Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

6. Verwerking

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

6. Verwerking

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

In deze verwerking wordt eerst stil gestaan bij een aantal Bijbelpassages. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een methode, waarbij eerst naar de tekst wordt gekeken en daarna de 'toepassing' wordt gemaakt. Deze methode is voor iedere tekst bruikbaar.

 


* Lees iedere dag in de Bijbel

* Gebruik een dagboek of Bijbelrooster

* Probeer te begrijpen wat de tekst zegt:

   . Waar gaat het over?

   . Over wie gaat het?

   . Wat zegt dit over de Heere?

   . Wat zegt dit over jou?

   . Wat zegt de Heere tot jou?


 

1. Lees Amos 7: 1-9

a. Ga na welke woorden en uitdrukkingen voor jou onbekend zijn. Denk bijvoorbeeld aan:

- nagras

- des konings afmaaiingen

- twisten met vuur

- paslood

- voorbijgaan

b. Probeer te ontdekken welke verzen bij elkaar horen (perikopen).

c. Vat de boodschap van die perikopen samen. Waar gaat het over? Over wie gaat het?

d. Wat valt op? Wat zegt dit over de Heere? Wat zegt dit over jou? Wat zegt de Heere tot jou?

 

2. Lees Jona 1: 1-3

a. Ga na welke woorden en uitdrukkingen voor jou onbekend zijn.

b. Zoek de betekenis op van woorden en uitdrukkingen door 'Schrift met Schrift te vergelijken'. Denk bijvoorbeeld aan de uitdrukking 'aangezicht des HEEREN' (vers 3). Zie bijvoorbeeld Genesis 3: 8 en Psalm 27: 8.

c. Vat de boodschap van de tekst samen. Waar gaat het over? Over wie gaat het?

d. Wat valt op? Wat zegt dit over de Heere? Wat zegt dit over jou? Wat zegt de Heere tot jou?

 

3. Lees 2 Timotheüs 3: 16.

a. Ga na welke woorden en uitdrukkingen voor jou onbekend zijn.

b. Wat denk je dat wordt bedoeld met nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing?

c. Wat zegt dit over de Heere? Wat zegt dit over jou? Wat zegt de Heere tot jou?

 

4. Bespreek de volgende stellingen en motiveer je mening. Maak gebruik van artikel 5 en 6 van de Geloofsbelijdenis.

1. Het was beter geweest als de apocriefe boeken nooit bij de Bijbelboeken waren gevoegd.

2. De apocriefen kunnen gerust gelezen worden, het verschil met de Bijbel is immers duidelijk.

3. In de toekomst kunnen er nog wel nieuwe en onbekende apocriefe boeken opgegraven worden, maar geen nieuwe en onbekende canonieke boeken.

 

5. Het gezag van de Bijbel

Lees met elkaar 2 Petrus 1: 16-21 en bespreek de onderstaande vragen.

a. Wat wordt er in vers 20 bedoeld met: dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging?

b. Wat betekent het precies dat het Woord Goddelijk gezag heeft?

c. Wat betekent dit voor ons omgaan met de Bijbel?

 

6. In 2 Petrus 1: 19 lezen we: En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt.

a. Wat wordt er onder 'het profetisch Woord' verstaan?

b. Waarom is persoonlijk Bijbellezen van zo groot belang?

 

7. Lees Openbaring 22: 18 en 19.

a. Wat wordt er bedoeld met: Indien iemand tot deze dingen toedoet (vers 18) en indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie (vers 19)?

b. Welke waarschuwing lezen we in deze twee verzen? Vergelijk dit met de opdracht aan Timotheüs in 2 Timotheüs 4: 2-4.

 

8. Lees artikel 5 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

a. Het instemmen met de leer van de kerk is belangrijk. Waarom staat er dan: wij geloven zonder enige twijfeling al wat daarin begrepen is; en dat niet zozeer omdat ze de Kerk aannneemt en voor zodanige houdt?

b. Wat betekent: dewijl zij ook het bewijs daarvan bij zichzelven hebben? Wie wordt er in deze zin met 'zij' bedoeld?

 


Verschillende Bijbelstudies

Een tekst bestuderen, een perikoop goed onderzoeken en een hoofdstuk onder de loep nemen: het kan allemaal. Maar er is meer mogelijk. De Bijbel bestuderen kan ook door te kijken naar:

1. Bijbelboek

Een goede manier van Bijbelstudie is het bestuderen van een heel Bijbelboek. Dan is de lijn van zo'n boek goed te volgen en worden verbanden duidelijk.

2. Hoofdstuk

Diepgravender is het bestuderen van een bepaald hoofdstuk. Alle aspecten van een hoofdstuk kunnen dan goed worden bekeken Er staan 1189 hoofdstukken in de Bijbel...

3. Verwijsteksten

In veel Bijbels staan bij bepaalde teksten verwijzingen. Zo wordt Psalm 110: 1 in Mattheüs 22: 44 aangehaald. Het bestuderen van verwijzingen kan soms teksten duidelijker maken.

4. Dogmatiek

Ook de Catechismus en andere belijdenisgeschriften kennen veel Schriftverwijzingen. Aan de hand van die teksten kan de Bijbelse leer, de dogmatiek, worden bestudeerd.

5. Personen

Het leven van Gods kinderen in de Bijbel is het bestuderen waard: hoogtepunten en dieptepunten. Door Bijbelstudie te maken van één persoon gaat die persoon meer leven.

Deels ontleend aan: F. van Holten, Handboekje voor de bijbellezer. Bij deze Bijbelstudies kan gebruik worden gemaakt van bovenstaande methode.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 2009

AanZet | 79 Pagina's

6. Verwerking

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 2009

AanZet | 79 Pagina's