Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

3. Liefde en seksualiteit

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

3. Liefde en seksualiteit

9 minuten leestijd Arcering uitzetten

We hebben in hoofdstuk 1 al gezien dat God de mens mannelijk en vrouwelijk geschapen heeft. Eva is geschapen uit een rib van Adam. Hij zegt dan in Genesis 2: 23: Deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees; men zal haar Manninne heten, omdat ze uit den man genomen is. Adam krijgt een vrouw omdat hij iemand mist die hem terzijde staat. Direct achter deze tekst staat een tekst over het samen leven van man en vrouw in een huwelijk: Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven, en zij zullen tot één vlees zijn. Met het 'tot één vlees zijn' wordt bedoeld: als eenheid leven. Dit komt het meest tot uiting in de geslachtsgemeenschap.

Op de eerste bladzijden van de Bijbel wordt dus al over seksualiteit gesproken. Het verlangen van een man en een vrouw naar elkaar is al van voor de zondeval. God heeft daarmee de vruchtbaarheid en het krijgen van kinderen gegeven, zoals we lezen in Genesis 1: 28a: En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de aarde. Deze gave ging dus samen met de zegen van God.

Het verlangen van een man en een vrouw naar elkaar is dus niet zondig of slecht, maar een scheppingsgave. God gaf voor deze scheppingsgave het huwelijk. Het huwelijk is immers de beste manier om als man en vrouw niet alleen lichamelijk één te worden, maar ook het hele leven samen te delen. Zeker na de zondeval geldt het huwelijk als begrenzing, omdat ook de verbrokenheid doorgedrongen is in het seksuele gevoelsleven. Hierover verder in dit hoofdstuk meer.

Nu we weten dat seksualiteit en het huwelijk in de Bijbel als scheppingsgave beschreven worden, kunnen we binnen dit kader de volgende teksten lezen:

- Geniet het leven met de vrouw die gij liefhebt (Prediker 9: 9a).

- Verblijd u vanwege de huisvrouw uwer jonkheid ... Laat u haar borsten te allen tijd dronken maken; dool steeds in haar liefde (Spreuken 5: 18b en 19b).

Denk ook aan het boek Hooglied. Hoewel in Hooglied ten diepste de geestelijke relatie van Christus (de Bruidegom) en de ware gelovige (de bruid) wordt bedoeld, kan zeker ook gezegd worden dat open gesproken wordt over de liefde, het verlangen van man en vrouw naar elkaar, het genieten, hun liefkozingen en eenwording. Juist het feit dat het huwelijk een afspiegeling is van de relatie die God met Zijn kinderen wil hebben, geeft aan hoe belangrijk en mooi deze intieme relatie tussen man en vrouw is.

 

Samen één worden

Een man en een vrouw zijn zo geschapen dat ze geslachtsgemeenschap met elkaar kunnen hebben. Man en vrouw passen bij elkaar en in elkaar. Die gemeenschap wordt in de Bijbel vaak als volgt beschreven: de man bekent zijn vrouw en hij gaat tot haar in. 'Bekennen' wijst op de geslachtsgemeenschap.

De geslachtsgemeenschap is bedoeld om elkaar lief te hebben en die liefde ook door lichamelijke aanraking en eenwording naar elkaar te uiten. Man en vrouw mogen zo van elkaars lichaam genieten. Ze schenken als het ware hun lichaam aan elkaar. Daarom is de geslachtsgemeenschap zo intiem en mooi. God geeft dat man en vrouw met hun hele wezen van elkaar kunnen houden. Door tederheid kun je elkaar laten voelen en ervaren hoe je de ander waardeert en liefhebt.

Je lichaam wegschenken doet veel met je omdat je jezelf geeft; je stelt je heel kwetsbaar op. Je geeft alles wat je hebt; je deelt je lichaam en je man of vrouw kent de meest intieme delen van je lichaam. In hoofdstuk 1 hebben we gezien dat het lichaam nauw samenhangt met je persoonlijkheid. Voor het wegschenken van je lichaam is vertrouwen in de ander nodig. Er moet wederzijds respect voor het lichaam van de ander zijn. Je moet je door je man of vrouw als mens gewaardeerd voelen. Dan pas kun je jezelf ook lichamelijk aan de ander geven.

