Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

4. Hervorming en Reformatie

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

4. Hervorming en Reformatie

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vaak leeft het beeld dat in de periode van 500 na Christus tot de Reformatie van 1517 alles donker was en dat er geen ware gelovigen meer leefden. Velen denken dat Maarten Luther en Johannes Calvijn als enigen van betekenis zijn geweest voor de Reformatie. Deze schets laat zien dat in alle tijden en bewegingen er mensen zijn geweest die terug wilden naar de Bijbel. Ook de lange periode van voor de Reformatie heeft God gebruikt om Zijn Kerk uit te breiden en om de kerk voor te bereiden op de Reformatie.

 

Wonder van God

Als een gouden draad door de geschiedenis heen gaat Gods plan met Zijn kerk. Hij houdt Zijn kerk in stand, Hij zorgt ervoor dat Zijn Woord voortgang heeft en dat er mensen zullen worden toegebracht tot Zijn Gemeente. Door alle eeuwen heen, hoe donker het ook was, heeft God ervoor gezorgd dat Zijn Kerk niet verloren is gegaan.

Een mooi voorbeeld hiervan is de tijd van Elia. Die denkt dat hij alleen is overgebleven. God zegt daarop dat er nog 7000 zijn die de knie voor Baäl niet hebben gebogen (Romeinen 11: 4). Hoe weinig wij ook zien van Gods werk, God Zelf zorgt ervoor dat het door zal gaan totdat de dag van het oordeel zal aanbreken.

 

Schuld van de kerk

De Kerk is het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus behoort een eenheid te vormen. Het is echter totaal anders op aarde. Door alle eeuwen heen zien we onenigheid en scheuringen in de kerk. Ook in onze tijd zijn er veel verschillende kerken en gemeenschappen. Er is veel onenigheid die geuit wordt in openbare strijd en scheuringen. Niet alleen wereldwijd, maar ook als we heel dicht bij huis blijven, is er schuld. Onze kerk is verdeeld; dit is zonde. De kerk heeft daarmee een grote schuld tegenover de Heere.

 

Gebed en schuldbelijdenis

De verdeeldheid en schuld die we hebben, moet ons verootmoedigen voor de Heere. Bij Hem mogen we schuld belijden en bidden om eenheid. Jezus Zelf bidt hiervoor tot Zijn Vader. In Johannes 17 staat dit gebed beschreven: Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uwe. En al het Mijne is Uwe, en het Uwe is Mijne; en Ik ben in hen verheerlijkt. En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik kom tot U. Heilige Vader, bewaar hen in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als Wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik hen in Uw Naam. Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de Schrift vervuld worde (Johannes 17: 9-12).

Het is een troost voor Gods kinderen dat zij weten dat er ondanks alle verdeeldheid toch één Kerk is die niet verdeeld is. Deze Kerk is hier op aarde nog wel een strijdende Kerk. De leden van deze Kerk behoren pas na hun sterven tot de triomferende Kerk. Het is deze Kerk die de strijd gewonnen heeft. Deze Kerk kan niet verloren gaan. Deze Kerk is thuis, bij God Zelf. De Kerk hier op aarde heeft nog dagelijks te strijden tegen de zonde en satan. Toch is hun Hoofd, Christus, al boven bij God. Dit geeft zekerheid dat ook zij thuis zullen komen.

 

Bijbelse balans

Door alle eeuwen heen zien we in de kerkgeschiedenis diverse personen, groeperingen en bewegingen die veranderingen willen in de kerk. Zij constateren dat de kerk op een of meerdere punten is afgedwaald van de Bijbel. Zij willen de kerk van deze dwaling zuiveren en breken soms met de kerk. Helaas blijkt uit de geschiedenis dat mensen vaak van het ene uiterste in het andere uiterste doorschieten, waardoor er een nieuwe dwaling ontstaat. Men kan de nadruk leggen op één aspect van de waarheid en vervolgens het andere vergeten of verwaarlozen. De Franciscanen doen dit door soberheid en eenvoud te benadrukken. Ze benadrukken dit zo sterk, dat gezegd wordt dat een mens geen enkele bezitting mag hebben. Dit lezen we nergens in de Bijbel. Het gevaar van het overbenadrukken van een bepaalde (deel)waarheid kan zijn dat mensen denken dat, als ze deze waarheid gehoorzamen, ze ook zalig zullen worden. De orde van Cluny is hier een voorbeeld van. Zij merkt terecht wantoestanden in de kerk op en voert opnieuw de tucht in. Ze gaat hier zo ver in, dat er zelfpijniging wordt toegepast om de zaligheid te kunnen verdienen.

