Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Smytegelt Sprekend Verleden / Smytegelt

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Smytegelt Sprekend Verleden / Smytegelt

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

1 Petrus 1: 9 ‘Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen.’

De weg van Gods kinderen wordt een wandeling genoemd. Die wandeling heeft een begin en leidt naar de zaligheid.

Tijdens die wandeling verblijden Gods kinderen zich in de Heere. Er zijn ook vijanden en gevaren. Gods kinderen zijn vreemdelingen die zalig zullen worden. Onze tekst spreekt van de zaligheid die de ziel zal genieten na de dood. Gods kinderen zullen geen last meer hebben van een zwak lichaam. Alles wat neerdrukt, alle kommer en zorg zal voorbij zijn. Wat kan er een zorg zijn over familie of kinderen, over land en kerk en ook over de geestelijke toestand. Gods kinderen kunnen zo bekommerd zijn of hun werk wel waarheid is. De vraag kan hen bezig houden hoe de Heere over hen zal oordelen. De zaligheid betekent bevrijding van het lichaam der zonde. Het murmureren, het klagen, het mismoedig zijn en het ongeloof zullen voorbij zijn. Kruis, tegenspoed en verdrukking zullen tot het verleden behoren.

Er zullen geen verzoekingen van de vijanden meer zijn: de satan, de wereld en het vlees. Verlatingen en donkerheden zullen er niet meer zijn. Gods kinderen zullen van alle kwaad bevrijd zijn en in alle goed delen. Zij zullen God, de Bijbel, de voorzienigheid kennen. In dit leven is de voorzienigheid van God soms een onleesbaar schrift. Na het sterven zullen Gods kinderen weten dat alle dingen ten goede medegewerkt hebben. Gods nabijheid zal ondervonden worden. Gods kinderen zullen met Christus zijn en ook bij de engelen en de heiligen. Er zal geen rouw en moeite zijn. Er zal eeuwige blijdschap zijn. De ziel zal de zaligheid eeuwig genieten. In dit leven kennen Gods kinderen het ware geloof: zij kennen God als een verterend Vuur, maar ook als een goedertieren en genadig God. Zichzelf kennen zij als een des doodsschuldige.

Zij kennen de Middelaar. Het ware geloof zoekt het behoud in Christus, het vertrouwt op Christus als de enige Rotssteen. Het einde des geloofs is de zaligheid der zielen. Dat houdt in dat God het geloof bekroont met de zaligheid. De zaligheid is het loon en de prijs waarmee het geloof beloond wordt. Het geloof eindigt in de zaligheid. Het geloof zal immers in aanschouwen veranderen. De apostel Paulus spoort de lezers aan zich te beijveren om deze zaligheid te verkrijgen. In de tekst staat het woord ‘verkrijgende.’ Het Oude Testament was het Evangelie van de belofte. Het Nieuwe testament is het Evangelie van de vervulling. Paulus wil zeggen: wat hebben we nu een mooie gelegenheid om de zaligheid te verkrijgen. Paulus wil zeggen: “Geef u geen rust; zie of u geloof bezit.”

Wees niet tevreden met de voorsmaken, met de eerstelingen. Die voorsmaken zijn wel zoet, maar ze zijn niet het volle genieten. “Jaag dan naar het einde des geloofs: de zaligheid der zielen.” Paulus zegt tot Gods kinderen dat zij op de goede weg zijn. Zij zullen de zaligheid der zielen verkrijgen.

De kroon is voor hen weggelegd. Wie volharden zal tot het einde, zal zalig worden (Matth. 24: 13). Geef uzelf geen rust totdat u het einde uws geloofs ontvangen hebt. U bent het niet waard, het zal uit genade gegeven worden.

Toepassing: Zelfonderzoek is nodig. De onbekeerden worden ernstig gewaarschuwd. “Bent u ooit verbrijzeld of verslagen geweest? Bent u niet, integendeel, verhard van hart? Zou de Heere moeten zeggen: ‘Tot op deze dag bent u niet verbrijzeld van hart geweest’? Zoekt u het geloof met strijden te bewaren? Is de Heere Jezus u dierbaar? Of wilt u Hem bespotten en zeggen: ‘Wij willen niet dat Deze over ons Koning zij’ (Luk. 19:14)? Is uw hart gereinigd van de heerschappij der zonde, of moet men niet zeggen dat uw hart arglistig is, meer dan enig ding, ja dodelijk is, wie zal het kennen (Jer. 17:9)?” Zoekt u heilig te leven of bent u een vijand van heiligmaking? Het einde van het historische geloof of het tijdgeloof is de rampzaligheid van de ziel.

“Zondaar, u zult God missen, u zult de hemel missen, dat mooie paleis, dat heerlijk vertrek waar u hier de onderste grond van ziet. U zult de aarde missen. Bedenk eens als u hier eens uit werd gezet, waar u goed zit, u zult dit alles moeten missen. Ja, u zult eeuwig de handen wringen, de tanden knersen, op uw borst slaan.” Vraagt u: Hoe kom ik aan het ware geloof? Door het werk van de Heilige Geest Die de middelen zegent. Gods kinderen zullen het einde van hun geloof, de zaligheid van hun ziel, verkrijgen.

Misschien draagt u nu al uw laatste kruis. God is getrouw. Hij zal u de zaligheid van uw ziel schenken. Die zaligheid is duizendmaal meer dan u is aangezegd. Verblijd u in de hoop op die zaligheid. Al duurt het misschien lang, de zaligheid zal komen. De Heere is immers getrouw. “Kinderen van God, sterk uw hart met de nabijheid en met de blijdschap die de Heere u hier geeft te genieten. U mag wel verlangen met lijdzaamheid. Al duurt het wat lang, het zal zeker komen.

God heeft het gezegd. Hij is getrouw! Haal vaak op wat de Heere aan u gedaan heeft en wat u al genoten hebt, van uw eerste overtuiging af. Hij zal u bewaren. Uw kruis zal eindigen. Het geloof van de zondaar zal dan zijn als van de vijf dwaze maagden die geen olie hadden. Maar hoe klein uw geloof is, hoe kleiner vlam het heeft. De Heere zegt dat hij het gekrookte riet niet zal verbreken en het rokende lemmet niet zal uitblussen (Matth. 12:20). Dan zal de Heere zeggen: ‘Nu hebt u de strijd gestreden, nu hebt u het geloof behouden. U hebt de loop geëindigd. Nu is de kroon bereid. Zet uw staf maar neer. Uw strijd is ten einde. Uw reis is ten einde. Ga nu in in de vreugde des Heeren.’ “

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 6 februari 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Smytegelt Sprekend Verleden / Smytegelt

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 6 februari 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's