Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Hoofdstuk 3 Diaconie wereldwijd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Hoofdstuk 3 Diaconie wereldwijd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Inleiding

Diaconie heeft niet alleen betrekking op verzorging van hulpbehoevenden in de eigen gemeente en directe omgeving. Er zijn allerlei maatschappelijke organisaties, die tot doel hebben de naasten in andere landen en werelddelen te helpen; gedreven vanuit het Woord van God. In dit hoofdstuk willen we inzoomen op activiteiten die gedaan worden vanuit een deputaatschap van ons eigen kerkverband: het deputaatschap Bijzondere Noden.

 

Visie en missie

Wat is een ‘deputaatschap’ eigenlijk? Een deputaatschap is een kleine organisatie binnen de kerk. Het doet zijn werk in opdracht van het hele kerkverband. Er zijn heel veel verschillende deputaatschappen. Je kunt daarbij denken aan Evangelisatie, Zending, Kerkelijke Dienstverlening en Evangelieverkondiging onder Joden. Een deputaatschap wordt geleid door zogenaamde ‘deputaten’. Zij hebben de verantwoordelijkheid om de taken uit te laten voeren en te zorgen dat dit doel en deze missie nagestreefd worden. Deputaten zijn niet dagelijks bezig met het deputaatschap. De dagelijkse leiding ligt bij de medewerkers. Bij het deputaatschap Bijzondere Noden werken drie mensen: de algemeen secretaris, een projectcoördinator en een medewerker communicatie.

De visie en missie van Bijzondere Noden is: De christelijke kerk heeft de taak om, naast het Woord te verkondigen, ook onze naaste in nood te ondersteunen. Bijzondere Noden vormt hierin de handen van de kerk. Op deze manier willen we christelijke barmhartigheid betonen en de opdracht tot naastenliefde vervullen. Namens het kerkverband neemt Bijzondere Noden deze taak op zich. Een taak die door de afzonderlijke gemeenteleden moeilijk te vervullen zou zijn. Een deputaatschap maakt dus een taak mogelijk, die door de leden afzonderlijk niet vervuld zou kunnen worden.

 

Werkwijze

Dat klinkt allemaal mooi. Maar hoe doet Bijzondere Noden dit nu? Bijzondere Noden hanteert twee werkwijzen: structurele projecten en noodhulp. Namens de leden van de Gereformeerde Gemeenten steunt Bijzondere Noden meer dan 60 projecten in 25 landen! Ongeveer tweederde daarvan zijn structurele projecten, de rest is noodhulp of heel incidenteel hulp in Nederland.

 

Bij de structurele projecten zijn er drie belangrijke thema’s: voedselzekerheid, onderwijs en gezondheidszorg. Laten we er een paar langs lopen om een beetje beeld te krijgen hoeveel geld daarin om gaat.

• Zuid Afrika: Werkloosheid en hiv-besmettingen zorgen voor grote armoede. Plaatselijke kerken ondersteunen de mensen, door maandelijks te zorgen voor een voedselpakket voor de armste gezinnen. Daarnaast worden er tuinen aangelegd en kippenprojecten opgezet, zodat deze gezinnen zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Voor dat alles is € 55.000 nodig vanuit Bijzondere Noden.

• Ecuador: Vanuit de Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) zijn er diverse gemeenten gesticht in achterstandswijken van Ecuadoraanse steden. Veel jongeren uit deze gemeenten komen uit arme gezinnen en hebben weinig uitzicht op een studie of een baan. Bijzondere Noden ondersteunt de jongeren met een studiebeurs, zodat zij meer kans hebben op het vinden van een baan en levert voor dit project een bijdrage van € 14.000.

• Winterhulp Roemenië: In de winter gaat een groot deel van het inkomen van de mensen vaak op aan stookkosten. De kerk steunt gezinnen met eten en kleding. Daar is € 52.100 voor nodig. Daarnaast krijgen ze liefdevolle, pastorale begeleiding vanuit de kerk. Op deze manier komen arme, Roemeense gezinnen in aanraking met het Evangelie.

