Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Hoofdstuk 2 Identiteit in de Bijbel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Hoofdstuk 2 Identiteit in de Bijbel

14 minuten leestijd

Vanuit onszelf is het niet mogelijk om de christelijke identiteit uit te dragen zoals beschreven in Galaten 5:22, waarin de vruchten van de Geest genoemd worden. Door Gods kracht mag een waar gelovige wandelen door de geest en op deze manier laten zien wat een echte christelijke identiteit inhoudt. In de Bijbel lezen we verschillende voorbeelden van personen die door genade een stevige christelijke identiteit hadden. Een aantal van worden in dit hoofdstuk beschreven.

Mozes

Bij Mozes zie je heel goed hoe belangrijk een christelijke opvoeding is. Dat was de basis van de identiteit van Mozes. De eerste jaren van zijn leven bracht hij, door bij zijn biologische ouders. Die leerden hem hoe hij God lief kon hebben als hij een nieuw hart kreeg. Vervolgens werd Mozes opgevoed bij de koning van Egypte. Dat was met recht de branding van de maatschappij van die tijd. Toch blijkt uit Mozes’ leven zijn identiteit. In Hebreeën 11 wordt hij als volgt beschreven: Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden; verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben; Achtende de versmaadheid van Christus meerderen rijkdom te zijn, dan de schatten in Egypte; want hij zag op de vergelding des loons. Mozes kon kiezen: Genieten van het paleis, de rijkdommen en waarschijnlijk een mooie prinses of verdrukt worden met zijn eigen volk, maar dan met het geloof. Wat zou jij kiezen? Je kent ook de rest van Mozes leven. Hoewel hij zich totaal niet geschikt achtte, maakte de Heere hem bekwaam om het volk van Israël naar Kanaän te leiden. Mozes’ identiteit, was in de Heere, sterk genoeg om terug te gaan naar Farao en de uittocht van het volk te eisen. Uiteindelijk gebeurt dit ook na tien plagen. Onderweg naar Kanaän staan de Israëlieten al gauw voor de Rode Zee. Mozes leidt het volk in Gods kracht door onmogelijkheden heen, zelfs door de Rode Zee. Mozes dwong respect af door zijn geloof in God. De Israëlieten zijn ook vaak boos op Mozes en op God geweest. Maar Mozes wordt omschreven als een zachtmoedige man. Zachtmoedigheid is een kenmerk van een christelijke identiteit.

Zo is Mozes niet altijd geweest. Want in Egypte sloeg hij in boosheid een Egyptenaar dood. Mozes voelde zich ook niet in staat om het volk Israël te leiden. Daarom kreeg hij ook Aaron mee van de Heere. Mozes is in het leven gevormd door Gods genade. Hij was zo uiteindelijk in staat om een grote groep mensen te leiden in Gods Kracht.

Maria

Dat je voor een sterke persoonlijkheid en identiteit niet altijd oud hoeft te zijn blijkt uit de geschiedenis van Maria, de moeder van de Heere Jezus. Zij was rond de 16 jaar jong. Op een dag krijgt zij een engel op bezoek met een wereldschokkende boodschap. Zij zal, ongetrouwd en jong, de moeder van Jezus, de beloofde Zaligmaker worden. Haar Zaligmaker! Stel je voor, dat jij die boodschap krijgt. Hoe zou jij reageren? Maria wordt ‘ontroerd’ staat er in de Bijbel in Lucas 2. Vervolgens stelt ze een logische vraag:

Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man beken?” Nadat ze antwoord krijgt op die vraag met de wonderlijke woorden: Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Zegt ze: Zie, de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede naar uw woord. Hieruit blijkt een groot geloof, de grote kracht van genade en daardoor een sterke identiteit. Maria vertrouwt op God en laat zich door Hem leiden. Vervolgens gaat Maria op aanwijzing van de engel naar Elisabeth. Maria zoekt steun bij een andere christen. Dit is voor ons ook belangrijk. Zeker als je in deze maatschappij meestal alleen staat, is het goed als christenen elkaar onderling te versterken. Bijvoorbeeld bij een Bijbelstudie, vereniging of andere ontmoeting. Ook uit het verdere leven van Maria blijkt haar identiteit. Ze gelooft in God. Ze gelooft dat Hij alle dingen kan.

