Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

4. Hoe zijn de Gereformeerde Gemeenten betrokken bij het Joodse volk en Israël?

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

4. Hoe zijn de Gereformeerde Gemeenten betrokken bij het Joodse volk en Israël?

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

In de Bijbel staan nog belangrijke beloften van de Heere voor het Joodse volk. De twee belangrijkste beloften zijn de 'landbelofte' en die van het beloofde heil. Wat houden die beloften in?

In de Bijbel wordt het land Kanaän aan de nakomelingen van Abram "tot een erfelijke bezitting‟ gegeven. Maar hoe de grenzen van dat land moeten liggen, is niet precies duidelijk. Wel vormt de stichting van de staat Israël voor veel mensen een begin van de vervulling van deze belofte.

De tweede belofte is voor een belangrijk deel in vervulling gegaan met de geboorte van de Heere Jezus. De 'heilsbelofte' houdt in dat het heil of de redding van mensen via het volk Israël zal plaats hebben. Een andere heilsbelofte betreft de totale vernieuwing en bekering van het Joodse volk. Deze belofte staat zowel in het Oude Testament (Jeremia 37) als in het Nieuwe Testament (Romeinen 11). Werd de laatste belofte vroeger vaak uitsluitend toegepast op de ware kerk, nu wordt toch algemeen aangenomen dat deze belofte ook het natuurlijke volk van de Joden betreft. Het hoe en wanneer blijft een "grote verborgenheid‟ (Romeinen 11: 25). Maar, op het moment dat dit gebeurt, dan zullen we het begrijpen.

 

Veranderde visie op Israël

In 1907 ontstaan de Gereformeerde Gemeenten als kerkverband. In die tijd is de vervangingsleer nog breed geaccepteerd binnen het kerkelijk leven van Nederland. Algemeen wordt gedacht dat de kerk de plaats van de Joden heeft ingenomen.

In de loop van de twintigste eeuw verandert dit echter sterk. De Shoah – de massamoord op de Joden –, de vestiging van de staat Israël en grotere nadruk op de noodzaak van zending leiden ertoe dat er binnen allerlei kerken bezinning ontstaat over de positie van het Joodse volk. Als gevolg hiervan heeft een aantal kerkelijke organisaties de zogenaamde 'twee-wegenleer' geaccepteerd. Volgens deze gedachte kunnen Joden via hun eigen weg – het houden van de wet – tot de zaligheid komen, terwijl 'heidenen' die zaligheid alleen via Christus kunnen ontvangen. In de laatste helft van deze eeuw zijn ook veel organisaties actief geworden, die op eigen wijze door allerlei soorten van hulp hun verbondenheid met Israël willen tonen.

Binnen de Gereformeerde Gemeenten heeft het werk onder het Joodse volk de laatste twee decennia veel aandacht gekregen. Voor die tijd zijn er enkele predikanten die aandacht vragen voor 'de beminden om der vaderen wil'; met name ds. G.A. Zijderveld en ds. R. Bogaard. De Golfoorlog in 1990, hulpvragen voor Israël bij het Deputaatschap Bijzondere Noden, aandacht van de Jeugdbond voor Israël, zoals Winterconferenties met ds. Baruch Maoz, leiden tot verdere bezinning.

Enkele Particuliere Synodi pakken deze signalen op en vragen de Generale Synode van 1992 om aandacht voor "Evangelieverkondiging onder de Joden‟. Mede omdat het woord 'zending' erg gevoelig ligt bij de Joden besluit deze Synode tot het instellen van een apart "Deputaatschap voor Israël voor Evangelieverkondiging en diaconale hulpverlening‟.

 

Bijbelverspreiding

Op dit moment is dit Deputaatschap actief in Israël en de Oekraïne. Hier wordt veel aan lectuurverspreiding gedaan en aan praktische hulpverlening, zoals ondersteuning via gaarkeukens.

In Israël werkt het Deputaatschap vanuit Nazareth Illit, in Galilea. Vanuit deze plaats worden contacten gelegd met verschillende Messiasbelijdende gemeenten. Daarnaast wordt gedaan aan Bijbelverspreiding. Omdat een deel van Nazareth Arabisch is, kunnen er ook contacten gelegd worden onder de Arabieren. Zowel in de Oekraïne als in Israël wil het Deputaatschap het werk onder de Joden uitbreiden. Ook komt er steeds meer oog voor werk onder Arabische christenen en moslims, die tot dusver nog niet of nauwelijks bereikt worden via bestaande kanalen uit onze gemeenten.

Gehoopt wordt dat de actie 'Wordt vervolgd' tot een bredere bezinning in onze gemeenten zal leiden. Bezinning op de opdracht van de kerk om het Evangelie te verspreiden, ook in het Midden Oosten. Juist daar waar christenen onder Joden en Arabieren nog veel vervolging moeten ondergaan, of op zijn best als tweederangs burger worden gezien. Niet alleen voor het werk binnen Israël, maar ook in de omliggende landen. Opdat Zijn Koninkrijk vol worde.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 2011

AanZet | 10 Pagina's

4. Hoe zijn de Gereformeerde Gemeenten betrokken bij het Joodse volk en Israël?

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 2011

AanZet | 10 Pagina's