Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het opschrift boven het kruis (1)

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het opschrift boven het kruis (1)

– beschuldigende woorden

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis; en er was geschreven: JEZUS DE NAZARENER, DE KONING DER JO- DEN. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden; want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad; en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks, en in het Latijn. (Johannes 19: 19-20)

Opvallend

Een van de opvallende trekken in de lijdensgeschiedenis van de Heere Jezus is, dat mensen zonder dat ze het zich bewust zijn, soms een diepe waarheid uitspreken over Jezus’ lijden. Vooral op twee momenten in de lijdensgeschiedenis wordt dat duidelijk. Denkt u om te beginnen aan de woorden van Kajafas, ‘dat het ons nut is, dat één mens sterve voor het volk, en het gehele volk niet verloren ga’ (Johannes 11: 50).

Terwijl we de Joodse hogepriester Kajafas zo aantreffen als profeet tegen wil en dank, ontmoeten we de Romeinse stadhouder Pilatus als evangelist tegen wil en dank. Want hij laat een opschrift schrijven waarop staat: ‘(Deze is) Jezus de Nazaréner, de Koning der Joden’.

Ook al zijn die woorden bedoeld als een beschuldiging aan het adres van Christus, en als spot aan het adres van de Joden, tóch gebruikt God deze woorden om Christus ‘te verkondigen als de ware Koning van Israël’ (Hutcheson). In deze lijdenstijd hopen we enkele keren stil te staan bij dit opschrift.

Beschuldiging

‘En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis’. Wat willen die woorden zeggen? Ze verwijzen om te beginnen naar een bekende gewoonte van de Romeinen. Als die iemand ter dood lieten brengen, maakten ze duidelijk melding van de misdaad op grond waarvan iemand veroordeeld was. Vaak werden de naam en de misdaad van de veroordeelde met zwarte of rode letters op een wit plankje of bordje geschreven. Zo’n bordje – in het Latijn een titulus genoemd – droeg de ter dood veroordeelde als hij op weg ging naar de plaats van terechtstelling. En als iemand gekruisigd werd, werd het bordje daarna ook bevestigd aan het kruis.

Hutcheson wijst erop, dat dit op zich een goede gewoonte van de Romeinen was: ‘De gerechtigheid komt helder aan het licht; de schuldigen worden beschaamd en de anderen worden gewaarschuwd’.

Onrecht

En toch is van dit opschrift boven het kruis het hoogste onrecht af te lezen. Want Pilatus, die opdracht geeft om dit opschrift te vervaardigen, is als geen ander overtuigd geweest van de onschuld van de Heere Jezus. Tot driemaal toe horen we hem dat zeggen. In Johannes 18: 38b: ‘Ik vind geen schuld in Hem’. In Johannes 19: 4: ’Zie, ik breng Hem tot ulieden uit, opdat gij weet dat ik in Hem geen schuld vind’. En in Johannes 19: 6: ‘ ik vind in Hem geen schuld’.

En nu geeft dezelfde Pilatus toch bevel om een beschuldiging te schrijven: ‘Jezus de Nazaréner, de Koning der Joden’. Daarmee bedoelt Pilatus: Jezus heeft geprobeerd Zichzelf Koning te maken. Hij heeft geprobeerd een greep naar de macht te doen. Hij kwam in opstand tegen het Romeinse gezag. Hier hangt een opstandeling, een rebel.

Intussen dient de vraag zich aan: Lijkt Pilatus niet op ons? Op u en mij? Is het niet zo, dat wij onnoemelijk vaak doen wat Pilatus hier doet? Wat worden er in ons hart geen aanklachten en beschuldigingen tegen de Heere geschreven!

Velen

Johannes vertelt ons dat velen van de Joden dit leugenachtige, vals beschuldigende opschrift lazen. Ter gelegenheid van het pascha waren in Jeruzalem immers veel mensen samengekomen. En Golgotha lag maar iets buiten de muren van de stad. Bovendien: het opschrift was leesbaar voor mensen overal vandaan. Het was namelijk opgesteld in drie talen: Het Aramees, de volkstaal in Israël. Het Latijn, de taal van de ambtenaren en overheid. En het Grieks, de toenmalige wereldtaal.

En voor de ogen van die velen hangt Christus daar. Buigend onder een valse beschuldiging. Die toch ook een ware beschuldiging is. Want Christus hangt op Golgotha als Borg – in plaats van al de Zijnen. En geldt voor hen allen niet, dat ze beschuldigd moeten worden van opstand? Ja, is iedere zonde die zij doen, geen opstand tegen God?

Overtuiging en overbuiging

Christus heeft aan het kruis gehangen onder beschuldigende woorden. Zonder de beschuldigingen tegen te spreken. Om in die weg overtuiging te verdienen voor blinden. Om te verdienen dat hun blinde ogen geopend worden voor hun zonde en schuld. Als de Heilige Geest zo gaat werken én doorwerken in uw leven, wordt ú een mens met een opschrift boven uw hoofd: ‘Deze is… de voornaamste der zondaren’ (1 Timotheüs 1: 15).

Maar Christus heeft niet alleen gehangen onder beschuldigende woorden – Hij heeft er ook onder gebogen (Johannes 19: 30). En als buigende Borg verdient Hij overbuiging. Zodat zondaren hartelijk gaan buigen onder een welverdiend oordeel. En Gods recht toevallend, gaan belijden: ‘Uw doen is rein, Uw vonnis gans rechtvaardig’.

Het is toch in die weg van belijden en buigen, dat een zondaar gebracht wordt tot de zaligheid? En nu predikt het Evangelie van het opschrift ons: Blinde en onbuigzame opstandelingen kunnen nog op hun plaats gebracht worden. Op kosten van Hem Die boog en stierf onder beschuldigende woorden!

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 20 februari 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Het opschrift boven het kruis (1)

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 20 februari 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's