragen te stellen is er het gevaar dat je je van God afkeert en onverschillig wordt. God wil door het lijden mensen juist dichterbij brengen. En door het stellen van vragen laat je zien dat je weet dat God achter het lijden staat en tegelijk dat je Gods bedoeling met het lijden wilt weten. Job deed het ook en hij heeft antwoord gekregen. Tegelijk waarschuwt het boek Job er ook voor, dat je met al je vragen Gods rechtvaardigheid in twijfel kunt trekken. Niet alleen de vraag waartoe, maar ook de vraag waarom mag gesteld worden; maar wel in ootmoedige afhankelijkheid van God.

Het gebeurt echter ook dat God de vragen wegneemt. Soms is het heel duidelijk wat God met lijden wil duidelijk maken. Zo zegt David: Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet opendoen, want Gij hebt het gedaan (Psalm 39: 10). David wist dat hij lijden had verdiend vanwege zijn zonden. Dan is het beter eerbiedig te zwijgen, dan om nieuwsgierig te vragen.

 

Vertrouwen

Het enige wat Job, en alle mensen, moeten doen, is vertrouwen op God. Het is het geloofsvertrouwen dat de Catechismus beschrijft: Dat wij in allen tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onzen getrouwen God en Vader, dat ons geen schepsel van Zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in Zijn hand zijn, dat zij tegen Zijn wil zich noch roeren noch bewegen kunnen (Heidelbergse Catechismus, zondag 10, antwoord 28). Wie in dit geloofsvertrouwen mag leven, krijgt niet alle vragen beantwoord. Maar hij mag wel weten dat wat God als Vader doet, goed is.

Om dit vertrouwen te hebben, is het nodig om de Heere te kennen. Iemand die je niet kent, kun je niet volledig vertrouwen. Wanneer je iemand wilt leren kennen, ga je die persoon zoeken om hem of haar te ontmoeten. Zo is het ook met de Heere. Hij zegt: Zoekt, en gij zult vinden (Mattheüs 7: 7). En wanneer je de Heere zoekt, zul je Hem ook ontmoeten. Hij spreekt door Zijn Woord en door de verkondiging van Zijn Woord. Zo kun je Hem steeds beter leren kennen, door veel met Zijn woorden bezig te zijn. Juist ook door het lijden kan de Heere mensen tot zoekers maken. De Heere laat Zich kennen door mensen en met dit kennen geeft Hij ook vertrouwen. Wanneer je de Heere kent, is het onmogelijk dat je Hem niet vertrouwt. Want uit de ontmoeting met God blijkt dat wat Hij doet, goed is. Het is gemakkelijk in het algemeen over geloofsvertrouwen op God te spreken. Maar wanneer je zelf door lijden bent getroffen, kan het erg moeilijk worden om nog te vertrouwen. Het gaat er dan ook niet om wat mensen, zelfs je beste vrienden, zeggen. Met al je vragen kun je ten diepste alleen maar bij God terecht. Zo heeft Job ook met God geworsteld. In zijn worsteling kwamen zijn vrienden steeds verder bij hem vandaan te staan. Toch heeft hij niet opgegeven. Hij heeft gestreden, tot hij God heeft gezien. Job dacht dat God hem niet hoorde. Hij was onschuldig en toch moest hij lijden. God, bij Wie hij meende terecht te kunnen, leek ontzettend ver weg. Toch hield hij vol.

En het einde van Jobs geschiedenis: God heeft alles gehoord! God heeft gehoord wat Jobs vrienden zeiden. Hij heeft gehoord wat ze over Hem zeiden, en wat niet goed was. Ook heeft God Job gehoord, al zijn klachten en vragen. Maar de Heere heeft ook gehoord hoe Job met zijn eigen wijsheid God wilde narekenen. Ondanks de woorden van de vrienden, ondanks de verkeerde inzichten van Job, heeft God niet alleen gehoord, maar ook verhoord. Jobs vertrouwen is niet beschaamd geworden. Wie in al zijn lijden toch steeds zijn toevlucht bij de Heere zoekt, zal niet beschaamd uitkomen.

 

Het getuigenis van Jakobus

Zo spreekt ook de apostel Jakobus over Job: Zie, wij houden hen gelukzalig die verdragen. Gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord, en gij hebt het einde des Heeren gezien, dat de Heere zeer barmhartig is en een Ontfermer (Jakobus 5: 11). In al zijn ellende, zo schrijft Jakobus, is Job verdraagzaam geweest. Maar hij heeft toch God ter verantwoording geroepen? Hij heeft toch zijn vrienden terecht gewezen? Zo verdraagzaam was hij toch ook niet? Toch schrijft Jakobus het. Job was daarin verdraagzaam, dat hij wist dat het lijden van God kwam en dat hij met al zijn vragen alleen bij God terecht kon. Dat is de verdraagzaamheid van Job. Ondanks alles wat ertegenin werd gebracht, bleef Job aanhouden bij de Heere. En dan is het 'einde' ook van de Heere. Met het 'einde des Heeren' wordt bedoeld dat God er voor zorgt dat het goed komt. Met alles heeft God een doel en Hij zorgt er voor dat dat doel bereikt wordt. Hij maakt alles wel! De Heere is zeer barmhartig geweest en een Ontfermer. God had Job kunnen straffen voor de woorden die hij heeft gesproken, waarmee hij over de streep ging (met name in Job 9). Maar de Heere vergeeft hem zijn schuld. En God is niet gewoon barmhartig, dat Hij Job weer in zijn oude toestand herstelt. Nee, God is zeer barmhartig. Job ontvangt alles dubbel terug. Zo is God een Ontfermer geweest over Job.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 2008

AanZet | 97 Pagina's

4. Het lijden na het lezen van Job

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 2008

AanZet | 97 Pagina's