Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sprekend Verleden / Smytegelt

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Sprekend Verleden / Smytegelt

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

‘Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u.’ 1 Petrus 1:4

In de wereld is de ware rust voor Gods volk niet te vinden. In de wereld is sprake van zonde, tegenspoed en vijanden. Er wacht een erfenis in de hemel. Tot die erfenis behoort heel de wereld. Het geldt immers: Alles is uwe. Gods kinderen zijn erfgenamen van de beloften waarop zij mogen pleiten.

De HEERE is hun Deel. Gods kinderen zijn erfgenamen van al de goederen van het genadeverbond. Ook de eeuwige zaligheid naar ziel en lichaam beide is hun deel. Niemand deelt van nature in die erfenis. Ieder is immers een kind des toorns. Die erfenis is louter genade. De Heere geeft in Zijn vrijmacht die erfenis aan wie Hij wil. De erfenis is vast in de dood van de Testamentmaker. Er zijn veel erfgenamen, maar iedere erfgenaam zal genoeg hebben. Petrus zegt van die erfenis dat zij onverderfelijk, onbevlekkelijk en onverwelkelijk is en zij wordt in de hemelen bewaard. De kroon die Abraham, Izak en Jakob dragen is nog steeds hetzelfde. Wie genade mag kennen, zal dit nooit meer kwijtraken. De Heere bewaart de erfenis. De erfenis is onbevlekt: rein, zuiver en heilig. In de hemel is geen zonde. Aardse paleizen, kronen en sieraden zijn verderfelijk. Rijkdom wordt vaak op een zondige manier verkregen. Rijkdom veroorzaakt hoogmoed en trots en kan in de eeuwige ondergang brengen. De erfenis is verkregen door het onbevlekte Lam van God. De erfenis is een eeuwige erfenis. De erfenis kan niet gestolen worden: het is een eeuwige erfenis. Gods kinderen, de uitverkorenen, de wedergeborenen, zullen de erfenis zeker krijgen. Petrus wil dat Gods kinderen het hart naar boven heffen. Hier worden zij verdrukt en zijn zij vreemdelingen.

Maar bedenk wat voor een erfenis wacht. “Hierboven heb ik een schat waar geen dief bij kan. Daar zal het de mot noch roest verderven. Bedenk: Heb ik hier geen erfenis, hierboven wordt ze voor mij bewaard. Hef dan uw hoofden omhoog, de verlossing is nabij. Bent u hier een balling, hierboven bent u een vrijgelatene. Verstoot de wereld u, bedenk dat zij u slechts uit deze wereld stoot. Te eerder zult u hierboven zijn. De verdrukkingen zullen uw verlangen doen rijzen.

Maak er dan staat op. Dat zult u verkrijgen.” Waarom bent u wedergeboren? God wederbaart de uitverkorenen om hen in staat te stellen deel te krijgen aan de erfenis. De wedergeboorte is het bewijs en de zekerheid dat u de erfenis zult ontvangen. U zult erven. Uw hoop zal niet beschaamd worden. Christus, Die het Hoofd is, heeft de erfenis ontvangen. Ook Zijn leden zullen in de erfenis delen. De Heere zal het lijden om de Naam en de zaak van Christus niet onbeloond laten. De Heere zal het duizendvoudig vergelden. Was u bij tijden niet zo zeker van de erfenis dat u de drie-enige God ervoor moest danken? Moest u het niet uitroepen: ‘Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt?’ (Ps. 8:5). Toepassing: Zondaar, u kent niets van bovenstaande zaken. Wat bent u dwaas. U zegt dat het tevergeefs is God te dienen. Zondaar, u oordeelt verkeerd over God en Zijn wegen. Het is niet tevergeefs God te dienen. De dienst van God is een zalige dienst. De Heere is een Springader van levend water, een Fontein van oneindige zegeningen voor Zijn kinderen. Zondaar, er komt een einde aan uw vermaak en plezier. U oordeelt dwaas over Gods volk. U kijkt naar hun verdrukking, kruis en tegenspoed. U denkt misschien dat Gods kinderen zwaar gezondigd hebben.

Denk toch niet dat God hun God niet zou zijn omdat zij kruis en tegenspoed hebben. In Psalm 34:20 staat dat de tegenspoeden van de rechtvaardige vele zijn. U oordeelt ook dwaas over de gestalte van Gods kinderen. Hun oog druipt tot God. U vindt dat zij een treurig leven leiden.

U denkt dat ze nooit blij zijn. “Maar wereld, u weet niet dat het vaak liefdestranen zijn, ja, zij huilen wel van blijdschap.” Zondaar, u hebt een verkeerd oordeel over uw bezit. De rijke dwaas had ook veel bijeen vergaderd. Maar hij moest plotseling sterven. Uw bezit brengt veel zorg en moeite met zich mee. Al wat u bezit is verderfelijk. Velen willen wel de erfenis krijgen waar Petrus over schrijft, maar zij leven er niet naar, zij blijven de zonde dienen. Op de zondeweg volgt de hemel niet. Dat is onmogelijk. Het is net zo onmogelijk dat een mens tegelijk naar boven en naar beneden kan gaan. Bedrieg u niet langer. U zult de eeuwige toorn en het eeuwige vuur erven. Zie toch eens naar de erfenis die Gods kinderen wacht. De Heere laat u de weg nog bekendmaken. Wat hebt u tegen deze weg? “Heeft die goede God u ooit enig kwaad gedaan?” In de hemel zal God gekend, genoten en verheerlijkt worden. Krijgt u nog geen zin in deze erfenis? Bedenk dat uw tijd kort is. U weet niet of u het einde van dit jaar zult beleven. “Haast u tot verkrijging van die erfenis, want als de tijd voorbij is, is het onherstelbaar.” Bent u er bekommerd over of u deelt in deze erfenis? De erfgenamen zijn uitverkoren, geroepen door Woord en Geest, wedergeboren, gekocht door het bloed van Christus, kennen heiligmaking, hebben een levende hoop, worden verdrukt en hebben de verschijning van Christus liefgehad. Dat zijn de bewijzen van het erfgenaam zijn.

Zegt u: ik ben te zwak, ik kan niet staande blijven? God is sterk. Hij zal u bewaren. Zegt u: ik ben te zondig? De Heere vergeeft menigvuldig. Velen delen al in de erfenis. “U zult er ook komen en die rust zal heerlijk zijn als God Zich onmiddellijk mededeelt aan al de Zijnen en dat Hij zal zijn alles in allen. De Heere zegene dit woord aan onze harten om Zijns Zoons wil. Amen.”

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 9 januari 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Sprekend Verleden / Smytegelt

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 9 januari 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's