Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

5. Betekenis voor nu

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

5. Betekenis voor nu

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

'De geschiedenis van Bohemen is de treurigste van de hele wereld. Men zou deze uit het hoofd moeten leren' zei een Duitse schrijver, J.W. von Goethe (1749-1832). Waarom zou je de geschiedenis van Bohemen moeten kennen? Wat zegt ons dat verhaal van lang geleden over Hus nu nog?

Misschien ken je de uitspraak 'de geschiedenis herhaalt zich'. Koning Salomo zei het al: Hetgeen dat er geweest is, hetzelve zal er zijn; en hetgeen dat er gedaan is, hetzelve zal er gedaan worden; zodat er niets nieuws is onder de zon (Prediker 1: 9). De omstandigheden veranderen wel, maar de mens blijft hetzelfde. Als je de geschiedenis kent, kun je valkuilen herkennen en je beslissingen of houding aanpassen.

Iemand anders die een les ziet in het verleden, is Asaf. In Psalm 78 vertelt hij een stukje geschiedenis van het volk Israël. Ze worden door God bevrijd uit Egypte, waar ze leven als slaven. Asaf herinnert de volgende generaties en iedereen die deze psalm leest eraan: 'God is zo goed, kijk maar naar wat Hij allemaal gedaan heeft voor onze voorouders'. Asaf vertelt over Zijn heerlijke daden en wonderen en looft de Heere hiervoor.

Ook geeft hij een waarschuwing mee: ondanks dat God het volk bevrijd heeft, kiezen zij toch weer voor wat ze zelf willen. God straft dat. Hij hoopt dat zijn hoorders niet zouden worden gelijk hun vaders, een wederhorig en wederspannig geslacht, een geslacht dat zijn hart niet richtte, en welks geest niet getrouw was met God (vers 8). Hij spoort aan: leer hiervan, bewaar Gods geboden en stel je hoop op Hem!

 

Offers

Terug naar de geschiedenis van Bohemen. Het begint allemaal zo veelbelovend. Allerlei predikers gaan terug naar de basis van Gods Woord. Zij preken die in de volkstaal, op aandringen van de keizer, en ontdekken steeds meer misstanden in de Kerk. Een reformatiebeweging ontstaat met als leider hiervan: Jan Hus.

Wanneer hij veroordeeld wordt door de Rooms-Katholieke kerk en verbrand wordt, verspreidt zijn gedachtegoed zich alleen nog maar meer in Bohemen. De reformatie wordt een volkszaak en de Hussieten nemen het op tegen de Rooms-Katholieke kerk. Hoeveel soldaten er ook op afgestuurd worden, de Hussieten worden niet verslagen. Zij strijden voor de waarheid!

De reformatie in Bohemen wordt niet in de kiem gesmoord door geweld. Wat niet lukt met een openlijke aanval, lukt wel door de Hussieten te verleiden met welvaart en rust. Een mooie positie in de maatschappij en de bijbehorende weelde zijn voor velen aantrekkelijker dan pal blijven staan voor hun overtuiging. En het brengen van offers daarvoor.

Hoeveel mag christen-zijn jou kosten? 'De Bijbel is waar' hebben we geleerd. Maar we ruilen dat wat God zegt soms rustig in voor dingen die ons op dat moment beter uitkomen. We kiezen liever voor onszelf, dan dat we doen wat de Heere vraagt en we op Hem vertrouwen.

 

Ruziemaken

De kerkhervorming in Bohemen verloor ook zijn kracht en invloed door onderlinge onenigheid. De grote middenstroom vond de groep die Hus' woorden vrijer uitlegde niet goed bezig. Tegelijkertijd vonden ze de Thaborieten te radicaal. Men ging elkaar bestrijden in plaats van samen te strijden voor de waarheid.

Natuurlijk is het niet de bedoeling dat we al onze overtuigingen overboord zetten om eenheid te bereiken. Maar gaat het in onze discussies - en misschien zelfs afkeuren van anderen - altijd om de kern van het geloof? Gaat het om de waarheid? In Johannes 17 zegt de Heere Jezus dat Hij de macht gekregen heeft eeuwig leven te geven. Dat eeuwige leven is het kennen van de enige, waarachtige God en Zijn Zoon Jezus. Daar gaat het om.

Onenigheid is een grote valkuil, waar we als christenen voor op moeten passen. De Heere Jezus bidt in hetzelfde gebed vijf keer dat Zijn kinderen één zullen zijn. Een van deze keren staat in het laatste gedeelte van de volgende verzen: Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uwe. En al het Mijne is Uwe, en het Uwe is Mijne; en Ik ben in hen verheerlijkt. En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik kom tot U. Heilige Vader, bewaar hen in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als Wij (Johannes 17: 9-11).

Wordt er over de reformatorische christenen in Nederland later geschreven: 'een treurige geschiedenis: ze zijn er niet meer., want ze waren zo druk met hun dagelijks leven, ze vergaten het belangrijkste en hielden zich bezig met ruziemaken onderling'? Hoe sta jij hier in? Wat is de keus van jouw hart?

 

Eerlijk

Jan Hus kon niet anders dan voor het Evangelie kiezen, terwijl hij wist dat het hem zijn leven zou kosten. Hij gaf niet toe aan de geestelijken van de Rooms-Katholieke kerk, omdat zij niet konden aantonen dat zijn belijdenis in strijd was met Gods Woord.

Ondanks dat honderd jaar later de gedachten van Maarten Luther zich beter konden verspreiden, is het werk van Hus niet tevergeefs geweest en alleen maar 'treurig'. De Heere Jezus zegt in de Bergrede: Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. Verblijdt en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten die vóór u geweest zijn (Mattheüs 5: 10-12) Hoewel er van Hus' zoektocht naar het eerlijke geluid van de Bijbel weinig wordt gevonden in Tsjechië, wordt zijn sterfdag er nog ieder jaar op 6 juli herdacht. De kleine groepen protestantse christenen die er zijn, zingen op deze dag (vertaald):

 

'Ontvang onze dankbare psalm

voor al Uw heiligen, o Heere.

Zij die U volgden, gehoorzaamden, eerden,

en er naar streefden in U te leven.

 

Ontvang onze dankbare roep

voor al Uw heiligen, o Heere.

Zij die U telden als hun grote beloning

en er naar streefden in U te sterven.'

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 2010

AanZet | 82 Pagina's

5. Betekenis voor nu

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 2010

AanZet | 82 Pagina's