Bijvoorbeeld op de bruiloft in Kana. Ze gaat dan naar de Heere Jezus toe en vraagt Hem of Hij geen oplossing voor het tekort aan wijn heeft. Lees ook haar lofzang in Lukas 2. Haar geloof maakte Maria sterk en betrouwbaar. Sterk genoeg om later de pijn aan te kunnen van het lijden en sterven van haar Kind en Zaligmaker. Door Gods kracht en de hulp van Johannes is ze staande gebleven en mocht ze blijven geloven in Hem als haar persoonlijke Zaligmaker.

Petrus

Een bijzonder voorbeeld van een sterke identiteit in de bijbel is Petrus. Zijn naam betekent zelfs rots. De

Heere Jezus zegt van hem in Mattheüs 16 vers 18: En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. Petrus moet toch wel een bijzonder persoon geweest zijn! Petrus staat bekend als iemand die vaak op de voorgrond treedt en altijd zijn woordje klaar heeft. Daar gaat hij ook wel eens de mist mee in. Dan spreekt hij te snel. Bij Petrus zie je heel mooi hoe zijn identiteit gevormd is in de loop van de tijd door Gods genade. Petrus maakt ook een donkere tijd mee in zijn leven. Hij verloochent de Heere Jezus en heeft hier veel verdriet en berouw over. Ook iemand met een sterke identiteit maakt fouten en doet elke keer weer zonde. Ook na ontvangen genade vallen we in zonden. Maar de Heere Jezus komt bij hem terug. Hij wil de voorbidder bij de Vader zijn voor Petrus. Na Pasen komt Pinksteren en dan voert Petrus opnieuw het hoogste woord.

Maar nu is hij vervuld door de Heilige Geest. Nu spreekt hij niet meer voor zijn beurt maar vertelt hij vol vuur over Gods grote daden. Petrus heeft ook brieven geschreven. Wanneer je deze leest, blijkt dat Petrus veel geleerd heeft. Zijn identiteit is gevormd door de omgang met de Heere Jezus. Laat ook jouw identiteit vormen door Zijn genade en kracht. Zijn genade die je bekeert. Zoek dat door te lezen, te bidden en biddend te lezen. Genade en kracht die je zoekt en blijft zoeken bij God.

De Heere Jezus Zelf

Het laatste voorbeeld is de Heere Jezus zelf. Wij mogen Mozes, Maria en Petrus als voorbeeld nemen voor ons leven. Maar ons grote Voorbeeld is de Heere Jezus. Uit Zijn leven blijkt volmaakte gehoorzaamheid. Het is onze opdracht om op Hem te lijken in de weg van bekering en geloof. Als de Heere Jezus op 12 jarige leeftijd in de tempel met de wetsgeleerden spreekt, zijn zij al onder de indruk van Zijn identiteit, Zijn kennis en inzicht. Dat kan ook niet anders want de Heere Jezus was naast mens ook God. Uit heel Zijn leven blijkt dat Hij alle vruchten van de Geest uit Galaten 5 volkomen waar maakte.

De Heere Jezus maakte geen ruzie. (Let op, Hij zette wel mensen op hun plek, dat mag!) Hij was niet jaloers. Hij heeft nooit één zondige gedachte gehad. Hij bood zelfs weerstand aan de duivel die Hem probeerde te verleiden. Hij gaf altijd antwoord vanuit het Woord ook tegen de duivel. Je leest dat in Mattheüs 4. Ook in gesprekken met de farizeeën doet de Heere Jezus dat. Jezus is liefdevol naar Zijn omgeving, zelfs als Hij moe is. Hij spreekt nog tot de moordenaar aan het kruis terwijl Hij zelf zo’n pijn lijdt. Zijn geduld is onuitputtelijk. Maar Hij wordt ook heilig verontwaardigd, bijvoorbeeld bij de tempelreiniging. De grootste daad van liefde van de Heere Jezus is Zijn dood aan het kruis. Door Zijn dood overwon Hij de dood, de satan en droeg Hij de toorn van God. De Heere Jezus gaf Zijn leven voor vijanden. Hij is, zoals eerder geschreven de Steenrots, Christus. De Heere Jezus zegt daarvan in Mattheüs 7: Een iegelijk dan die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. Vraag in de weg van berouw en bekering dat jouw levenshuis gebouwd mag worden op deze Steenrots. Dan ben je voor deze maatschappij een rots in de branding!

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 2016

AanZet | 14 Pagina's

Hoofdstuk 2 Identiteit in de Bijbel

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 2016

AanZet | 14 Pagina's

PDF Bekijken