Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Smytegelt Sprekend Verleden / Smytegelt

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Smytegelt Sprekend Verleden / Smytegelt

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Openbaring 3:20 ‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop, indien iemand Mijn stem zal horen en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.’

Smijtegelt heeft over bovenstaande tekst gepreekt zondagochtend 8 november 1711 te Middelburg, een week voor het Avondmaal. De tekstwoorden staan in de brief aan de engel der gemeente van de Laodicenzen. In Laodicea was lauwheid en inbeelding. Men meende rijk en verrijkt te zijn en men was onkundig van eigen ellende. Christus is de Amen en de waarachtige en getrouwe Getuige. Hij is het Begin der schepping Gods. Dit moet ontzag en eerbied verwekken bij Gods Kerk. Het woordje ‘zie’ geeft aan dat iets er is, dat het zeker is en dat het strekt tot verwondering. Het woordje ‘zie’ moet aandacht en eerbied opwekken. Bedenk Wie hier spreekt: ‘Ik sta aan de deur.’ Met de deur wordt bedoeld: “Alles wat in de mens is, om Christus in te laten of Hem buiten te sluiten.” Het oor valt hieronder. Maar de zondaar is doof. Ook het hart met al zijn krachten wordt vergeleken met een deur. God opent het gesloten hart, net als bij Lydia. Christus staat aan de deur door middel van het Woord en Zijn genade. Hij wil de zondaar ontvangen en kan de zondaar helpen. Christus blijft staan in Zijn lankmoedigheid. De woorden ‘Ik sta’ geven ook aan dat Jezus zal weggaan. Dan wordt de zondaar overgegeven aan zichzelf. De deur van de zondaar is met grendels toegesloten. “De grendel van onwetendheid, de grendel van vleselijke vooroordelen, van zorgeloosheid, de grendel van haat tegen de vroomheid, de grendel van hardheid, van eigenwaan, van inbeelding.” Christus klopt door middel van het Woord, door Wet en Evangelie. ‘Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen.‘ (Gal. 3:10). Hij lokt en nodigt door middel van het Evangelie, maar er klinken ook bedreigingen door: ‘Indien iemand de Heere Jezus niet liefheeft, die zij een vervloeking, Maranatha’ (1 Kor. 16:22). De Heere klopt ook door mooie voorbeelden van godzaligen. God klopt ook door zegeningen en weldaden. De Heere klopt ook door de hamer van kruis en tegenspoed. De Heere klopt ook in het hart door het verstand te verlichten. De Heere neemt het stenen hart weg en geeft een vlezen hart.

De Heere eist Zijn stem te horen. “Bekeert u, geloof in de Heere Jezus.” Horen betekent nauwkeurig en eerbiedig acht slaan op het spreken. Het horen houdt ook in toestemmen, aannemen en zich aan de Heere overgeven. De deur open doen houdt in: het wegschuiven van de genoemde grendels. Dat kan de zondaar niet zelf, want zonder de Heere kan niets gedaan worden.

De Heere geeft een rijke belofte: ‘Ik zal tot hem inkomen en Ik zal met hem avondmaal houden en hij met Mij.’ Inkomen betekent dat de Heere afzondert tot Zijn tempel. De Heere zal in het hart spreken tot de ziel en daar blijven. Christus zal regeren als Koning. Hij zal overvloed geven. ‘Ik zal met hem avondmaal houden en hij met Mij.’ Christus zal bij de Zijnen zijn en mild geven wat nodig is. ‘En Ik geef hun het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid.’ De goede Herder stelt Zijn leven voor de schapen. De schapen ontvangen uit Zijn volheid genade voor genade. Gods kinderen onthalen Christus op de genadevruchten in hen door de Geest. ‘O, dat mijn Liefste tot Zijn hof kwame en ate Zijn edele vruchten’ (Hoogl. 7:13). Er is sprake van wederzijds genoegen.

Toepassing: De plicht is rechtvaardig, de belofte is heilrijk en het werk van Christus is aanbiddelijk. De Zoon van de levende God spreekt. Let erop wat Hij eist. God de Vader zegt: ‘Deze is Mijn geliefde Zoon, hoort Hem’ (Markus 9:7). De belofte houdt in: hier leven in genade en hiernamaals in heerlijkheid. Wie zijn wij dat Christus nog bij ons is en klopt? De prediking is er immers nog. Kent u Jezus nog niet en luistert u nog niet naar Zijn stem? Bent u ontrouw in uw kerkgang? Anderen luisteren nog wel, maar laten Jezus niet binnen of ze luisteren alleen als er nood en moeite is. “Ik vraag u: Hebt u Jezus al ingelaten?” Bent u verwonderd over het kloppen van Jezus aan uw hart? “U moet de deur gesloten hebben voor de zonde, duivel en wereld. U moet de belofte gewaargeworden zijn: Hij is daar Profeet, daar maakt Hij woning. Hij is daar Profeet om u te leren. Hij is daar Koning. Hij regeert u, als u zo klein bij uzelf bent en de Heere zoekt te behagen. U zult ook Avondmaal houden als Jezus u zo beminnelijk voorkomt dat u in Hem uw zaligheid zoekt, Hem hoogacht, Hem schat boven alles.” Hoe komt het dat de prediking over zoveel hoofden heengaat? Omdat u geen acht slaat op de prediking. U bent ongevoelig. U bedriegt uzelf. U beeldt u in dat u zalig zult worden. U neemt de genademiddelen niet getrouw waar. ‘Heden, zo gij Zijn stem hoort, verhard uw hart niet’ (Ps. 95:7-8). De Heere klopt nog. Onbekeerden, let erop Wie klopt door Zijn Woord en door Zijn knechten. De duivels beven voor de grote God. Denk eraan dat het oordeel komt als u blijft weigeren. Dan zal er geen ontkoming zijn aan het oordeel. Zeg niet: ik kan niet. Hieronder zit verborgen: ik wil niet. Zeg ook niet: u beweegt mij bijna. Laat het niet bijna maar helemaal zijn. “Kom, willig in, geef de hand aan Jezus, geef u over aan Hem, gewillig, hartelijk, welberaden. Geef vrijwillig afscheid aan zonde, duivel en wereld. Erken Hem als Profeet, Priester en Koning. Geef u zo aan Hem over. Vertrouw Hem. Waag het met Hem, want ‘welgelukzalig zijn zij die op Hem betrouwen’ (Ps. 2:12). Amen.”

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 6 maart 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Smytegelt Sprekend Verleden / Smytegelt

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 6 maart 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's