Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Hoofdstuk 3 Wat bidden?

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Hoofdstuk 3 Wat bidden?

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Inleiding

Wat moeten we bidden? De discipelen vroegen het aan de Heere Jezus. Hij geeft hen onderwijs over wat ze moeten bidden. Hij heeft Zijn discipelen het ‘Onze Vader’ geleerd. Daarmee is het een voorbeeld voor ieder die bidt.

 

Aanhef

Het gebed begint met het aanspreken van God. Zoals je in een gesprek iemand aanspreekt, is het belangrijk om ook je gebed te beginnen met het aanspreken van de Heere. Tot Hem richt je immers je woorden. In de aanspraak moet iets van Gods grootheid en heiligheid doorklinken en tegelijk iets van Gods nabijheid in Christus. De Heere Jezus bad daarom: Onze Vader, Die in de hemelen zijt.

 

Eer van God

In het gebed gaat het in de eerste plaats om de eer van God en dat alles van Hem afhankelijk is. Dat komt tot uiting in de eerste drie beden van het Onze Vader. Het gaat allereerst om Gods Naam, vervolgens om Zijn Koninkrijk en daarna om Zijn wil.

Bidden om de heiliging van Gods Naam: De Heere moet in alle dingen de eer ontvangen. Dat verlangen wordt verwoord in deze bede. Om de Heere te eren, moet je Hem kennen en Hem in al Zijn werken loven en prijzen. Daarnaast moet Hij ook door je leven geëerd worden. Dat kan alleen als je leven iets van Gods heiligheid en Gods liefde laat zien.

Bidden om de komst van Gods Koninkrijk: De Heere verzamelt Zijn gemeente uit deze wereld. De gemeente van God ziet uit naar groei in de diepte: ze wil zich hoe langer hoe meer aan de Heere onderwerpen en door Hem geleid worden. Ook is er uitzien naar groei in de breedte: ze verlangt ernaar dat de Heere vermeerdering geeft van het aantal gelovigen en bidt om verstoring van alle plannen van de duivel. Deze bede komt voort uit de verwachting van Gods Koninkrijk, waarin de gemeente niet meer in de wereld is, maar waar God alles in allen is.

Bidden om het geschieden van Gods wil: Mensen zijn altijd gericht op wat zij willen en niet op wat de Heere wil. Hier bidt een christen dat hij niet zijn wil of die van mensen, maar Gods wil mag gehoorzamen. Zo alleen kan hij op alle plaatsen in de maatschappij getrouw doen wat van hem gevraagd wordt.

 

Nood van de mens

In de laatste drie beden gaat het om wat de mens nodig heeft. Dan mag je bidden om je dagelijks levensonderhoud, om vergeving van je zonden en om bewaring van de boze.

Opvallend is ook weer dat slechts één bede gaat om het ‘gewone’ dagelijkse leven, terwijl de beide andere gaan over het leven met God. Ten diepste gaat het in alle gebeden om de Heere, want ook het gewone kan niet zonder Hem.

Bidden om brood: Elke dag opnieuw mag je bidden voor je dagelijkse hoeveelheid eten. Zoals het volk Israël elke dag manna kreeg in de woestijn (en niet één keer voor een hele week), zo wil de Heere dat je ook elke dag komt om Zijn zegen te vragen over de gewone dagelijkse dingen.

Bidden om vergeving: De vraag om vergeving is verbonden met het vergeven. Wie met een ander in ruzie leeft, zal van God geen vergeving ontvangen. Dit gebed is eigenlijk een spiegel: je vraagt de Heere om vergeving, maar hoe zit het met je eigen vergeven?

Bidden om bewaring: Belangrijk is de bede om bewaard te blijven voor alle verleidingen van de duivel. De duivel gebruikt de wereld vaak om in te spelen om wat er in ons zondige hart leeft. Met z’n drieën willen ze je bij God vandaan houden. De bede om bewaard te blijven voor verzoekingen en om niet in zonde te vallen is elke dag actueel. Elke dag is het nodig om niet in handen van de boze te vallen. Het wijst ons erop dat het leven een geestelijke strijd is. Geen dag is er vrede.

 

Lofprijzing

Het gebed wordt afgesloten met een lofprijzing (een zogenaamde ‘doxologie’), zoals je ook vaak tegenkomt in het Bijbelboek Openbaring. Het is als het ware een pleitgrond onder het gebed: Heere, ik vraag dit aan U, omdat U alle dingen bestuurt en regeert. Van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. In de lofprijzing klinkt opnieuw de grootheid van God door. In het gebed gaat het ten diepste in alles om het vergroten van de eer en heerlijkheid van God. Daarin blijkt ook weer de afhankelijkheid en het vertrouwen. Iemand die bidt geeft Zich over aan de Heere, Die boven alles staat, zoals een kind zich toevertrouwt aan zijn vader.

 


Het ‘Onze Vader’

Aanhef

Onze Vader, Die in de hemelen zijt.

Eer van God

Uw Naam worde geheiligd.

Uw Koninkrijk kome.

Uw wil geschiedde, gelijk in de hemel alzo ook op aarde.

Nood van de mens

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Lofprijzing

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.

 


Wat bid je?

· Belijden van schuld

· Smeken om genade

· Danken voor gaven

· Prijzen van God

· Aanbidden van God

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 2015

AanZet | 16 Pagina's

Hoofdstuk 3 Wat bidden?

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 2015

AanZet | 16 Pagina's