Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Hoofdstuk 5 Lijden dragen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Hoofdstuk 5 Lijden dragen

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het lijden en de gebrokenheid die de zondeval met zich meebracht, zal er op deze aarde altijd zijn. Maar je hebt gehoord dat je niet aan je ‘lot’ wordt overgelaten! De Heere ziet en weet alles. Ook het lijden in jouw leven. Hij regeert er zelfs over. Dat kan heel moeilijk zijn. Hoe houd je het hoofd boven water? Hoe moet je omgaan met het verlies van je moeder? Met de ziekte die je meedraagt in je leven? Waar moet je heen met je onbegrepen weg over de verloving die verbroken werd? In het verlengde van het vorige hoofdstuk worden handvatten gegeven om met lijden om te gaan.

 

Gods leiding over het lijden

In Schotland was er een bekende predikant, Thomas Boston. Hij heeft een boek geschreven over lijden, met als titel: ‘Het kromme in het levenslot’. Zijn boek begint hij met een tekst uit Prediker. “Aanmerk het werk Gods; want wie kan recht maken wat Hij krom gemaakt heeft? (Prediker 7: 13). Boston ziet in die tekst twee delen die van groot belang zijn bij het lijden: weet dat het een werk van God is én weet dat je dat werk niet tegen kan houden. Is dat fijn om te horen? Boston bedoelt het heel pastoraal. En hij kan er over meepraten! Van zijn tien kinderen heeft hij er zes moeten begraven… Hij schrijft, ietwat vrij vertaald: “Wilt u tot bedaren komen en gerustgesteld zijn in het lijden, heft dan uw ogen op naar de hemel, merk het werk van God daarin, de werking van Zijn hand. Merk het goed op, vestig uw blik op deze oorzaak van het kromme in uw lot, zie hoe dit is het werk van God, Zijn handelen.” Wat heeft dat voor nut volgens Boston? “God heeft die gemaakt, en zij moet blijven, omdat Hij het zo wil hebben. Al zou u uw uiterste kracht inspannen om het effen te maken, uw poging zou vruchteloos zijn. Alleen Hij, die het kromme gemaakt heeft, kan haar weer in orde brengen of recht maken.” Samengevat: zie omhoog!

 

Gods alwetendheid

Door lijden wil de Heere ons lessen leren. En wat dat precies is, ligt voor iedereen weer anders. Het volgende geldt voor iedereen. In de eerste plaats dat de Heere van je kruis en lijden afweet. Hij ziet alles! Ook jou in je pijn en verdriet. David zegt dat in Psalm 10 en hij geeft er een opdracht bij: je moet het in Gods hand overgeven: “Gij ziet het immers, want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geve (…)”. Neem de raad van Jakobus ter harte: “Is iemand onder u in lijden? Dat hij bidde”. (Jakobus 5: 13). Klaag je nood bij de Heere.

 

Gods almacht

In de tweede plaats dat God je leven bestuurt, en het Hém dus niet uit de hand loopt. Als je het zelf misschien niet meer kunt overzien, houd dan voor ogen dat God almachtig is. Het ligt in Zijn macht om het lijden te verlichten, of om te maken dat je je kruis kunt dragen. Paulus ervoer een ‘scherpe doorn in zijn vlees’. We weten niet precies wat dat is geweest. Wel weten we dat hij de Heere vroeg dat kruis van hem te nemen. Maar de Heere zei nee. “Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.” Paulus zegt daarom: “Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone.” Hij zegt zelfs: “Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig” (2 Korinthe 12:7-10).

 

Gods genade

In de derde plaats moeten we voor ogen houden dat het lijden in het perspectief staat van enerzijds de zondeval en anderzijds de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Laten we van de zondeval niet de schuld op Adam of op God schuiven. Hadden wij een andere keus gemaakt?

De hele schepping ligt onder de vloek van God, en snakt naar de verlossing ervan, naar herstel (Romeinen 8: 22). Jij misschien ook wel. Er komt een einde aan het lijden, voor iedereen die gelooft in Jezus Christus, de Zoon van God. Die mensen zullen delen in de vreugde die er zal zijn in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. Op de nieuwe aarde en in de nieuwe hemel zal geen lijden meer zijn. Daar is geen dood, rouw, moeite en pijn meer (Openbaring 21: 4), want de vloek die kwam door de zondeval is dan opgehouden (Openbaring 22: 3). Dan zal alles vrede zijn. Dan staat het lijden in dat perspectief, dan is het lijden eindig. Nog een keer Paulus aan het woord: “Want ik houd het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.” (Romeinen 8: 18).

 

“Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heeren hand.

Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed!

Leer mij slechts het heden dragen, met een rustig, kalm gemoed.”

Jacqueline van der Waals

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 2017

AanZet | 14 Pagina's

Hoofdstuk 5 Lijden dragen

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 2017

AanZet | 14 Pagina's