Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

4. Het volgen van Jezus

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

4. Het volgen van Jezus

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het belangrijkste over het leven van de discipelen staat in de Bijbel. Toch is het goed om kennis te nemen wat er in de eerste eeuwen na Christus over de discipelen is gezegd en geschreven.

De meeste van de discipelen hebben hun leven overgehad voor Christus en zijn als martelaar gestorven. Ze hebben zichzelf als een levend offer aan Christus teruggegeven. Heel hun leven was Christus. Overal waar ze kwamen en in alles wat ze deden, hebben ze Zijn Naam verkondigd en de mensen opgeroepen zich tot Hem te bekeren.

 

Troost en waarschuwing

Alles rondom Jezus van zo dichtbij meemaken ais de discipelen is voor ons onmogelijk en ook niet nodig. ledereen wordt geroepen Jezus te volgen in de omstandigheden waarin hij of zij geplaatst wordt. Hierbij kun je veel van de discipelen leren. De Heere leidt Zijn kinderen ieder op hun eigen weg, maar soms komen ze in situaties terecht waarin ze zich herkennen in wat een discipel tweeduizend jaar geleden heeft meegemaakt. Als de Heere in Zijn Woord iets tegen een discipel zegt, kan het voor iemand zo zijn, alsof de Heere Jezus het tegen hem of haar zegt. Dat betekent niet dat het geestelijk leven van iedereen moet overeenkomen met het leven van één van de discipelen. Toch is er veel uit het leven van de discipelen wat kenmerkend is voor het leven van Gods kinderen. Geloof en twijfel, hoop en vrees, onbegrip en blijdschap zijn ervaringen in het leven van Gods kinderen. In al die ervaringen moet echter Christus centraal staan. Het gaat om wat Hij zegt en doet.

Jezus laat zien wie Hij is voor een zondaar, die alles alleen van Hem verwacht. Als Petrus Jezus verloochent, keert Jezus Zich om. En de Heere Zich omkerende, zag Petrus aan (Lukas 22: 61). Dit verbreekt het hart van Petrus en huilend vlucht hij naar buiten. Thomas twijfelt of Jezus wel echt is opgestaan. Wanneer Jezus hem ontmoet, laat Hij Thomas de wonden voelen in Zijn handen en in Zijn zijde. Hierop kan Thomas niet anders dan uitroepen: Mijn Heere en mijn God (Johannes 20: 28). De Heere Jezus weet hoe zwak Zijn discipelen zijn en wat ze nodig hebben.

Het leven van de discipelen kan troost geven. Maar het kan ook tot waarschuwing zijn. Wie had ooit gedacht dat Judas de Heere Jezus zou verraden? Judas had immers ook alles meegemaakt? Hij had zelfs een belangrijke functie als penningmeester, waaruit het vertrouwen van zijn medediscipelen in hem naar voren kwam. Toch is hij, door eigen schuld, verloren gegaan. Steeds heeft de Heere Jezus hem opgeroepen om tot inkeer te komen. Maar Judas heeft het niet gewild. Jarenlang leefde hij heel dicht bij de Heere Jezus, maar toch was er in zijn hart geen liefde tot Hem. Het gaat er dus niet in de eerste plaats om, dat je dicht bij Jezus leeft, maar dat je Hem liefhebt. Lijk je een discipel of ben je echt een discipel?

 

Jezus blijft Dezelfde

Het belangrijkste dat uit het leven van de discipelen te leren is, is wie Jezus is. Juist in het leven van een mens blijkt de grote trouw en liefde van Christus. Wanneer Thomas twijfelt en Petrus Hem verloochent, zoekt Hij hen op en brengt ze als verloren schapen terug bij de kudde. En dat gebeurt niet één keer, maar vele keren. Hoe vaak hebben de discipelen laten zien, dat ze niets van Jezus' komst begrepen? Johannes en Jakobus baden om vuur uit de hemel om een stad te laten verwoesten, Petrus wilde voorkomen dat Jezus naar Jeruzalem ging en Thomas wilde uit moedeloosheid met Christus sterven. Toch wijst de Heere Jezus hen altijd vol liefde terecht. Zelfs Judas heeft Hij nog aangekeken, toen hij Hem met een kus verraadde. Zoals de Heere Jezus voor de discipelen was, zo is Hij ook nu voor zondaren, die al hun hoop en zaligheid alleen van Hem verwachten. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid (Hebreeën 13: 8). Ook nu roept Hij nog steeds mensen op Hem te volgen.

