Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

7. Toekomst

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

7. Toekomst

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Misschien heb je het zelf ook wel eens geprobeerd. De docent wil een overhoring geven, maar je geeft aan dat het echt niet handig is en vraagt of het echt niet uitgesteld kan worden. Ondertussen hoop je maar dat de docent het vergeet. Wat ook wel eens gebeurt... Van uitstel komt afstel.

 

Vertraging of geduld

In het derde hoofdstuk keert Petrus terug naar het doel van zijn brief. Petrus is vooral bezorgd. Hij noemt de gemeenteleden tot vier keer toe 'geliefden' (vers 1, 8, 14 en 17). Hij wekt ze op om wakker te blijven en hun verstand te gebruiken.

Petrus heeft zijn woorden gebaseerd op twee pijlers. De eerste wordt gevormd door woorden die de 'heilige profeten' al eerder hebben gesproken, zoals hij dat ook in hoofdstuk 1, vers 10-12, aangaf. De tweede pijler is het gezaghebbend onderwijs van de apostelen, dat zij op hun beurt weer van Christus hebben geleerd. Zowel de profeten als de apostelen spreken namens de grote Profeet.

Zowel de profeten als de apostelen hebben vaak aangekondigd dat er spotters zullen komen. Dat er nu spotters zijn, is een bewijs dat het Woord van God vervuld wordt. Deze spotters geven geen gehoor aan de oproep om heilig te leven en ze trekken met hun woorden de uitspraken van de profeten in twijfel.

Petrus geeft hun vragen letterlijk weer: Waar is de belofte Zijner toekomst? (vers 4). Eigenlijk trekken ze de betrouwbaarheid van de belofte van Gods wederkomst in twijfel. Sinds de Schepping lijkt God wel afwezig en is ingrijpen van God steeds uitgebleven. De vragen van de spotters zijn niet nieuw. Ook in het Oude Testament worden ze verschillende keren gesteld. Zoals in Jeremia 17: Waar is het woord des HEEREN? Laat het nu komen (vers 15).

In vers 5-7 maakt Petrus duidelijk dat de spotters geen gelijk hebben. Willens en wetens gaan ze aan de feiten voorbij. De Heere heeft wel ingegrepen in de wereldgeschiedenis. De spotters lijken de zondvloed vergeten, toen God de aarde verwoestte door het water. Nu worden de hemel en aarde bewaard, totdat Hij terugkomt en de aarde met vuur zal vernietigen, voorafgaand aan het oordeel.

Petrus geeft aan dat de tijd bij de Heere heel anders tikt dan bij mensen. Hij is niet onderworpen aan de tijd zoals wij dat zijn. Uit Psalm 90 kun je leren dat voor Hem een periode van duizend jaar of van één dag nauwelijks verschil maakt: Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren. De spotters doen alsof zij - tevergeefs - op God wachten, maar de werkelijkheid is helemaal andersom. God wacht op mensen. Dat de huidige wereld vol goddeloze mensen nog bestaat, is alleen te danken aan Zijn geduld.

 

Wederkomst

Uitstel betekent geen afstel. De Heere doet altijd wat Hij belooft. Zijn plannen kennen geen vertraging, maar Hij geeft mensen nog tijd om zich tot Hem te bekeren. Zijn geduld is niet eindeloos en Hij vergeet zijn beloften niet: Maar de dag des Heeren zal komen (vers 10). Die dag komt even onverwacht en ongelegen als het ongewenste bezoek van een inbreker. Dat heeft de Heere Jezus zelf ook al gezegd (Mattheüs 24: 43-44). Een schokkend moment voor de hele wereld!

Op die dag zullen de hemel en de aarde vergaan. Van de hemel wordt gezegd dat die met een gedruis of met lawaai zal voorbijgaan (vers 10). Johannes heeft het in een gezicht al mogen zien: het lijkt alsof de hemel als een boekrol wordt opgerold (Openbaring 6: 14). De aarde zal net als Sodom en Gomorra platgebrand en verwoest worden. Gods oordeel is ingrijpend en dat vanwege de zonde van mensen. Bij de zondvloed kwam God met water, nu zal Hij komen met vuur.

Wie weet dat de wereld eens zal vergaan, wordt nu opgeroepen om te leven zoals God het wil. Als alternatief voor het leven volgens eigen begeerten noemt Petrus het leven in heiligen wandel en godzaligheid (vers 11). Zo mag je leven in blijde verwachting naar de komst van Gods dag. Gelovig verwachten is niet hetzelfde als passief afwachten wat er komt, maar verlangen naar en bidden om de komst van Christus.

De gelovigen mogen zich vastklampen aan Gods belofte over een nieuwe wereld. Die belofte had Jesaja al gegeven: Want zie, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde (Jesaja 65: 17). Het grote verschil zal zijn dat de nieuwe hemel en aarde worden gekenmerkt door gerechtigheid (vers 13). Alles zal eerlijk en rechtvaardig zijn. De zonde maakt geen afstand meer tussen God en de mensen.

 

Slot

in het slotgedeelte spreekt Petrus zijn lezers twee keer aan met geliefden. Hij trekt conclusies uit alles wat hij ervoor geschreven heeft. Hij benadrukt dat de gelovigen gericht moeten zijn op de eeuwige toekomst: verwachtende deze dingen (vers 14). Hij roept hen daarom op te leven in een heilige levenswandel en het vrezen van God. Zo wordt de tijd van verwachten het beste besteed.

Het doel hiervan is om onbevlekt en onbestraffelijk door voor Hem te leven, in vrede (vers 14). Als de Heere Jezus als Rechter terugkomt wordt alles openbaar. Geen enkele zonde ziet Hij over het hoofd. Petrus roept daarom op om zo heilig mogelijk te leven. Daarnaast wekt hij de lezers op om Gods geduld als genade te zien.

Petrus weet zich hierin ondersteund door zijn collega-apostel Paulus. Hij noemt hem onze geliefde broeder. Ook Paulus heeft regelmatig opgeroepen om heilig te leven. Het gezag van Paulus wordt door vriend en vijand aanvaard en daarom noemt Petrus hem hier ook, om zijn eigen woorden meer kracht bij te zetten. Helaas worden Paulus' woorden echter verdraaid door dwaalleraars: die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien (vers 16).

Daarom roept Petrus nog een keer op waakzaam te zijn, om niet te worden meegesleept met de dwaling van de goddelozen. Belangrijk daarbij is dat ze hun houvast zoeken in het Woord van God. Wil een boom overeind blijven staan, dan moeten de wortels goed ontwikkeld zijn. Daarom is het belangrijk dat de gelovigen verder groeien in Gods genade en in de kennis van Christus. Geestelijke groei bewaart voor dwalingen.

Christus komt eeuwig alle lof toe. Dat benadrukt Petrus aan het einde van deze brief: Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid (vers 18). Als de eeuwigheid aanbreekt, zal Zijn eer en heerlijkheid geen einde kennen. Bij de Heere leidt uitstel niet tot afstel.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 2010

AanZet | 103 Pagina's

7. Toekomst

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 2010

AanZet | 103 Pagina's