Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Hoofstuk 2 Rechtvaardig door het geloof in Christus

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Hoofstuk 2 Rechtvaardig door het geloof in Christus

14 minuten leestijd

In het tweede deel van de brief (Gal. 3 en 4) gaat Paulus in op de vraag hoe de Galaten rechtvaardig zijn voor God. Is dat door de werken van de wet of door de prediking van het geloof? Hij laat zien dat de wet een tijdelijke functie heeft gehad als een tuchtmeester. Maar door het geloof in Christus zijn de gelovigen geen slaven meer maar zonen. Ze zijn erfgenamen van het Koninkrijk van God. Paulus wijst op het verschil tussen Ismaël en Izak: de één is slaaf, de ander is vrij.

Werken van de wet of prediking van het geloof ?

“Dwaze Galaten! Door wie zijn jullie betoverd?” Paulus kiest ontzettend sterke woorden! Christus is hen in woorden voor ogen geschilderd als de Gekruisigde en toch zijn ze deze waarheid ongehoorzaam. Daarom wil Paulus van hen weten hoe ze de gaven van de Geest (wedergeboorte en levensvernieuwing) hebben ontvangen: door de werken van de wet, of door de prediking van het geloof? Ooit zijn ze uit de Geest begonnen, maar zijn ze nu zo dwaas dat ze met het natuurlijke hart verder willen gaan? Is al hun lijden dan tevergeefs geweest? Was Hij, Die aan hen de Geest en krachten gaf, uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof?

Alle gelovigen zijn kinderen van Abraham, omdat Abraham door het geloof is gerechtvaardigd. De belofte aan Abraham (In u zullen al de volken gezegend worden) omvat ook de heidenen. Het ‘al de volken’ wijst op de gelovigen uit de heidenen, die in Abraham ‘gezegend worden’. Maar alle mensen die door de werken van de wet rechtvaardig willen worden, staan onder de vloek. Want de mensen die onder de wet zijn, moeten het hele wetboek houden en anders zijn ze vervloekt. Niemand is door de wet gerechtvaardigd voor God, want de rechtvaardige leeft door het geloof.

De wet wordt niet vervuld door het geloven, maar door het doen. Niemand kan de wet volmaakt houden en daarom is iedereen onder de vloek. Maar Christus heeft Zichzelf tot een vloek gemaakt door te sterven aan het kruis.

Op deze manier heeft Hij de vloek van de gelovigen op Zichzelf genomen en hen van de vloek verlost. Via deze weg komt de zegen van Abraham tot de heidenen en wordt de belofte van de Geest ontvangen door het geloof.

Paulus wijst hierbij op een voorbeeld, zoals het gebruikelijk is bij de verbondssluiting onder mensen. Als een verbond eenmaal vaststaat, kan niemand het ongedaan maken of uitbreiden. Op dezelfde manier zijn de beloften tot Abraham en zijn zaad gesloten. Met opzet staat zaad in het enkelvoud: niet van velen, maar van één. Met het zaad wordt Christus bedoeld. Dit verbond wordt door de wet (die pas 430 jaar na Abraham gekomen is) niet opgeheven.

Dan zou de belofte ook ongeldig zijn. Als de zegen en de erfenis door het houden van de wet gekregen wordt, dan is die niet meer uit de belofte. Maar God heeft ze juist door de belofte gegeven. Het antwoord op de belofte is niet de wet, maar het geloof.

De functie van de wet

Misschien denk je nu: Waarom is er dan een wet gegeven? Die vraag stelt Paulus ook: “Maar wat is dan de functie van de wet?” Paulus gaat het uitleggen.

Er volgt een heel moeilijk gedeelte, maar het is de moeite waard om nauwkeurig te lezen wat Paulus zegt. De wet is nooit bedoeld om daarmee het eeuwige leven te verdienen. Dat is onmogelijk. De wet is niet tegen de beloften van God aan Abraham. De wet had een andere functie. De wet wees Israël de zonde aan, tot de komst van de Heere Jezus. Als de wet levend kon maken, dan zou de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de Schrift of de wet sluit iedereen in vanwege de zonde. Hierdoor wordt de vervulling van de belofte door het geloof van Jezus aan de gelovigen gegeven. Samengevat: De wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij door het geloof zouden gerechtvaardigd worden (3: 24). Zoals in de oudheid de kinderen door een pedagoog begeleid en opgevoed werden tot ze volwassen waren, zo houdt de wet de mensen in bewaring totdat het geloof gekomen is. Maar als het geloof gekomen is, dan is de tuchtmeester klaar. Iedereen die in Christus gedoopt is, is in Christus gekleed, dit betekent dat hij het oude kleed van de zonde heeft uitgedaan en Christus heeft aangedaan. In Christus is er geen onderscheid meer tussen jood of heiden, slaaf of vrije, man of vrouw. Allen zijn één in Christus. En als ze van Christus zijn, zo zijn ze ook allen het zaad van Abraham en erfgenamen volgens de belofte.