Door alle strijd heen wordt de kerk gezuiverd, maar de geschiedenis laat zien dat het niet gaat zonder veel pijn en scheuringen. Hoe staat dat er bij ons voor? Het is makkelijk om een oordeel te vellen over de kerk(en), maar laten we dichter bij huis blijven. In hoeverre is jouw leven hervormd naar Gods Woord? Is jouw leven in Bijbelse balans? Of zie je de splinter in het oog van de ander maar nog niet de balk in je eigen oog?

 

Wat mag het kosten?

Hervormers hebben vaak een hoge prijs betaald voor de waarheid. Velen moesten voor de waarheid lijden of deze zelfs met de dood betalen. Als zij de waarheid prijs zouden geven of alleen voor zichzelf zouden houden, zouden ze geen problemen ervaren. Toch konden deze christenen dat niet. Het was immers Gods Waarheid, daar waren ze van overtuigd. Hun leer en leven moest in overeenstemming zijn met Gods Woord. Niemand kon hen daarvan weerhouden, zelfs geen straf of marteldood.

In Nederland lijkt het makkelijk om christen te zijn. leder mag zijn eigen waarheid hebben. Zolang je er een ander niet mee lastig valt, zul je niet zo snel problemen krijgen. Toch lijkt het misschien makkelijker dan het is. In hoeverre leef jij zoals God dat van je vraagt? Waar is jouw hart vol van? Is jouw hart zoals dat in de gelijkenis van de rijke man in Lukas 16? Hij leefde elke dag vrolijk en prachtig. Of ken jij het leven van Lazarus? Hij was bedelaar, maar had een schat, door God bewaard, in de hemel. Dit betekent niet dat je in armoede moet leven, maar Lazarus had zijn hoop en verwachting niet gevestigd op rijkdom of genot, maar Zijn hoop was op God alleen. Waar hoop jij op? Van wie verwacht je dit?

Wat doe jij als je vrienden vinden dat het allemaal niet zo nauw komt? Zeg jij nee als ze vragen of je op zondag meegaat naar een feest of een voetbalwedstrijd? Zeg jij nee als ze zaterdagavond tot diep in de nacht willen uitgaan? De prijs voor de waarheid is hoog. Wat mag het jou kosten?

De prijs die het God kostte om Zijn volk te behouden was hoog. Hij heeft Zijn Zoon gezonden om voor gruwelijke zondaren de schuld te verzoenen. Deze prijs was dieper dan de dood. Christus werd zelfs door God verlaten en leed helse pijn.

 

Beloften

Een belofte in de Bijbel is vaak positief. Abraham werd bijvoorbeeld het land Kanaän en een groot nageslacht beloofd. Toch staan er in de Bijbel ook andere voorzeggingen, die betrekking hebben op lijden en moeite. Kastijding en strijd hoeft christenen niet te verbazen. Het is een belofte die meerdere malen in het Nieuwe Testament meegegeven wordt. In Openbaring 3: 19-21 staat geschreven aan de gemeente van Laodicensen: Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig en bekeer u. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij. Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.

De belofte die er overblijft voor diegenen die al hun hoop en verwachting alleen hebben gesteld op God zelf overtreft alles. Al Gods kinderen mogen voor eeuwig bij God Zelf wonen. Ze mogen het avondmaal met God Zelf vieren. Degene die hier op aarde mag overwinnen, mag zelfs met Hem zitten in Zijn troon.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 2010

AanZet | 82 Pagina's

4. Hervorming en Reformatie

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 2010

AanZet | 82 Pagina's