Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Hoofdstuk 4 Nut van lijden

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Hoofdstuk 4 Nut van lijden

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Mozes zegt dat het leven op aarde vol is van moeite en verdriet (Psalm 90). We hebben gezien dat dit komt door de zondeval. Ook is aan bod gekomen dat het niet voortkomt uit meedogenloosheid van God. Wat dan wel? Welk doel dient het lijden dan? Heeft het wel een doel? En als het een doel heeft, kun je dat altijd weten? In dit hoofdstuk borduren we voort op hoofdstuk 3 en wordt aan de hand van voorbeelden uit de bijbel op deze vragen ingegaan.

 

Verheerlijking van God

Eerder in deze AanZet kwam de geschiedenis van de blindgeborene aan bod. Er was geen direct verband tussen zijn blindheid en een specifieke zonde. In de geschiedenis van deze blindgeborene ligt nog een andere les. De Heere Jezus zegt immers dat, door de blindheid van deze man, God Zijn heerlijkheid gaat tonen. Hoe dan? De Heere Jezus maakt dat deze man ziende wordt! En nog meer: deze blindgeborene gelooft in de Heere Jezus en gaat Hem aanbidden (Johannes 9: 38). De Heere toont Zijn macht en majesteit door deze man het gezichtsvermogen terug te geven. Zijn handicap had als doel de verheerlijking van God.

Datzelfde doel komt naar voren in de geschiedenis van Martha, Maria en Lazarus. Lazarus is ziek. De Heere Jezus wordt daarvan op de hoogte gesteld. Hij komt echter niet naar Bethanië. Als Lazarus gestorven is, zegt Maria tegen de Heere Jezus: “Als U hier geweest was, was dit niet gebeurd.” (Johannes 11: 32) De Heere Jezus gaat echter een wonder doen: Lazarus uit de dood opwekken! Vol ongeloof zegt Martha tegen de Heere Jezus: “Hoe kan dat nou, hij ligt al vier dagen in het graf!”. En dan komt een belangrijk antwoord: “Heb Ik u niet gezegd, dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult?” Het had een doel: Gods heerlijkheid te openbaren.

 

Bepaalde les leren

Soms wil de Heere door middel van lijden mensen een bepaalde les leren. Wat de Heere dan precies wil leren, verschilt. Maar je ziet in de Bijbel verschillende voorbeelden van kinderen van God die uitspreken door het lijden iets geleerd te hebben. Ja, ze zijn er zelfs dankbaar voor. Zo zegt Jeremia: “Het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Hij zitte eenzaam en zwijge stil, omdat Hij het hem opgelegd heeft” (Klaagliederen 3: 27, 28). Een ‘juk’ is een last. De Heere legt dus een ‘last’ op, een bepaalde vorm van lijden. David zegt in Psalm 119: Het is mij goed dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik Uw inzettingen leerde (onberijmd vers 71, berijmd vers 36). Een ander voorbeeld is Paulus, die “een scherpe doorn in het vlees” moest verdragen. We weten niet wat dat geweest is, dat hoeft ook niet. Het gaat om wat de Heere Paulus leerde. Hij heeft de Heere drie keer gebeden om de doorn weg te nemen. De Heere verhoorde dat gebed niet, maar zei: “Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht”, en Paulus zegt daar dan over: “Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat Christus in mij wone.” (2 Korinthe 12: 9). Door lijden wil de Heere soms dus lessen leren.

 

Beproeving

De Bijbel maakt ons ook duidelijk dat de Heere het geloof in Hem op de proef stelt. Hij wil mensen dan beproeven. Nagaan of ze op Hem vertrouwen, dwars door alles heen. Dat kan door voorspoed te schenken en te bezien of dat leidt tot hoogmoed en een weglopen bij God. Vaak betekent beproeving echter een weg van lijden, van een onbegrepen weg. Soms zelfs tegen grote verwachtingen in! Zie bijvoorbeeld de weduwe te Zarfath van wie haar zoon was gestorven, terwijl Elia in naam van God beloofd had dat het meel en de olie niet zouden ophouden (1 Koningen 17). Ze zouden blijven leven! Wat had die belofte voor waarde als vervolgens haar zoon alsnog zou sterven? Daarop volgt echter opnieuw een wonder: de jongen wordt uit de dood opgewekt. Zo kan een weg van lijden een middel zijn, waardoor God mensen beproeft. Om zo hun geloof in en vertrouwen op Hem te versterken.

Je kunt ook denken aan de kinderloosheid (wat kan dat een kruis zijn!) bij Abram en Sarai. De Heere beloofde een kind, maar er gebeurde jaren lang niets. Het duurde wel meer dan twintig jaar. En ondertussen werden ze ouder en ouder… en de twijfels kwamen boven. Zou de Heere Zijn belofte wel vervullen? Ja! Want hij is een getrouwe God en Vader, Die niet liegt. Wel wil Hij geloofsgehoorzaamheid. En dat beproeft Hij soms. Een van onze predikanten zei eens: het ware geloof wordt wel beproefd, maar nooit beschaamd!

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 2017

AanZet | 14 Pagina's

Hoofdstuk 4 Nut van lijden

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 2017

AanZet | 14 Pagina's