Erfgenamen

Een erfgenaam is, zolang hij een kind is, niet meer dan een slaaf. Voogden en verzorgers zijn over hem gesteld, zolang z’n vader dat heeft besloten. Maar toch is hij als erfgenaam ook een heer van alles. Zo geldt het ook voor de chris- tenen: ze zijn dienstbaar gemaakt totdat de Heere Jezus geboren is. Christus is geboren uit een vrouw en onder de wet. Zo is Hij gekomen om mensen, die onder de wet zijn, te verlossen en tot kinderen aan te nemen. In Christus zijn ze kinderen en ontvangen de Geest van Zijn Zoon, Die tot God zegt: “Abba, Vader”. Door Christus wordt een gelovige van slaaf tot zoon en iemand die zoon is, is ook erfgenaam.

Voor die tijd, toen ze God nog niet kenden, dienden ze de afgoden. Maar nu, nu ze zich tot God bekeerd hebben, keren ze terug naar de afgodendienst met alle wetten en regels. Ze onderhouden allerlei feestdagen en vastendagen.

Paulus is bang dat alles wat hij gedaan heeft voor niets was. Paulus roept hen op zijn voorbeeld na te volgen. Ondanks de zwakheid naar het lichaam hebben ze Paulus, toen hij de eerste keer daar kwam, ontvangen als een engel van God, ja, als Christus Zelf. Ze waren zelfs bereid om hun ogen (waarschijnlijk had Paulus een oogaandoening) aan Paulus te geven, maar nu lijkt hij hun vijand te zijn geworden. De dwaalleraars willen de mensen in Galatië van Paulus vervreemden. Ze moeten zich echter voor het goede inspannen, niet alleen als Paulus aanwezig is, maar ook als hij er niet is. Paulus heeft geboorteweeën opdat Christus opnieuw gestalte in hen krijgt. Hij wenst bij hen aanwezig te zijn, opdat hij hen direct kon aanspreken. Hij is heel erg bezorgd.

Naar de wet of naar de belofte

Nogmaals spreekt hij hen aan: “Jullie willen onder de wet zijn, maar verstaan jullie zelf de wet niet?” Dan wijst hij op de twee zonen van Abraham: één uit de slavin (Hagar) en één uit de vrije (Sara). De zoon van Hagar is geboren naar het vlees, volgens de berekeningen van Abraham. De zoon van Sara is naar de belofte geboren, toen het onmogelijk was geworden voor Sara om nog een kind te krijgen. Deze twee zonen staan voor de twee verbonden: Ismaël voor het verbond van de wet, van Sinaï, die tot slavernij leidt. Deze staat parallel voor het aardse Jeruzalem en het jodendom. Maar er is een ander Jeruzalem in de hemel, dat vrij is en een moeder van alle gelovigen. Jesaja heeft al geprofeteerd over de onvruchtbare die kinderen krijgt. De kinderen uit een eenzame (het geloof) zijn meer, dan die uit een man (de wet). De gelovigen zijn dus kinderen van de belofte, zoals Izak. Maar Ismaël achtervolgde Izak en zo ook achtervolgen de mensen uit het vlees en de wet de mensen die uit de Geest geboren zijn. De Schrift zegt (met Sara) dat de slavin met haar zoon weggezonden moet worden, omdat de zoon van de slavin niet zal erven met de zoon van de vrije. Izak is de enige erfgenaam. Zo is de gelovige erfgenaam, zonder wet, maar naar de belofte. Daarom zijn de gelovigen kinderen van de vrije en niet van de slavin.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 2016

AanZet | 20 Pagina's

Hoofstuk 2 Rechtvaardig door het geloof in Christus

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 2016

AanZet | 20 Pagina's

PDF Bekijken