 

Seksueel misbruik

Omdat het zo kwetsbaar maakt, veroorzaakt seksueel misbruik, ook vergeleken met andere vormen van mishandeling, een heel grote psychische pijn. Iemand wordt diep in zijn persoonlijkheid en wezen geraakt, omdat zijn lichaam genomen wordt. Mensen die ernstig zijn misbruikt, ervaren dit soms als zó pijnlijk, dat ze zich zelfs van hun lichaam willen vervreemden. Ze voelen zich vies en slecht. Goede hulpverlening voor dader en slachtoffer is bij misbruik zo snel mogelijk nodig. Adressen van hulpverlenende instanties vind je overigens achterin deze schets.

 

Nooit los van een relatie

God schenkt de gave van de seksualiteit niet in de eerste plaats om onszelf te bevredigen. Seksualiteit heeft altijd te maken met een relatie. Jezelf wegschenken aan de ander betekent dat je in de eerste plaats gericht bent op de ander. De basis moet wederzijdse liefde zijn. In de Bijbel worden verschillende woorden gebruikt, die in de Nederlandse vertaling weergegeven worden met 'liefde'. Met 'eros' wordt het lichamelijke verlangen naar elkaar aangeduid. De Bijbel vult het begrip liefde echter ook nog anders in en gebruikt daarvoor het Griekse woord 'agapè'. Dat is een liefde die niet in de eerste plaats vraagt, maar gééft. Kernwoorden die daar bij horen zijn: begrip, belangstelling, respect en vertrouwen. Deze liefde is dan ook meer dan een gevoel. Het is een liefde die de ander trouw wil blijven en wil dienen.

Als er niet meer is dan 'eros', kan het seksuele verlangen egoïstisch worden. Dan is er meer sprake van zelfbevrediging waarbij je de ander gebruikt voor je eigen genoegens. Op die manier wordt er in de media en de literatuur vaak over liefde gesproken.

 

Voor en in het huwelijk

Op de trouwdag verbinden een man en vrouw zich levenslang aan elkaar. Ze beloven elkaar levenslange trouw. In Genesis 2: 24 hebben we kunnen lezen dat dit een Bijbelse lijn is. De Heere reserveert de geslachtsgemeenschap voor het huwelijk, omdat daar rust en ruimte is om zich volledig aan elkaar over te geven. Man en vrouw sluiten een verbond en mogen dit bezegelen met de geslachtsgemeenschap. Het huwelijk is een belangrijke bescherming, want er mag vertrouwen zijn dat man en vrouw er steeds alleen voor elkaar zullen zijn. Het geven van jezelf, ook lichamelijk, aan de ander vraagt om een verbintenis waar trouw en liefde voorop staan. Het is een belangrijke stap om dit op de trouwdag richting elkaar uit te spreken en het elkaar te beloven. Als het huwelijk voltrokken wordt bij de burgerlijke stand leggen man en vrouw een eed af. Dit geeft aan hoe wezenlijk deze stap is.

In de periode voor de trouwdag, de verkeringstijd, groei je steeds verder naar elkaar toe, ook lichamelijk. Het is dan belangrijk om met elkaar te spreken over seksualiteit en samen duidelijke grenzen in het lichamelijke contact af te spreken. Samen moet je ervoor zorgen dat je elkaar rein bewaart voor het huwelijk en elkaar niet te veel in verleiding brengt. Elkaar liefhebben en zorgen voor elkaar betekent verantwoordelijkheid nemen.

 

Seksuele gevoelens

Seksuele gevoelens horen bij de mens. leder mens krijgt vroeg of laat seksuele gevoelens als de geslachtsstimulerende hormonen hun werk gaan doen. Natuurlijk komen deze gevoelens niet pas als je verliefd wordt. Ook al eerder komen gevoelens van opwinding in het lichaam voor, als je dingen ziet of leest die te maken hebben met seksualiteit of zomaar spontaan omdat de hormonen in het lichaam werken.