 

Het volgen van Jezus

Het volgen van Jezus is niet gemakkelijk als we ons eigen plan met ons leven hebben. Bij de evangelist Lukas lezen we over drie mensen die Jezus willen volgen. Eén van de drie mensen wil eerst zijn vader begraven en een ander wil eerst afscheid nemen van zijn familie. Tegen beiden zegt Jezus dat Hij op de eerste plaats moet staan. Wanneer eerst alle lopende zaken afgerond moeten worden, voordat je de Heere Jezus wilt volgen, kom je nooit aan het volgen toe. De derde man denkt dat het heel gemakkelijk is om Jezus te volgen. Hij wil de Heere Jezus overal volgen. De Heere Jezus zegt hem: De vossen hebben holen, en de vogelen des hemels nesten; maar de Zoon des mensen heeft niet waar Hij het hoofd nederlegge (Lukas 9: 58). Lukas laat ons met deze gebeurtenissen zien wat het met zich meebrengt om Jezus te volgen.

Het volgen van Jezus betekent dat je in geen enkel opzicht meer je eigen weg gaat, maar steeds achter de Heere Jezus aan moet en mag. Voor ons is dat uit onszelf niet mogelijk. We zitten veel te vast aan ons aardse bestaan. Maar wanneer Jezus komt en roept, kun je niet anders dan volgen. Zo gaat het met Mattheüs, als hij druk aan het werk is in zijn tolhuis. Jezus roept en hij staat op en volgt Hem. Ook Petrus en Andreas laten hun netten liggen en gaan achter de Heere Jezus aan.

Zo roept de Heere Jezus ook nu ieder die Hem hoort om te volgen. Veel mensen geven geen gehoor aan deze oproep. Ook in de tijd van de Heere Jezus keerden veel mensen Hem de rug toe (Johannes 6: 60-66). Het volgen van iemand anders past niet bij het leven van een mens. leder wil zijn eigen plan uitstippelen, waarbij de Heere Jezus soms ook nog een plaatsje krijgt. De Heere Jezus eist echter een absolute overgave. Hij wil Koning zijn over het hele hart van de mens. Wanneer Hij door Zijn Woord en Geest de oren en het hart van een mens opent en tot hem spreekt, kan hij of zij niet anders dan volgen. 

Wanneer je Jezus mag volgen, betekent het niet dat je een volmaakte discipel bent. Dat zien we bij de discipelen, die met elkaar twisten wie de meeste is (Lukas 22: 24-30). De Heere Jezus laat hen in de voetwassing zien dat Hij gekomen is om te dienen. Zo moeten ook de discipelen in navolging van Jezus dienen (Johannes 13: 1-16). De onvolmaaktheid van de discipelen blijkt ook tijdens de gevangenneming van de Heere Jezus. Alle discipelen verlaten Hem en slaan op de vlucht (Mattheüs 26: 56). Toch zoekt de Heere Jezus hen weer op na hun opstanding.

Het volgen van Jezus bestaat uit het verloochenen van jezelf en het kruisdragen. Dat betekent dat je jezelf niet meer op de eerste plaats stelt, maar Gods wil zoekt. Met Gods Woord in de hand vraag je dan: Heere, wat wilt U dat ik doe? Het houdt ook in dat je vervolgd kunt worden vanwege het volgen van Jezus. Hier in Nederland is er niet echt sprake van actieve vervolging. Maar dat wil niet zeggen dat er geen vervolging is. Op veel manieren en plaatsen probeert de duivel de mensen van God weg te houden.

Het volgen van Jezus is een strijd tegen de duivel, tegen de wereld en tegen je eigen vlees. Het is een strijd die je in eigen kracht niet kunt winnen. Maar zoals de Heere Jezus voor Petrus heeft gebeden, zo bidt Hij nu nog voor al Zijn volgelingen: Maar Ik heb voor u gebeden dal uw geloof niet ophoude (Lukas 22: 32).

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 2010

AanZet | 103 Pagina's

4. Het volgen van Jezus

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 2010

AanZet | 103 Pagina's