Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Drie trappen?

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Drie trappen?

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Er liggen een aantal vragen op mijn bordje, maar ik behandel ze niet op volgorde van binnenkomst. Het ligt aan de vraag. Soms ga ik gelijk met een vraag aan de slag, maar het komt ook voor dat ik eerst op de vraag, of liever gezegd de beantwoording van de vraag studeren moet. Daarbij wil ik ook nog eens voor de nodige afwisseling zorgen. Nu een vraag over de wedergeboorte, een mooie vraag van een vriend uit Urk.

De kanttekeningen van onze Statenvertaling blijken steeds weer een schat van geestelijk onderwijs te bevatten. De vertalers waren dan ook geestelijke mensen die zich lieten leiden door de Heilige Geest, want wie kan van zichzelf Gods Woord verstaan? Onze geachte vraagsteller stuitte bij het lezen van Zondag 26 (over de Heilige Doop) op Romeinen 6:3 en 4 en de kanttekeningen bij dit gedeelte. Welnu, in de kanttekeningen wordt een hele mooie beschrijving gegeven van de wedergeboorte. De kanttekenaren stellen dat er in het wonderlijke werk van de wedergeboorte, geheel en al een werk van God, drie trappen zijn te onderscheiden. Namelijk deze drie: als de Heere in ons hart werkt wordt allereerst de kracht van de zonde gebroken. Dat wordt genoemd de eerste trap. De tweede is dat er een doden van de zonde komt. Een strijd tegen de zondelusten dus. De derde trap is dan dat we niet alleen de zonde afsterven, maar ook in een ‘nieuw, godzalig leven’ leren wandelen.

Door zich op deze manier uit te drukken wilden onze vaderen, die tevens de hand hadden in de opstelling van onze Dordtse Leerregels, het wonderwerk der wedergeboorte nader verklaren. Anders gezegd: ze wezen elementen van de wedergeboorte aan. Over dat wondere werk van de Heere in het mensenhart is natuurlijk heel veel te zeggen. Het blijft een bovennatuurlijk, geestelijk werk. Hoe zouden mensenwoorden dat grote werk kunnen beschrijven? Onze vaderen spraken daarom van ‘een gans bovennatuurlijke, zeer krachtige, en tegelijk zeer zoete, wonderlijke, verborgen, onuitsprekelijke werking’, niet minder groot dan de schepping of de opstanding uit de doden, Dlr, hoofdstuk 3-4, artikel 12.

Of we kennis hebben aan dit wondere werk zal blijken uit de vruchten. Er komt een droefheid over de zonde, een hongeren en dorsten naar Christus’ gerechtigheid, geloof in Gods beloften, en een begeerte om de Heere te dienen. Het blijft alles ten dele omdat het nieuwe leven aartsvijanden heeft in de invloeden van de wereld, de verzoekingen van de boze en mijn natuurlijke verdorvenheid. Maar de Heere heeft door Woord en Geest een nieuw begin gemaakt en zal dat heerlijke werk voleindigen en voltooien.

Als er dus gesproken wordt over trappen is dat om duidelijk te maken dat het nieuwe leven door de wedergeboorte groei en ontwikkeling kent. Vrucht van de wedergeboorte is het geloof, rechtvaardiging en heiliging. En tenslotte het volmaakte leven bij de Heere.

Als wij maar duidelijk zien dat het middel van de wedergeboorte het Woord is, dan verstaan we ook dat we dat middel moeten gebruiken. Maar ook met het gebed om de Heilige Geest, zoals de Heere Jezus duidelijk maakt als Hij tot Nicodemus spreekt van de noodzaak van de wedergeboorte, Johannes 3.

En wat de Heilige Doop er mee te maken heeft? De Heilige Doop werkt het nieuwe leven niet, maar beeldt het wel uit. De Doop beeldt het werk van de Heere Jezus Christus uit, Die als het Lam Gods de dood inging, maar door Zijn betaling van de schuld ook weer uit de doden opstond. En door de geloofsgemeenschap met Hem geldt dan ook van mij: met Hem begraven en met Hem opgestaan. Het is goed om daar apart nog eens op in te gaan.

Nu gaat het er natuurlijk om of we iets van het werk van de Heere in ons leven kennen. Iets van de drie door de kanttekenaren genoemde drie trappen. Als de Heere Zijn liefde in mijn hart uitstort, wordt de macht van de zonde gebroken. De zonde heerst dan niet meer in en over mij, want ik heb in Christus een andere Koning gekregen. Dat is die eerste trap. Maar ik word in dit leven niet geheel en al verlost van het lichaam der zonde, Romeinen 7 vers 24. Vandaar de strijd tegen de zonde, die tweede trap. Maar de wedergeboorte brengt ook een liefde tot de Heere en Zijn dienst met zich mee, nieuwe begeerten om Gods wil te doen, de derde trap. Door Woord en Geest word ik wedergeboren, komt er een nieuw begin. Maar het gevolg is de heiligmaking, ook wel de wedergeboorte in ruimere zin genoemd.

Er is veel over te zeggen, maar ik hoop voor nu genoeg. Met een hartelijke groet, en tot een volgende keer.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 6 maart 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Drie trappen?

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 6 maart 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's