Als het seksuele rijpingsproces in de puberteit verder door gaat, gaan seksuele gevoelens bij het leven horen en moeten we daarmee leren omgaan. Soms kunnen die gevoelens zo sterk zijn, dat je verlangt naar zelfbevrediging. Volgens onderzoeken komt dit veel voor onder jongeren. Meestal wordt het achteraf niet als bevredigend ervaren en kan het veel schuldgevoel geven, omdat bewust of onbewust wordt aangevoeld dat God de bevrediging bedoeld heeft om samen te beleven, gericht op de ander. Zelfbevrediging is bevrediging buiten een relatie om en dus ook buiten de liefde om. Het gaat om bevrediging van gevoelens en niet om het beminnen van elkaar. Het laat een leegte achter omdat na de bevrediging gevoeld wordt dat het alleen maar om bevrediging ging en niet om liefde.

We kunnen onszelf te veel prikkelen of onszelf toestaan dat we te veel prikkels opvangen. Met het lezen van seksboekjes en bekijken van pornografie maak je het jezelf erg moeilijk.

Zelfbevrediging kan een groot dilemma zijn, waar veel jongeren in hun eentje mee worstelen. Een open en vertrouwelijk gesprek met iemand die verstand van deze problematiek heeft, kan veel duidelijkheid geven over hoe seksualiteit werkt en hoe we met deze gevoelens moeten omgaan.

Aan de andere kant is het ook niet reëel om alle gevoelens te willen onderdrukken die spontaan opkomen. Ze horen bij het leven van een volwassene. Het getuigt ook van een gezond lichaam. Het is wel belangrijk goed te leren omgaan met deze gevoelens en ze niet extra te stimuleren. Het zijn vaak de fantasieën waaraan toegegeven wordt, die de behoefte aan bevrediging onbedwingbaar maken. Daarom is het belangrijk je fantasie de kop in te drukken en afleiding te zoeken. Dit kan gebeuren door op zo'n moment de aanwezigheid van andere mensen te zoeken of iets actiefs te gaan doen.

Seksuele gevoelens zijn bij meisjes anders van karakter dan bij jongens. Een meisje verlangt in eerste instantie meer naar intimiteit en tederheid (dichtbij elkaar zijn) en na prikkels die ze opdoet uit de omgeving pas naar bevrediging. Een meisje moet aangeraakt worden of iets lezen of zien dat seksuele gevoelens oproept. Een jongen verlangt meer naar de lichamelijke opwinding en bevrediging omdat hij eerder geprikkeld wordt dan een meisje. Hij heeft niet direct een prikkeling uit zijn omgeving nodig, ze komen uit het lichaam zelf. Bij een jongen zijn de seksuele verlangens daarom vaak heftiger. Zo reageert het lichaam van een jongen ongewild eerder op het zien van 'bloot'. Een meisje moet zich daarom bewust zijn van wat een diep decolleté en een korte rok voor gevoelens naar boven kan brengen. Het is dus niet om het even hoe iemand zich kleedt.

 

Angst voor homofilie

In de ontwikkeling naar volwassenheid is de één eerder geïnteresseerd in verkering dan de ander. De één is ook eerder en vaker verliefd dan de ander. In die ontwikkeling is er bij de meesten ook een fase, waarin hun genegenheid uitgaat naar iemand van hetzelfde geslacht. Vaak denkt een jongen of meisje dan meer dan normale vriendschap te voelen voor een hartsvriend(in) of iemand met een voor hem of haar aantrekkelijke persoonlijkheid. Deze fase gaat vrijwel altijd vanzelf voorbij, omdat na verloop van tijd seksuele gevoelens en liefde niet meer zo snel parallel lopen. In die fase kan dus nog niet geconcludeerd worden dat je een homofiele geaardheid hebt. Als je twijfels houdt over je seksuele geaardheid, probeer er dan over te praten met iemand die je vertrouwt of met iemand die gespecialiseerd is in het verlenen van hulp aan adolescenten.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 2009

AanZet | 79 Pagina's

3. Liefde en seksualiteit

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 2009

AanZet | 79 Pagina's