Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

2. Wat staat er in het Bijbelboek Habakuk?

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

2. Wat staat er in het Bijbelboek Habakuk?

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Habakuk worstelde met de Godsregering. Hij begreep Gods weg niet: Waarom zoudt Gij aanschouwen die trouwelooslijk handelen? Waarom zoudt Gij zwijgen, als de goddeloze dien verslindt die rechtvaardiger is dan hij? (Habakuk 1: 13b). De worsteling met de leiding van de Heere is een centraal thema in het boek Habakuk.

 

Het Bijbelboek bestaat uit zes delen:

1. 1: 1-4 – klacht over het onrecht in het land.

2. 1: 5-11 – antwoord van de Heere.

3. 1: 12-17 – gebed en klacht over Gods onbegrepen weg.

4. 2: 1-4 – wachten op antwoord van de Heere.

5. 2: 5-20 – oordeel over de Chaldeeën.

6. 3: 1-19 – lied van Habakuk.

 

Klacht over het onrecht in het land (1: 1-4)

Het boek van de profeet begint met een klacht. De profeet ziet het onrecht in Juda en vraagt zich af waarom de Heere niet ingrijpt. Habakuk heeft gebeden, maar zijn gebed is niet verhoord. Voor de profeet is het onbegrijpelijk dat God niet ingrijpt.

 

Antwoord van de Heere (1: 5-11)

Habakuk krijgt toch antwoord van de Heere. Het antwoord is verbazingwekkend, verbijsterend: het zal alleen maar erger worden. De Heere kondigt een oordeel aan dat over Juda zal worden voltrokken door de Chaldeeën.

De aanval van de Chaldeeën wordt beeldend beschreven. Paarden van de Chaldeese soldaten zullen sneller lopen dan een luipaard, sneller vliegen dan een arend.

Natuurlijk is dat beeldspraak, maar de vergelijking met het snelste landdier ter wereld – een luipaard kan wel 120 kilometer per uur lopen – is veelzeggend.

Ook de arend is een krachtig, snel dier: een grote roofvogel met brede vleugels, een stevige snavel en scherpe klauwen.

De aanval zal hevig zijn, zoals een aanval van wolven die ‟s avonds jagen: fel en onverwachts. En de buit zal weggesleept worden naar het oosten, richting Babel.

 

Gebed en klacht over Gods onbegrepen weg (1: 12-17)

Bij Habakuk roept het antwoord van God nog moeilijker vragen op dan die hij eerst stelde. Want hoe kan God, Die rechtvaardig en goed is en het kwade haat, een goddeloos volk gebruiken om een oordeel over Juda te voltrekken? Waarom zoudt Gij zwijgen, als de goddeloze dien verslindt die rechtvaardiger is dan hij? (vers 13b).

Waarom wordt Juda overgeleverd aan de Chaldeeën, zoals vissen overgeleverd zijn aan de vissers? Hij vergelijkt de Chaldeeën met een visser die er genoegen in schept om vis te vangen en te fileren. Op allerlei manieren wordt het volk geplunderd en geplaagd, zoals vissers ook op verschillende manieren vis vangen: één voor één met een hengel, of in hele scholen tegelijk met touwen en netten (vers 14 en 15).

Vertwijfeld vraagt Habakuk zich af of de vissers hun netten zullen legen om daarna opnieuw het net uit te werpen. Zal hij niet verschonen, met altoos de volken te doden? (vers 17b).

 

Wachten op antwoord van de Heere (2: 1-4)

Toch wacht Habakuk ootmoedig. In hoofdstuk 2 schrijft Habakuk: Ik stond op mijn wacht en ik stelde mij op de sterkte, en ik hield wacht om te zien, wat Hij in mij spreken zou, en wat ik antwoorden zou op mijn bestraffing (vers 1). Niet afwachtend, maar vertrouwend.

En het antwoord komt. Nee, de Chaldeeën zullen niet ongestraft kunnen doorgaan. Integendeel. Habakuk moet van de Heere ook het oordeel over de Chaldeeën opschrijven. De Heere zal komen en Zich wreken op de Chaldeeën.

Tegelijkertijd wijst deze tekst op de komst en wederkomst van Christus. In Hebreeën 10: 37 schrijft de apostel: Want: Nog een zeer weinig tijds, en Hij Die te komen staat, zal komen, en niet vertoeven. Het "einde‟ (vers 3) wijst op de zekerheid van de vervulling van Gods beloften. De Heere zal niet achterblijven, Hij kan niet liegen.

 

Oordeel over de Chaldeeën (2: 5-20)

Niet minder dan vijf keer wordt het "wee‟ uitgesproken. Met het "wee‟ worden verschillende zonden aangewezen.

1. In vers 6 tot en met 8 worden hebzucht en machtswellust aan de orde gesteld. Zoals zoveel volken in de Oudheid, roofden en plunderden de Chaldeese soldaten de veroverde landen.

2. In vers 9 tot en met 11 is de mens op zoek naar "zelfbeveiliging‟, op zoek naar een veilige plaats om te ontkomen aan de greep van het onheil. Er is natuurlijk niets mis met een appeltje voor de dorst, een spaarpotje. Maar de financiële zekerheid waar het hier over gaat wordt op een oneerlijke manier begeert – "gegierd‟.

3. In vers 12 gaat het over de Chaldeeër als stedenbouwer. Door wrede praktijken, bloedvergieten en onrecht komt hij aan de macht en bouwt hij een stad, zijn rijk. Habakuk gebruikt hier een beeldspraak waarin de stenen en balken als het ware weten hoe de huizenbouwer aan z‟n geld is gekomen: door moord en doodslag.

4. De verzen 15 en 16 tekenen de zedeloosheid van de goddelozen: drank en seks. Alcohol en seksueel misbruik zijn vaak nauw aan elkaar verbonden doordat drank remmingen laat verdwijnen.

5. Het laatste "wee‟ in vers 19 toont de dwaasheid en armoede van de afgodendienst waaraan deze lieden zich schuldig maken.

Daarna zwijgt Habakuk en schrijft: Zwijg voor Zijn aangezicht, gij ganse aarde!

 

Lied van Habakuk (3: 1-19)

Het derde en laatste hoofdstuk van het boek Habakuk is een lied. Het opschrift doet denken aan een Psalm, een lied. Ook in de verzen 3, 9, 13 en 19 staan aanwijzingen die duiden op een muzikale uitvoering ("Sela‟ en "Neginôth‟).

1. Vers 1 en 2 zijn een gebed om ontferming.

2. Vers 3-7 gaan over de majesteit en macht van God.

3. Vers 8-15 gaan over de toorn van God.

4. Vers 16-19 gaan over de vreugde die Habakuk toch heeft.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 2014

AanZet | 8 Pagina's

2. Wat staat er in het Bijbelboek Habakuk?

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 2014

AanZet | 8 Pagina's