• Alfabetisering voor jonge vrouwen in Pakistan: Vrouwen en meisjes gaan in Pakistan niet naar school. Dit programma, dat vanuit de kerk is opgezet, leert jonge vrouwen lezen en schrijven. Ook krijgen ze les in hygiëne en gezonde voeding. Als ze afgestudeerd zijn krijgen ze een pakket met christelijke boeken mee. Per jaar kost dit € 90.000.

• Blindenschool Zimbabwe: In Zimbabwe worden blinden vaak gezien als minderwaardig. Op de christelijke blindenschool leren blinde kinderen lezen, schrijven en ook praktische vaardigheden, zodat ze zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren én ook zelf in de Bijbel kunnen lezen. Dit project kost € 62.000.

 

Naast deze structurele projecten zijn er ook noodhulpprojecten. Ook daar geven we een aantal voorbeelden van:

• Irak: Door het geweld van de Islamitische Staat (IS) in het noorden van Irak zijn veel mensen gevlucht. Deze mensen verblijven in vluchtelingenkampen, waar zij van organisaties als het Rode Kruis voorzien worden van onderdak en voedsel. Deze hulp is echter erg beperkt. Bijzondere Noden ondersteunt een lokale kerk om wat extra hulp te geven: warme dekens in de winter, waterkoelers in de zomer. Voor deze kerk is dit een mooie gelegenheid om iets van christelijke barmhartigheid te tonen in een islamitische omgeving. Om zes maanden hulp te leveren is € 100.000 nodig.

• Nepal: Na de aardbeving in april 2015 werden er direct veel collectes gehouden voor de nood in Nepal. Nog steeds is veel geld nodig voor de wederopbouw. Voor huizenbouw is € 150.000 nodig.

• Filipijnen: In november 2013 werd de Filipijnen getroffen door een tyfoon, die veel slachtoffers maakte en voor grote verwoesting zorgde. Er is nog steeds veel geld nodig. Bijzondere Noden draagt bij aan de wederopbouw van watervoorzieningen op de Filipijnen: € 250.000 is nodig.

 

Help!

Het werk van Bijzondere Noden gaat over barmhartigheid verlenen aan de naaste die ver weg is. Dat doen zij namens de (doop)leden van de Gereformeerde Gemeenten, dus ook namens jou. Je hebt ook kunnen zien dat er heel veel geld nodig is voor alle hulp die verleend wordt. En dat geld moet ergens vandaan komen. Misschien komt dat geld wel uit jouw portemonnee: heel fijn dat je denkt aan mensen in Noord-Korea, Nigeria, Sudan en andere landen. Misschien heb je er echter nog nooit aan gedacht om geld te geven voor mensen die je helemaal niet kent en heel ver weg zijn. Kijk dan eens naar de doelstelling van Bijzondere Noden. Naar het werk dat gedaan wordt. Naar het geld dat nodig is. En niet te vergeten: de Bijbelse opdracht. Draag je steentje bij. Het heeft meerwaarde om geld te geven aan een organisatie die vanuit de Bijbelse boodschap hulp verleent aan de naaste.

Ben jij een ‘diaken’, in je directe omgeving en voor je naaste verder weg?

 


Tip: actieve verwerking in de praktijk

Het thema (wereld)diaconaat is ook een mooie aanleiding om juist praktisch aan de slag te gaan. Dit kan op verschillende manieren. Een aantal suggesties:

o Het klaarmaken van kerstpakketten voor eenzame en oudere mensen in de kerk (wanneer dat in de plaatselijke gemeente van toepassing is)

o Een vrijwilligersactiviteit in de buurt, bijvoorbeeld via Stichting Present (www.stichtingpresent.nl). Via lokale stichtingen kunnen vaak vrijwilligersactiviteiten worden ondernomen voor de zwakkeren in de samenleving. (Voor een voorbeeld tijdens een Bijbelstudieconferentie van de JBGG, zie: https://www.jbgg.nl/+16/bijbelstudieconferentie).

o Een activiteit, bijvoorbeeld maaltijd, organiseren waarbij andere gemeenteleden en/of buurtbewoners worden uitgenodigd.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 2015

AanZet | 16 Pagina's

Hoofdstuk 3 Diaconie wereldwijd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 2015

AanZet | 16 Pagina's