Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het opschrift boven het kruis(2)

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het opschrift boven het kruis(2)

– terechtwijzende woorden

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Dit opschrift dan lazen velen van de Joden; want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad; en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks, en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: Schrijf niet: De Koning der Joden; maar dat Hij gezegd heeft: Ik ben de Koning der Joden. Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. (Johannes 19: 20-22)

Opvallend

In gedachten betreden we opnieuw de kruisheuvel Golgotha om daar te letten op het opschrift boven het kruis: ‘Deze is Jezus de Nazaréner, de Koning der Joden’.

Gods recht

De vorige keer hebben we gezien dat die woorden allereerst het karakter van een beschuldiging droegen. Pilatus wilde ermee zeggen: Dat Jezus van Nazareth hier gekruisigd wordt, is omdat Hij in opstand is gekomen tegen de Romeinse keizer. Omdat Hij Zichzelf Koning gemaakt heeft. Dat was een leugenachtige, valse beschuldiging.

We hebben echter ook gezien dat achter de rechter Pilatus, God de Rechter van hemel en aarde staat. Het is bij onze overdenking van de lijdensgeschiedenis altijd nodig om daar oog voor te hebben. God de Vader kan van Zijn recht geen afstand doen. Aan dat recht moet voldaan worden. De zonde moet gestraft worden met de hoogste, dat is de eeuwige straf.

Wonder

Nu is het wonder van heel de lijdensgeschiedenis dat God de Vader de zondeschuld en -straf van heel Zijn Kerk op Zijn Zoon heeft gelegd. Het behaagde de HEERE Hém te verbrijzelen!

In dat licht moet het opschrift boven het kruis ook gelezen worden. Het bevat óók de beschuldiging die God de Vader legt op Zijn eigen Zoon. Omdat Hij daar hangt in plaats van opstandelingen, rebellen tegen God.

Mocht het opschrift zo al waarde voor u krijgen? Omdat u – bij de lamp van Gods Woord en door het ontdekkend licht van Gods Geest – zichzelf leerde kennen als zo’n opstandeling?

Dan gaan niet alleen Gods Woord en Gods Geest beschuldigende woorden schrijven boven uw leven. Maar dan gaat u alle beschuldigingen ook met uw eigen hand ondertekenen. U herkent zich dan in de woorden van Christen bij de poort:

‘Ach, mocht ik hier toch binnengaan!

Ik, boos en snood rebel,

Die niets verdien, dan hel’.

Juist voor zulke zichzelf veroordelende zondaren bevat het opschrift echter een kostbaar Evangelie. Het wijst u een Borg en Middelaar aan, Die van opstand en rebellie beschuldigd wilde worden in de plaats van zondaren. Is deze Zaligmaker geen gepaste Zaligmaker voor u? Zie eens hoe Hij Zijn armen uitbreidt en het u toeroept: ‘Wendt u naar Mij toe, en wordt behouden’!

De spot van Pilatus

Intussen is er nog meer te zeggen over het opschrift. Het bevat ook een terechtwijzing van Pilatus aan het adres van de Joden. Een spottende terechtwijzing, wel te verstaan. Laten we niet vergeten, dat de Joden Pilatus min of meer gedwongen hebben, Jezus te laten doden. Dat heeft Pilatus geërgerd. Hij zint op wraak.

En nu ziet hij een mogelijkheid om wraak te nemen door dit opschrift boven het kruis te laten plaatsen. Want als Jezus daar hangt als een bebloede en gebroken Man, en boven Zijn hoofd te lezen is, dat dit de Koning der Joden is, dan vormt dat natuurlijk een diepe belediging voor het Joodse volk. Het is alsof aan hen gevraagd wordt: Is dat nu uw Koning? Een Gekruisigde? En tegelijk wordt de spot gedreven met de houding van de Joden tegenover hun vermeende Koning: Dwaas als ze zijn, hebben ze hun eigen Koning overgeleverd om gekruisigd te worden.

De Joden hebben die spot gevoeld. Daarom lezen we: ‘De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: Schrijf niet: De Koning der Joden; maar dat Hij gezegd heeft: Ik ben de Koning der Joden’.

Maar Pilatus verandert het opschrift niet: We horen hem in vers 22 zeggen: ‘Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven’.

Klop op het hart

Ook hier moeten we weer verder zien. Het opschrift bevat niet alleen een terechtwijzing van Pilatus, maar ook van Godswege aan het adres van het Joodse volk. De Heere klopt door dit opschrift nog een keer op het hart van de Joden. Het is alsof Hij zegt: Erken toch, dat Deze Jezus uw Koning is. Buig de knie toch voor Hem. Kus de Zoon, opdat Hij niet toorne.

Hoe aangrijpend is het dat we van nature de oren toestoppen voor deze waarschuwende terechtwijzingen! De Joden grijpen het opschrift zelfs aan om de spot met Christus te drijven! In Markus 15:31-32 lezen we, dat de overpriesters en schriftgeleerden tegen elkaar zeggen: ‘Hij heeft anderen verlost; Zichzelven kan Hij niet verlossen. De Christus, de Koning Israëls, kome nu af van het kruis, opdat wij het zien en geloven mogen’.

Nee, de Heilige Geest Zelf zal er aan te pas moeten te komen om zondaren op de knieën te brengen. Wonder van genade als dat in Handelingen 2 toch gebeurt. Als Petrus daar getuigt: ‘Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt’… En als de Heilige Geest onder dat woord krachtig werkt… dán lezen we: ‘zij werden verslagen in het hart, en zeiden: Wat zullen wij doen, mannen broeders?

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 6 maart 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Het opschrift boven het kruis(2)

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 6 maart 2018

Bewaar het pand | 12 Pagina's